Színház

A folyami ló, avagy Zytiron a tengeri katona

előadás, 2008.

Még nincs szavazat!

Légy te az első!

-Duzzad
Jól élek a férjemmel. ház, kocsi, bejárónő, gyengédség, bizalom: minden, ami kell. Nőnek érzem magam. Összetartozunk. Ha hullócsillagot látok, nem tudok mit kívánni. Mostanában mégis nyugtalanít valami. Először fordul elő, hogy nem tudok megoldani egy helyzetet. Mindig is bomlottak utánam a férfiak, de egy okos nő maga alkotja a játékszabályokat. Ez a fiú ész nélkül szervál, mikor én már rég letettem az ütőt. Nyomasztó ez a golyózápor. Kezd elegem lenni... /Eleonora/
Elegem van. Szerelmes vagyok. Csak ennyi vagyok: szerelmes. Először fordul elő, hogy nem tudok megoldani egy helyzetet. Minden percben elutasít. Addig próbálkozom, míg be nem vallja magának. Szóval nincs más választás. Érzem, hogy már nem tart sokáig. Rajta múlik, milyen vége lesz. /Pompeio/
(Matteo Bandello Egy hölgy megtréfál egy nemesurat, ám az kétszeresen fizet meg érte című novellája alapján, rendező: Néder Panni)
-Mandulakrém
Talán már csak ez a torta áll köztem és az éhenhalás között, még ha mandulás is, pedig azt nem szeretem, pont azt nem, diósat, mogyorósat igen, mandulásat nem, mézeskalácson sem, marcipánban sem. Talán valami gyerekkori ellenszenv ez nálam, de nem szeretem, mindenkinek van valami mániája, nem barátaim? Barátaim, én nem szeretem a marcipánt és talán most tönkremegyek. (Matteo Bandello Erkölcstelen történet című novellája alapján, rendező: Laboda Kornél)
-Egy majom
A majmon nevet legjobban az állatkerti bámészkodó. A groteszk ember. Csak figyel és utánoz. Öntudatlan csodatevő. Milánói mese, három zajos képben. (Matteo Bandello novellájából, rendező: Kárpáti István)
-A pajzán griffmadár
Kedves testvéreim! A paráznaságban nincs őszinte szeretet! A testiség démona költözött belétek, ezt látni a szemetekben is, és ha együtt ki nem űzzük, a pokol örök tüzén végzitek!
Nézd meg Uram, hová jutottunk? A mag köves talajba hullik!!! Ezért imádkozom naphosszat értetek? Ezért böjtölök és virrasztom át az éjszakát? Ezért vezeklek, sanyargatom magam, ha ti semmibe veszitek amit mondok? Az Úristen türelme is véges! Testvéreim, ha abba nem hagyjátok azonnal ezt a szánalmas és gyalázatos szórakozást, meg fog neheztelni, és lesújt rátok nagy haragjában az ő igazságosságának botjával. Jaj nektek, jaj nektek, szerencsétlen nyomorultak! Nem tudjátok, milyen büntetést, milyen csapást szánt nektek az Isten! (Matteo Bandello novellájából, rendező: Kovács Dániel)
-Csicsika
Csicsika, az együgyű asztalos és felesége Manté egy kis, takaros házban éldegélnek. Az asszonyt több állandó szerető is látogatja, míg férje a ház mellett dolgozik. Mikor végül a plébános is be akar állni a kliensek sorába, felborul a rend, megpróbálja átverni Csicsikát egy rögtönzött prédikáció segítségével. Meggyőzi a férjet, hogy nem a földi lét az igazi, hiszen csak a halál után kezdődik az örök élet. Csicsika eldönti: meg kell halnia. (rendező: Szőcs Artur)
Miután elhatároztuk, hogy mi, a Színház- és Filmművészeti Egyetem színházrendező szakos hallgatói közösen pályázunk "A reneszánsz a mai színház tükrében" elnevezésű programra, az első kérdés, amellyel szembesültünk, magával a reneszánsszal volt kapcsolatos. Hogyan tudunk mi kapcsolódni a reneszánszhoz, mit jelenthet számunkra, mi az, ami a mi generációnkat érdekelheti ebből a sok száz évvel ezelőtti művelődéstörténeti korszakból. A kor irodalmában való elmélyedés során azonban meglepő felfedezést tettünk. A 14-15. századi novellák, drámák és természettudományi tanulmányok olyan gondolati, világnézeti frissességről árulkodtak, ami mai korunkra sem jellemző talán ilyen mértékben. A megismerés vágya, a tudás megszerzése éppolyan fontos mozgatórugói a kor emberének, mint az oly sokszor emlegetett "életszeretet". Pedig ami igazán csodálandó, az nem az élet szeretete (azt most is szeretjük), hanem egyfajta (azóta elveszített) harmónia megléte. Test és szellem, ember és természet kapcsolata ekkor még nem kuszálódott össze.

A(z) Zsolnay Gyár előadása

Bemutató időpontja:

2008. szeptember 11., Zsolnay Gyár

Stáblista:

Hozzászólások