Személy

Ivancsics Ilona

színész, szereplő
Született: 1960. október 3. (63 éves) (Magyarország, Kaposvár)

1960-ban született Kaposváron. A Munkácsy Mihály Gimnáziumban érettségizett, majd 1983-ban szerzett diplomát a Színház- és Filmművészeti Főiskolán Marton László osztályában. Tagja volt a József Attila Színháznak és a soproni Petőfi Színháznak, majd 2007-ben saját színházat alapított Szentendrén, mely először a Száguldó Orfeum nevet viselte, 2010 óta pedig Ivancsics Ilona és Színtársai név alatt működik. Az 1984-es Különös házasságban Horváth Piroskát alakította, 1987 és 1999 között pedig a Szomszédok Vágási Juditjaként volt látható a televízióban. Egy gyermek édesanyja.

Hozzászólások

10/10
Johann 2014 jan. 19. - 16:30:58 10/10 Előzmény Johann
A magyar kultúra napja alkalmából Jókai Anna Fejünk felõl a tetõt címû darabját tûzi mûsorára a Budafok-Tétényi Mûvelõdési Központ, azaz a Klauzál Ház (Ivancsics Ilonáék elõadásában), ld.: http://klauzalhaz.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=567:a-magyar-kultura-napja-tiszteletere-qfejuenk-fell-a-tett&catid=44:szinhaz&Itemid=83
Sajnálom, hogy ebbõl semmi sem derül ki itt, a port.hu-n. Különösen is fájlalom ezt, hiszen hosszú hónapok (lassan fél év) óta kérem a szerkesztõktõl, hogy jelenítsék meg a Klauzál Ház aktuális színházi mûsorát, de sajnos még most is csak a megtévesztõ "Információink szerint ebben az idõpontban nincsenek események." mondat olvasható a helyén.
Pedig igazán különleges színházi eseményrõl marad így le a (csak a) port.hu-n tájékozódó érdeklõdõ, hiszen a Klauzál Ház honlapján - a fenti címen - az alábbi sorok olvashatók ezzel az ünnepi elõadással kapcsolatban:
"Tisztelt Közönség!
A belépés regisztrációs jeggyel ingyenes!
Regisztrációs jegyeket 2014. január 20-tól kizárólag személyesen (maximum 2 db / fõ)
lehet átvenni az információban nyitva tartási idõben, 9.00-19.00 óra között.
Helyfoglalás érkezési sorrendben!"
Szerintem nem érdemes kihagyni ezt a kiváló lehetõséget!
10/10
Johann 2013 dec. 05. - 11:34:00 10/10 Előzmény Johann
Szeptember 30-án én is ott voltam Szentendrén, a PMK színháztermében, Jókai Anna Fejünk felõl a tetõt címû darabjának premierjén. Ivancsics Ilona alakította az egyik fõszereplõt, Szappernét, ezért ezúttal nem õ szólt a közönséghez néhány kedves szót az elõadás elõtt, hanem Peter Sebök ügyvezetõ. Kifejezetten tartalmas, a mûhöz méltó felvezetõ volt ez, amiben - többek között - röviden vázolta korunk színházi tendenciáit, Európában és idehaza, s mindezt összevetette - elsõsorban (de nem csak) a katarzis szempontjából - az ókori görög városállamok színházi gyakorlatával. Komoly tanulságokat vonhatott le mindebbõl a nagyérdemû és számos új ismeretre is szert tehetett. (Én például nem tudtam, hogy a görögöknél a részvétel a színházi elõadásokon szinte kötelezõ volt, amennyiben munka megszakítását követelte meg az adott mû megtekintése, a keletkezett gazdasági kárt is megtérítették az illetõnek, annyira fontos szerepet játszott a társadalmi berendezkedésben a közös színházi élmény és az ebbõl fakadó közös nyelv, gondolkodás, történetek stb.) Azóta is "dolgozik bennem" a mû is, de ez az emlékezetes felvezetés is. Köszönet érte! Mint ahogyan a szereplõknek és a minden alkotónak is illik köszönetet mondani ezért a - stílszerûen - katartikus elõadásért.
