Film

Luther

német életrajzi dráma, 119 perc, 2003 12 éven aluliak számára a megtekintése nagykorú felügyelete mellett ajánlott

Értékelés:

83 szavazatból
Szerinted?

A film Martin Luther, a XVI. századi keresztény reformáció vezéralakjának életrajza, aki új utakat nyitott a hit felfedezésében. A történet a szerzetesi fogadalomtételnél kezdődik és végigkíséri Luther belső küzdelmét a felszentelés utáni vágy és az egyházi hierarchiában uralkodó korrupció és képmutatás keltette egyre növekvő iszonyodás összeegyeztetése érdekében. Végülis eretnekséggel vádolják, és szembe kell néznie az éppen hatalmon lévő bíborosokkal és hercegekkel, miközben arra buzdítja őket, hogy tegyék elérhetővé a Szentírást az egyszerű hívők számára, valamint az igazságosság és becsületesség útján vezessék az egyházat a hit felé.

Bemutató dátuma: 2005. január 27. (Forgalmazó: Budapest Film)

Stáblista:

Kapcsolódó cikkek:


Vélemény:

május 18. 12:40:54
május 18. 12:40:54
Szomorú de igaz Luther Márton harcolt az evangélikus egyházért és híveiért
május 18. 12:39:00
május 18. 12:39:00
Luher vélhetőleg nem csak református evangélikus vonalakkal is rendelkezett génjeiben. A filmet úgy fejezik be építenek 1 kis templomot evangélikus templomot 1 vallás amiért Luter Márton, élt, harcolt, fent maradt a neve Soha nem volt, ne is legyen a vallások különbség, megkülönböztetés

Egy biztos Luther Márton neve fent maradt az eszméje amit képviselt Amíg ez él az Evangélikus vallás élni fog akkor is ha csak 1 törmeléke ennek a világnak
május 03. 19:16:13
május 03. 19:16:13
Arra is szeretnék rájönni hogy ha erre a vallásra nem lehet a másikra mégis hogyan lehet ha már valakinek van 1.
Ha megnéztük ezt a filmet akit érdekel mióta rendelkezik más a másik életének a papírjaival
május 03. 19:11:56
május 03. 19:11:56
Amikor a reformátusoktól kilépett létrehozott vallási, egyházi segítséggel 1 másik vallást amit írott szabályok törvényben engedélyeztek és ekkor tért át az evangélikus hit tanítására. A probléma annyi hogy valaki ezt befejte helyette és sikerült fent maradnia Nem emberről, emberekről szól arról ez neki sikerült először és utoljára Ha feldolgozzák ezt a történetet ezt az irányt amit ebben a hitben alkotott kitörölni ezt a hitet nyogodtan lehet csak lehet hogy magasabb egyházi köröknek lenne rá jogosultsága
május 03. 19:03:49
május 03. 19:03:49
Ez a film nem eretnekségről, eretnekekről, inkvizícióról, vallásokról, egyházakról szól, vagy arró mi szünik meg mi marad fent, ki játszotta, újra rendezik e vagy nem
május 03. 07:53:18
május 03. 07:53:18
Eza film 1 valamit jelent semmi mást amit Luther Márton halála napján sem fogadtak el, amiért, élt, harcolt, meghalt kitörölni nem tudták. Nem ő miatta, nem a film miatt 1 dolog miatt ami túl jól sikerült neki
szavazat: 10/10 2018 jan. 26. - 10:24:38
2018 jan. 26. - 10:24:38
Marha jó film aki teheti szán jon rá idõt!
szavazat: 9/10 2017 nov. 07. - 11:20:31
2017 nov. 07. - 11:20:31
Véletlen botlottam bele, de nem bánom.
Kifejezetten jó film.
9/10
2017 nov. 01. - 07:48:57
2017 nov. 01. - 07:48:57
Nagyon érdekelne ez a Luther film, de nappali adásban!
Zoltán
szavazat: 10/10 2017 okt. 31. - 22:15:34
2017 okt. 31. - 22:15:34
A goethei életmû fõ alkotása a Faust. Alkotója szinte egész életén át dolgozott rajta. A téma, a megismerésre, tudásra szomjazó emberi vágy drámája nem nála jelenik meg elõször. Vándorútja hosszú: kezdve a Faust Népkönyvön, amely ennek a motívumnak elsõ írásos változata, Christopher Marlowe drámáján át a 18. századi Friedrich Müller, valamint Klinger Faust-alakjáig.
Mûvei témáját egy XVI. századi német népkönyvbõl merítette Goethe. Hõse egy középkori tudós, Faust doktor. !!!A Faust bonyolult jelképrendszerében különbözõ elemek formálódnak egységes egésszé.!!! Mint Dante Isteni színjátékában és a barokk eposzokban, itt is a keresztény hitregék túlvilágról szóló elképzelései vegyülnek az antik mitológiával. Az európai mûvelõdés e két alappillére mellett szerepet kapnak a középkor mágikus hiedelmei és a népi babonák is.
szavazat: 10/10 2017 okt. 31. - 21:40:41
2017 okt. 31. - 21:40:41
"VIII.Henrik. Aki azért szakította le az angol katolikus egyházat Rómáról mert a pápa nem adta áldását a bagzására. És ezt a nyerítõ csõdört tartják az angolok nagy királynak. Pfúj!" Bakker egy királyt nem lehet csak úgy feltüzelni mint egy mágust („A mágia a legmagasztosabb, abszolút és isteni bölcsessége a természeti filozófiának”).

