Személy

Horváth Bíbor

festőművész
Született: 1981. augusztus 13. (39 éves) (Debrecen)
Festőművész.

Középiskolai tanulmányait 1996-tól 2000-ig a debreceni Medgyessy Ferenc Gimnázium és Mővészeti Középiskolában rajz tagozatán végezte. Itt rajzot, festészetet, kerámiát, szobrászatot, batikolást és nemezelést tanult.

Ezek után az egri Eszterházy Károly Főiskola rajz-vizuális kommunikáció szakán tanult, ahol mesterei voltak Földi Péter Munkácsy és Kossuth-díjas festőművész és Nagy B. István Munkácsy-díjas festőművész. A főiskolán tovább fejlesztette szobrászati, kerámia, textil (batikolás, nemezelés) tudását, megismerkedett a sgraffito technikával és a fotózással.
2002-től a Magyar Képzőmővészeti Egyetem festő-tanár szakos hallgatója lett Gaál József Munkácsy-díjas festőmővész osztályában. Mővészettörténetet Sturcz Jánostól, Szabadi Judittól, Fehér Ildikótól, Ruzsa Györgytől tanult.

A festészeten kívül más műfajban is dolgozik, batik-, nemez- és rekeszzománc technikával,
valamint szobrászattal is foglalkozik. Megrendelésre Exlibriseket tervez. Magántanárként
tanított rajzot, festészetet.

Festőmővész és Vizuális nevelőtanár szakon diplomáztam 2007-ben. Jelenleg az aszódi Podmaniczky Alapfokú Mővészeti Iskolában festészetet és kerámiát tanít.

Hozzászólások