Nem könnyû kikapcsolódást ígér tehát a Fejünk felõl a tetõt, de rólunk, a mi (egészen közeli) múltunkról és - sajnos - jelenünkrõl szól. Érdemes megnézni, ahol még lehet. És elgondolkodni rajta. Most szombaton (holnapután) az Újpest Színház tûzi mûsorára. Ajánlom!
10/10
Johann 2013 nov. 28. - 11:16:48 10/10 Előzmény Johann
A biztonság kedvéért itt is jelzem, amit már Jókai Anna fórumában is megírtam: a nagy érdeklõdésre való tekintettel (minden jegy elkelt...) a 30-i premier elõtt egy nappal, 29-én - azaz holnap - este tartanak egy "elõ-premiert" is Ivancsics Ilonáék (természetesen a helyszín ugyanaz, a szentendrei PMK).
Örülök, hogy - talán itteni aktivitásomtól sem teljesen függetlenül - immár a port.hu is feltünteti ezeket az elõadásokat.
10/10
Johann 2013 nov. 17. - 18:02:53 10/10
Ahogyan elõzõ hozzászólásomban már jeleztem, Ivancsics Ilona és színtársai e hónap végén, november 30-án Jókai Anna Fejünk felõl a tetõt címû színmûvét mutatják be Szentendrén, a PMK-ban; rendezõ: Kõváry Katalin (ld.: kép).
Sajnálom, hogy mindebbõl itt, a port.hu-n semmi sem látszik.
Szeptemberi elõadásuk, a Paraszt Dekameron elõtt Ivancsics Ilona elmondta: Jókai Anna személyesen is megtekinti majd a premiert, mi több, vállalta, hogy az elõadás elõtt néhány szót szól a közönséghez.
Kivételes alkalom lesz tehát, nem érdemes kihagyni. További részletek: http://iiszt.hu/?page=14
10/10
Johann 2013 nov. 09. - 13:11:51 10/10
Ivancsics Ilona itteni, port.hu-s adatlapja alapján úgy tetszik, mintha a közeljövõben nem lépne fel sehol. Ezzel szemben a valóság az, hogy az elkövetkezõ napokban-hetekben több helyen is látható lesz elõbb a Nõi furcsa párban, majd késõbb Az idõ vasfogában, a hónap végén pedig Jókai Anna Fejünk felõl a tetõt címû darabjában, melyet Szentendrén mutatnak be társulatával. Pontos havi játékrendjük itt található: http://iiszt.hu/?page=13
(Az elõzõ hozzászólásomban említett Magyar Zombi pedig november 12-én, azaz most kedden a József Attila Színházban még megtekinthetõ, ha valaki Szentendrén lemaradt volna róla.)
10/10
Johann 2013 okt. 16. - 01:16:54 10/10 Előzmény Johann
Jövõ héten szombaton (október 26-án) pedig a Magyar Zombi látható Ivancsics Ilonáéknál, a szentendrei PMK-ban (a Komáromi Jókai Színház vendégjátéka). Sajnálom, hogy - a múlt havi Paraszt Dekameronhoz hasonlóan - ez sem jelenik meg itt, a port.hu-n.