Anglia és Wales fehér õslakóinak száma rohamosan csökken, a színes bõrû bevándorlóké pedig növekszik.
Hivatalosan Anglia és Wales 56 millió lakójának immár csupán 80,5%-a fehér bõrû brit õslakos. A felmérések eredményét persze némi fenntartással kell értékelnünk, mivel az illegálisan az országban tartózkodó bevándorlók százezrei nem töltötték ki a kérdõíveket. Vagyis a valóságos kép némileg sötétebb annál, mint amilyennek a népszámlálási adatok mutatják.
2016 ápr. 29. - 20:56:51
2016 ápr. 29. - 20:56:51
Izé, én maximálisan egyetértek veled!

A hibákra rá kell mutatni a katolikus egyházban, de nem szétszakítani kell az egységest. Erre élõ, ékes példa a mártír sorsú Mindszenty József, akit Róma részérõl is értek igazságtalanságok, pl. az esztergomi érseki szék betöltetlenné nyilvánítása stb, de soha sem fordult az Anyaszentegyház ellen.

A legnagyobb ostobaságnak tartom protestáns részrõl, hogy mindenki maga magyarázza a Szentírást! Na, ebbõl aztán van igazi kavarodás. Tanult teológustól, paptól elfogadok hitigazságokat de mindenféle mezei prédikátortól...? Meg lehetne nézni azt a házat amit nem szakemberek építenének fel, hanem magukat ácsoknak, kõmûveseknek kinevezõ tudatlanok.

Az egyik leggusztustalanabb - a sok közül - egyházszakadás megvalósítója VIII.Henrik. Aki azért szakította le az angol katolikus egyházat Rómáról mert a pápa nem adta áldását a bagzására. És ezt a nyerítõ csõdört tartják az angolok nagy királynak. Pfúj!
2016 ápr. 24. - 20:27:56
2016 ápr. 24. - 20:27:56
A film mint film jó, a tartalom sok szempontból követi Luther valós életét, és mégis, nagyon sok benne a csúsztatás is.

*spoiler
Ezt a kort (is) nehéz mai fejjel megértenünk. A filmek legalább megsejtetnek valamit belõle, ami által érthetõbbé válik, hogy a mai gondolatmenetünkkel látszólag véleményt alkotunk valójában ítélkezünk.

Néhány szembetûnõ hiba:
- nem oldoznak fel halottat a katolikus egyházban. Luther is csak azon kelt ki, hogy vannak bûnök, amit magukkal visznek az emberek. A gyereket aligha oldozta fel bûneibõl temetésekor. Persze nem tudhatjuk, de miért is tette volna?
- nem prédikáltak a padok között a papok abban az idõben. Az evangélikus egyházban (ált. ellentétben a katolikussal) máig megmaradt a szószékrõl való igemagyarázat.
- az ereklyék tényleg problémás ügyek voltak (ma sem vita nélküliek). Ám két dolog biztos: egyik, hogy meg van magyarázva (akár mondhatni ideologizálva) miért van több mint amennyi lehetne belõlük; a másik, hogy ma sem nevetne egy teológián (szinte) senki, ha valaki hangosan gúnyolódna ezen. Inkább mutatná tudatlanságát, semmint szellemi fölényét, aki ezen gúnyolódna.
- "az inkvizíció nem tart tárgyalásokat, csak halálos ítéleket osztogat" - hangzik el a filmben. Valójában éppen azért hívták úgy hogy inkvizíció, mert a világi bíróságokkal ellentétben az egyháziakban csak képzett jogászok vehettek részt és minden esetben ki kellett vizsgálni az ügyet. Az más kérdés, hogy megannyi visszaélés volt, de a filmbõl nem ez jön át.
- A film kicsit nagyvonalúan veszi Luther politikai vonatkozásait. A helyzet az, hogy a legtöbb uralkodót nem a teológia hatotta meg, hanem azok a lehetõségek, melyek a Rómától való függetlenséggel járhattak. Tegyük hozzá, hogy a katolikus uralkodókra is számos esetben ugyanez igaz volt.
- Ulrick nem tudom ki lehet, de ha Ulrich von Hutten az, nos, õt nem máglyahalálra ítélték, hanem maga menekült el egy szigetre, ahol magányában hal meg.

