Személy

Tormay Cecil

író

Hozzászólások

10/10
LajtaJ 2013 jún. 16. - 12:06:26 10/10
A XX. század legnagyobb magyar írója. Lelkében izzón magyar, mûveltségében teljesen nyugati.

Stílusmûvészetének koronája hatalmas trilógiája; az "Õsi küldött", amelyben a Kelet és Nyugat két malomköve közé szorult tragikus magyar sors nagy regényét írta meg. Õ írta meg a világháború után bekövetkezett összeomlás siralmas krónikáját látomásos erejû "Bujdosó Könyvében". A bujdosó õ maga, aki számkivetve bolyongott, de mindig hazai földön, feje fölött a kommunizmus halálos ítéletével. "Napkelet" címû folyóiratában õ gyûjtötte össze a világháború után induló új magyar nemzedéket. Szinte írói sikereit is feláldozta a szervezõ munkának nemzete és Európa közös nagy céljai érdekében. Ezt az érdemet méltányolta a nemzet, amikor õt küldte a népszövetség mellett mûködõ Szellemi Együttmûködés Tanácsába Genfbe.

Sikere túlnõtt az ország határain, mûveit angol, francia, német, olasz nyelvre is lefordították és a legelõkelõbb külföldi folyóiratokban közölték. Halála évében akarta az Akadémia a Nobel-díjra ajánlani.

http://api.ning.com/files/EcitkXBdDnIHRj1eMmxKrFGWgJAnkSJLjh1Frgz2RGZ8zoSygUaPntip9MIgJ9JSOYHOPcmOyXlTdvrD3otRYl9STgFawczF/TormayBujdosknyv.pdf
8/10
Johann 2011 nov. 13. - 17:37:09 8/10
Itt, Tormay Cecil oldalán úgy tûnik, mintha soha egyetlen könyvet sem írt volna, nem fûzõdne a nevéhez színdarab sem, csupán egyetlen filmbõl állna az életmûve. Talán nem kell nagyon ecsetelnem, hogy ez mennyire messze van a valóságtól. Mint Makó Jeruzsálemtõl. Nem véletlenül említettem a színdarabokat. (Az magától értetõdik, hogy egy híres magyar írónõ könyveinek teljes mellõzése mennyire méltatlan egy ilyen oldalon, fõképp, ha összevetjük más, talán kevésbé jelentõs szerzõk könyveinek hosszadalmas felsorolásával.)
Ma este és holnap este is látható a Klebersberg Kultúrkúriában A régi ház címmel Tormay Cecil családregényébõl készült színdarab. Valójában egy színházi õsbemutatóról van szó, a Kecskeméti Katona József Színház vendégjátékáról, ha jól látom a Kultúrkúria honlapján. A Kultúrkúria után Kecskeméten lesz látható (repertoárdarabként), az év hátralevõ részében igen gyakran, több mint tíz alkalommal, Cseke Péter rendezésében.
Én a magam részérõl kifejezetten kíváncsi vagyok rá, valószínûleg valahol megpróbálom "elcsípni", s nagyon sajnálatosnak tartom, hogy itt - a szerzõ oldalán - errõl semmilyen információ nem jelenik meg.