Annak viszont nagyon megörültem, hogy legutóbbi, itteni hozzászólásaim óta találtam egy elismerõ színikritikát errõl a bizonyos erdélyi pajzán játékról, a Paraszt Dekameronról: http://petovariagnesszinikritika.wordpress.com/2013/10/07/paraszt-dekameron/
Ezek szerint nem csak engem nem gátolt meg a port.hu hiányos mûsora az elõadásra való eljutásban, de Dr. Petõvári Ágnes színikritikust sem. És nem csak én találtam tartalmasnak. :)
10/10
Johann 2013 szept. 30. - 14:10:12 10/10 Előzmény Johann
Végül eljutottam erre a bizonyos Paraszt Dekameronra múlt szombaton, amely - ha jól látom - azonos azzal az elõadással, ami a József Attila Színházban folyamatosan mûsoron van ( http://www.jozsefattilaszinhaz.hu/eloadasok/paraszt-dekameron ), még ha egy-egy ponton változott is a szereposztás (tegnapelõtt az egyik ördögben Gieler Csabát, az Oscar címszereplõjét véltem felfedezni, a huszárban pedig a József Attila Színház egy másik mûvészét, Blazsovszky Ákost). Az mindenesetre bizonyos - és "gyanús" -, hogy mindkettõt Márkó Eszter rendezte. Akinek ezúton is szívbõl gratulálok! Ivancsics Ilona elmondta az elõadás elõtt, hogy Márkó Eszter maga is erdélyi származású, mi több - ha jól értettem - a mû az õ nagymamájának a gyûjtése alapján készült el! :)
Szentendrén többször már nem lesz látható, de Angyalföldön még utolérhetõ és érdemes is utolérni, mert azon túl, hogy igazán mulatságos (tele nyelvi leleménnyel és vérbõ népi humorral), szerencsére ennél jóval többet is tud: a "látomásos" Dekameron-i eseménysort keretbefoglaló, fõként meglepõen hatásos állóképekbõl - és az elején nagyon szép énekekbõl - álló jelenetek jóval túlmutatnak a pajzán tréfákon, megadják az igazi katarzis átélésének a lehetõségét is. Szinte hihetetlen, mennyire az emberbe vésõdik, pl. amikor a mû végén a fõhõs leesett kalapját elvesztettnek hitt mátkája adja vissza neki. Bizonyára szimbolikusan igaz: a férfi csak a nõ mellett tud igazán férfi lenni, kiteljesedni, ezért a fõhõs csak igaz kedvesétõl kaphatja vissza férfi-ségét kifejezõ kalapját, amikor végre megérkezik abba a harmóniába, amit egész addig (más utakon) hiába keresett.
Az elõadás legközelebb november 6-én lesz látható a József Attila Színházban, reméljük, majd a port.hu is feltünteti.
10/10
Johann 2013 szept. 24. - 12:02:36 10/10 Előzmény Johann
Szintén idekapcsolódó hír, hogy a társulat neve megváltozott (habár ebbõl itt, a port.hu-n semmi sem érzékelhetõ). A korábbi "Száguldó Orfeum" helyett immár hónapok óta az "Ivancsics Ilona és Színtársai" megnevezést használják, ahogyan az az elõzõ hozzászólásomban látható kép fejlécében is szerepel (és ahogyan - korábbi - hivatalos honlapjukon régóta olvasható: www.szaguldoorfeum.hu ). A lényeg viszont változatlan: minden hónap utolsó hétvégéjén egy vagy két színvonalas elõadással jelentkeznek Szentendrén, a Pest Megyei Könyvtár színháztermében.
10/10
Johann 2013 szept. 19. - 16:41:54 10/10
Jövõ héten szombaton Paraszt Dekameron címmel - Nagy Olga gyûjtése alapján - erdélyi pajzán játék lesz látható Szentendrén, a PMK-ban, Ivancsics Ilonáéknál (lásd: kép). Kár, hogy az elõadást a port.hu sehol nem tünteti fel.
Szereposztás:
Gyuri - Vida Ádám
1. Ördög - Hegedûs Lívia
2. Ördög - Kakuszi Réka
Pap - Szemán Gábor
Huszár/Bíró - Tóth Gyula
Jézus/Király - Káli Gergely
Szt. Péter - Bágyi Dávid
Zsuzsi - Básti Andrea
Csaplárosné - Juhász Boglárka
Ördöglány - Vári Kata

"Tréfás népi játékunk cselekménye a világ igaz meséibõl áll. Ahogyan Boccaccio is a maga korát rajzolja Dekameronjában, úgy elevenedik meg a paraszti élet minden vonatkozása a Paraszt Dekameronban a széki mesefa által."