Egyébként a korabeli világ nagyon más volt mint a mai. Mocsok, büdös, kevés fürdés, sok mai szemmel nézve disznólkodás, mocskos beszéd stb. Mindenesetre nem az a tiszta kosztümös filmszerû, ahogy megszoktuk. Ez a film nem idealizál, de nem is fektet ellentétébe sem nagy energiát. Ezt a részét nem átgondolva, és Luther írásait olvasva elszörnyedhetünk, mert még a szabadabb gondolkodásúak is fennakadnak Luther egy-egy gondolatán. Pedig....
2012 ápr. 28. - 23:08:44
2012 ápr. 28. - 23:08:44
Az látszik, hogy nem hogy nem olvastad a Bibliát, de a legalapvetõbb ismereted sincs arról, mi van a Bibliában leírva. Keresztény nem attól lesz az ember, hogy annak tartja magát. Hanem attól, hogy betölti a szükséges feltételeket. A feltételek szintén megtalálhatók a Bibliában. Az izraeliek nem gyilkolják a palesztinokat. Válassz hiteles hírforrást. Ilyet Európában csak elvétve találsz 1-2-t. Ha nem tudsz választani, menj ki pár hétre Izraelbe, és nézd meg magad, hogy mi a valóság. Elõtte persze nem árt mégiscsak elolvasni a Bibliát, különösen az Izrael mai kori helyzetére, feladatira, és az egyház ezzel kapcsolatos teendõire vonatkozó igéket és próféciákat.
2012 jan. 30. - 18:12:50
2012 jan. 30. - 18:12:50
Persze, támogassuk csak Izraelt a palesztinok legyilkolásában. Sõt! Hódoljunk be a zsidóknak, legyünk Izrael gyarmata. Egyéb kérés keresztény mázba burkolva?

Az a keresztény, aki hiszi a Szentháromságot és azt, hogy Krisztus valóságos ember és Isten, valamint hogy megváltott minket. Ahhoz, hogy keresztény legyél, se nem kell imádnod a zsidókat, se nem kell elolvasnod oda-vissza a Bibliát. A Biblia nem egy regény, hogy csak úgy egyszuszra elolvasd. Persze az se bûn, ha megteszed.
2012 jan. 30. - 18:10:51
2012 jan. 30. - 18:10:51
A katolikus papok olyannyira nem olvashatták az Újszövetséget, hogy minden egyes szentmisén felolvastak belõle (ahogy ma is). Nem tudom, honnan vetted, hogy nem olvashatták.

A középkor egyáltalán nem volt sötét. Akkor indult be csak igazán a tudományos élet, legyen szó a teológiáról vagy a természettudományokról. Azt tudtad, hogy Nyugat-Róma bukása után az Egyház alapította az elsõ kórházakat, indította el és tartotta fenn az oktatást? Az elsõ egyetemeket is az Egyház hozta létre.

Jézus nem írt, hanem szóban tanított. Az Õ tanításait írták le az evangélisták. Ennyire egyszerû a magyarázat. Ez nem egyedi a történelemben: Szókratész se írt, hanem Platón írta le, amiket mondott. Ezért nincsen Jézus evangéliuma.

Ha azok alapítottak volna Egyházat, akik megölték Jézust, akkor a farizeusok és a római katonák alapították volna meg.

A kereszténység nem csak egy értékrend, hanem vallási tanítás, életforma, szervezet, stb. Én csak egyszerûen igazságnak nevezném. Attól, hogy Te máshogy gondolod, még nem lesz úgy.

Mindig voltak és lesznek az Egyházban galád emberek, mert az Egyházat mi, megkeresztelt tagok alkotjuk. De szerintem egy olyan szervezet sincs a világon, amelynek nincsenek satnya tagjai. Az Egyház emberekbõl áll, akik hibázhatnak.
szavazat: 8/10 2011 dec. 01. - 18:12:33
2011 dec. 01. - 18:12:33
jóóó:))
2011 nov. 28. - 19:33:36
2011 nov. 28. - 19:33:36
Nekem nem tetszett. :) Az meg, hogy tele van reklámmal, csak egy plusz. :)
szavazat: 8/10 2011 nov. 28. - 19:00:52
2011 nov. 28. - 19:00:52
na miért ? én örülök hogy megnéztem mert nagyon jó film.érdekelt luther élete és sokat megtudtam a filmbõl.nafgy formátumu ember volt akinek volt mersze szembe szálni a római álságos renszerrel.végre a film + már nemcsak zs kategóriát preferálja ,egyre töbször találok jó filmet itt,csak hát az a sok reklám szünet.....
2011 nov. 28. - 16:17:54
2011 nov. 28. - 16:17:54
A kereszténység nem szakadt ketté. Nem az keresztény, aki annak tartja magát, vagy valamely felekezethez tartozik. Hanem az, aki betölti az igei feltételeit. Megtér a bûneibõl válogatás nélkül, Isten beszéde szerint, alámerítkezik vízben, betöltekezik Szent Szellemmel, és nem utolsó sorban maradéktalanul betölti Isten akaratát, melynek részletei megtalálhatók a Bibliában, amit egy ilyen ember igen pontosan ismer, és olvasta már párszor elejétõl a végéig, és olvassa folyamatosan... Pl. szereti és támogatja Izraelt, hogy egy Magyarországon igen problémás pontra tapintsak nagy hirtelen!
Összes hozzászólás