10/10
Johann 2013 ápr. 22. - 15:52:28 10/10 Előzmény Johann
Februári itteni bejegyzésem óta mûsorváltozás történt, a Lulu c. komédia nem április 26-án, hanem másnap, 27-én (vagyis most szombaton) lesz látható Szentendrén, a PMK-ban, Ivancsics Ilonáéknál. (Lásd: kép) De a péntek este sem marad elõadás nélkül, ekkor az Édes Rózám lesz látható Csomor Csilla elõadásában, Õze Áron rendezésében.
A pontos, naprakész információk természetesen jó ideje elérhetõek a társulat hivatalos honlapján: http://www.szaguldoorfeum.hu/?page=11 (És szerencsére, most már itt, a port.hu-n is.)
10/10
Johann 2013 márc. 22. - 11:28:34 10/10
Holnap este 18 órától a Szeretem a feleségem c. zenés komédia lesz látható Ivancsics Ilonáéknál Szentendrén, a PMK színháztermében (lásd: http://www.szaguldoorfeum.hu/?page=11 vagy akár az elõzi itteni hozzászólásomhoz csatolt képen). Sajnálom, hogy ezt az információ egyáltalán nem tüntetik fel itt, a port.hu-n, annak ellenére sem, hogy levélben is kértem a szerkesztõket ennek megjelenítésére (még hetekkel ezelõtt).
Lehet, hogy korai volt az elõzõ hozzászólásaimban megfogalmazott örömöm. :(
10/10
Johann 2013 febr. 19. - 16:43:58 10/10
Örömmel látom, hogy az elõzõ hozzászólásomban megállapított kedvezõ tendencia folytatódni látszik (Ivancsics Ilona és színtársulata, a Száguldó Orfeum, most már nincsen teljesen elhallgatva); ki tudja, talán nekem is van ebben némi szerepem. Bár ebben nem vagyok egészen biztos, nem láthatok be a színfalak mögé - hogy stílszerûen fogalmazzak.
Ugyanakkor a helyzet sajnos még most sem kifogástalan. Habár többször, több különbözõ fórumon jeleztem már a port.hu felé, sajnos továbbra se jelenítik meg, hogy most hétvégén Szentendrén, a társulat voltaképpeni otthonában (a PMK színháztermében) két alkalommal is láthatja a nagyérdemû Örkény István Tóték címû tragikomédiáját. (Lásd kép, illetve a Száguldó Orfeum hivatalos honlapján: http://www.szaguldoorfeum.hu/?page=11 )
Leginkább azért állok értetlenül ez elõtt, mert immár több mint három hete (!) jeleztem elõször ezt a hiányosságot a port.hu felé, levélben. Kérdés, mi tart ennyi ideig néhány színielõadás megjelenítésében, már ha megvan rá a szándék... Jól látathó, hogy a további szentendrei elõadások sem jelennek meg itt. Reméljük, ez is változik idõvel!
10/10
Johann 2013 jan. 20. - 16:40:26 10/10
Kisebbfajta csoda történt. :) Megjelent egy elõadás Ivancsics Ilona port.hu-s adatlapján! Ilyenre vagy fél éve nem volt példa. És nem az elõadások hiánya miatt... De errõl már korábban szóltam, részletesen.
Annyi viszont még idekívánkozik, hogy Ivancsics Ilona természetesen nem február végén lesz legközelebb látható a színpadon. Az idõ vasfogát január utolsó hétvégéjén Szentendrén is láthatja a nagyérdemû, a PMK színháztermében. Nem sokkal a szerzõ halálának elsõ évfordulója elõtt. Errõl az elõadásról továbbra sincs hír itt, a port.hu-n. Reméljük, elõbb-utóbb ez is változik. "Lassan" ideje volna megjeleníteni.
10/10
Johann 2013 jan. 02. - 19:58:19 10/10 Előzmény Johann
A korábbi megjegyzésemben említett, innen eltüntetett hozzászólásaim egyikében említettem már egy gyanúmat. Mivel beigazolódni látszik, megismétlem. Rögzítsük még egyszer: valamilyen érthetetlen okból kifolyólag itt a port.hu-n Ivancsics Ilona hátrányos megkülönböztetést kénytelen elszenvedni. (Errõl elég részletesen írtam már itt, ezért most nem teszem meg.) Illetve lehet, hogy mégis érthetõ az ok: Ivancsics Ilona színtársulata idén õsszel bemutatta Csurka István Az idõ vasfoga címû vígjátékát - Pozsgai Zsolt rendezésében. Amikor hónapokkal ezelõtt megfogalmazódott bennem ez a (lehetséges) összefüggés, még csak korábbi tapasztalatokra alapozódott. Azóta az élet - sajnos - egyre kézzelfoghatóbban igazolja. Arra gondolok, hogy az elõadás másik fõszereplõje - Ivancsics Ilona mellett - R. Kárpáti Péter. Akit azóta elég szokatlan (és váratlan) módon kiírtak abból a sorozatból, aminek az országos ismertségét köszönheti, és aminek egyik fõszereplõje volt. (Én nem néztem a sorozatot, de állítólag lényegében az egyetlen normális szereplõ.) Olvastam egy nyilatkozatát arról, hogy amikor behívták és közölték vele a döntést, keresni kezdte a rejtett kamerát - biztos volt benne, hogy ez csak valami ugratás lehet. De nem az. Úgy tûnik, mindenkinek meg kell bûnhõdnie, aki jelentõs szerepet vállal egy Csurka-mû színrevitelében 2012-ben-'13-ban...

Egyébként az elõadás január végén Szentendrén is látható lesz, a PMK színháztermében.
Amirõl egyelõre itt, a port.hu-n semmi hír.
10/10
Johann 2012 dec. 17. - 13:36:57 10/10
A Száguldó Orfeum otthonában, a szentendrei PMK-ban december 21-én, azaz most pénteken tartanak egy adventi zenés gálaestet jeles mûvészek közremûködésével (lásd: kép). Ha jól látom, ez a Száguldó Orfeum szentendrei bérletes sorozatának decemberi "elõadása". Mivel mindez nem csak innen és a Száguldó Orfeum port.hu-s oldaláról, de minden egyes közremûködõ színmûvész és elõadómûvész adatlapjáról is hiányzik, legalább itt szeretném közzétenni ezt az információt. Hátha valakit érdekel.
10/10
Johann 2012 nov. 24. - 00:05:42 10/10
Ebbõl a fórumból számos hozzászólásomat eltávolították. Ehhez az alábbi megjegyzéseket szeretném tenni:
Sajnos a port.hu hónapok óta következetesen diszkriminálja Ivancsics Ilonát, elhallgatja kivétel nélkül az összes színházi fellépését. Ezek egy része azért nem jelent meg itt, Ivancsics Ilona adatlapján, mert maga az elõadás sem szerepelt a port.hu adatbázisában, egy másik része viszont - egészen megdöbbentõ módon - csak Ivancsics Ilona oldaláról hiányzott, vagyis az elõadás maga szerepelt a port.hu-n és az összes többi szereplõ saját adatlapján is megjelent, csak egyes egyedül Ivancsics Ilonáén nem. Ezt a jelenséget (szerény eszközeimhez mérten) precízen dokumentáltam is ebben a fórumban. Ezt némiképp alátámasztandó mutatom a Száguldó Orfeum (ez Ivancsics Ilona színtársulata) ehavi játékrendjét. Jól látható, hogy lett volna mit itt megjeleníteni (8-9 elõadást). Ehelyett sajnos a nagy semmit mutatta (és mutatja) Ivancsics Ilona adatlapjának - elvileg dinamikusan változó, naprakész - jobb oldali sávja. Aki járt erre az elmúlt hetekben, láthatta. Pedig például a Lulu vagy Az idõ vasfoga néhány elõadása másoknál (mindenki másnál!) megjelent. Ivancsics Ilonánál semmi sem.
Én Ivancsics Ilona adatlapjára úgy tekintettem, mint egy helyre, aminek az a rendeltetése, hogy Ivancsics Ilona fellépéseirõl értesítse az arra kíváncsiakat. Ennek a funkciónak semmilyen mértékig nem tett eleget, sõt, kifejezetten azt a látszatot keltette, mintha nem is lennének fellépései. Ellenben az én hozzászólásaim hozzásegíthették az érdeklõdõket a tájékozódáshoz (a Száguldó Orfeum hivatalos honlapját érdemes nézni, röviden ez a tanulság). A hozzászólások eltávolítása megint csak nem a tájékozódni vágyók érdekeit szolgálja!
10/10
Johann 2011 márc. 24. - 23:31:39 10/10
Ivancsics Ilonáról azt mindenképp érdemes tudni, hogy saját színtársulata van, a Száguldó Orfeum. Ez a nevét onnan kapta, hogy nem volt állandó helyük, tehát nem egy adott kõszínházban voltak a bemutatóik, hanem különbözõ helyre vitték el a darabjaikat, vendégjáték szerûen. (Ahhoz hasonlóan, ahogyan a Turay Ida Színház mûködik jelenleg.) Mindez azonban a Száguldó Orfeum esetében a múlt, ugyanis megállapodni látszanak: Szentendrén, a PMK épületében befogadták õket, állandó otthonra leltek. (A nevük viszont - egyelõre - megmaradt.) Itt valódi igényt elégít ki állandó jelenlétük, hiszen korábban nem volt Szentendrén folyamatosan mûködõ színház. Idén januárban volt az elsõ elõadásuk a PMK-ban, Örkény Macskajáték címû komédiáját mutatták be, majd pedig múlt hónap végén Neil Simontól a Nõi Furcsa Párt. Ez utóbbi darabban maga Ivancsics Ilona is játszott, méghozzá fõszerepet (Hûvösvölgyi Ildikóval együtt). A Nõi furcsa párt magam is láttam, bár nem volt könnyû jegyet szerezni rá, sok pótszékre volt szükség - szerencsére.
(Sajnos a port.hu-n minderrõl nem értesülhettünk. Az itteni Száguldó Orfeum-oldal még mindig Budapesthez közi a társulatot és magáról a Nõi furcsa pár bemutatóról sem lehetett itt értesülni... A társulat saját, hivatalos honlapján szerencsére nyomon követhetõk a bemutatók.)
Legközelebb Sarkadi Imre Elveszett paradicsom címû drámáját mutatják majd be. Azt még tavaly láttam Újpesten, az Újpest Színházban, ugyanebben a szereposztásban, csak ajánlani tudom. A március 15-én kitüntetett Dózsa László a rendezõje és a szintén most elismerésben részesült Harsányi Gábor fõszerepel benne. Április 2-án lesz ez az elõadás, tehát Szentendrén, a PMK-ban, 18 órakor. Valamiért itt a port.hu-n errõl sem lehet olvasni...
Egyébként most szombaton, tehát holnapután bemutatják az Ivancsics Ilona darabjai között is szereplõ Nem fizetünk címû Dario Fo bohózatot Tétényben, amirõl szintén nem tud valamiért a port.hu. Igaz, Ivancsics Ilona helyett ezúttal Papadimitriu Athina játssza Antonia szerepét, gondolom pont azért, mert Ivancsics Ilonát már eléggé lefoglalja a saját színtársulatának a vezetése. (A többi szereplõ változatlan.) Lehet, hogy megnézem ezt az olasz bohózatot is.
mulao 2009 szept. 16. - 19:55:38
Vágási Jutka.Látom van még fellépése, akkor viszont a filmes munkák kerûlték el.
mulao 2009 szept. 16. - 19:54:00
Õ játszotta a tanárnõt, (most így hirtelen nem jut eszembe a szerep neve, de mindjárt utána nézek) a Szomszédokban. Mi lett vele utána? Mert én nem hallottam róla, csak a Szomszédokból.Itt sincs túl sok filmje, az is tvjáték, és színdaradja se sok.Játékra a sorozatban elmegy.