Színház

A nagyrahivatott

dráma, magyar, 2015.

Még nincs szavazat!

Légy te az első!

A színdarab a XVI. században csaknem római pápává lett érsek, Bakócz Tamás történetét mondja el nagy drámai erővel. A darab Bakócz Tamás és Dózsa György viszonyát, az őket körülvevő történelmi helyzetet, Bakócz személyes drámájának problematikáját érinti. Feszes dialógok, egymásra épülő, néhol pergő riposztok, belső monológok követik egymást. A fő vonulatot Bakócz Tamás és Ulászló történelmi helyzetelemzése jelenti, ebbe van beleszőve a két öregedő ember barátsága, életfilozófiája. Új megvilágításba helyezi Bakócz és Dózsa tisztázatlan történelmi szerepét az 1514-es tragédiában. A darab feszegeti az országon belüli széthúzás kérdését, a mindenkori nehéz történelmi helyzetben az összefogás jelentőségét.

A(z) Zanotta Art Egyesület előadása

Bemutató időpontja:

2015. augusztus 9., Zanotta Art Egyesület

Stáblista:

Szereplők

Bakócz Tamás
II. Ulászló
Dózsa György
Zápolya János
Bornemisza János
Erdődi Péter
Bakócz Katalin
Váradi Márton
Vajai Ferenc

Hozzászólások

FElepHánt 2015 aug. 05. - 13:17:32
FeHér ElepHánt Kulturális Ajánló Portál www.toptipp.hu

A NAGYRAHIVATOTT---Árkosi Árpád---Zsámbéki Romtemplom
1514: a pápai trónt elbukó Bakócz Tamás kereszteshadjárat ürügyén saját hadsereget toboroz, a kinevezett vezér, Dózsa György teljhatalomra, Zápolya János erdélyi vajda királyi címre tör. Tóth-Máthé Miklós drámája nosztalgikus romanticizálással országmentõvé a bíborost országmentõvé nemesíti, dilemmáit azonban elmélyült monológokban, kimunkáltan konstruált jelenetekben fogalmazza meg. Nyelvezete veretes, a dialógusok élénkek, a történelmi hitelesség a lehetõségeken belül megfelelõ.
A címszerepben Horányi László nagyvonalúan okos, tetteiben racionális, széles látókörû politikus állít elénk. Ulászló király problémáját pillanatok alatt oldja meg találékony házasitási koncepciójával, becsvágyó karrierizmusát humánus emberismeret tompítja. Szinovál Gyula õserejû Dózsája pontosan rajzolja újra a mitikus parasztvezér-képet, soha nem tudhatjuk már meg, milyen is volt valójában.
Bakócz érsek közvetlen munkatársaként Stubnya Béla oson mindentudó mimikával, Erdõdi Péter bársonyos baritonján Kacsur András rezonõrködik. Árkosi Árpád élénkítõ gesztusokkal diktál lendületes tempót, a korrekt színészvezetés összeforrott együttesé formálja a színészcsapatot. Majdnem karikatúrává torzul Ferenci Attila Zápolyája, így veszít súlyából, pedig õ ugyanolyan hataloméhes ragadozó volt, mint a másik kettõ. Dobzse Ulászló
tétova, akaratgyenge személyiségét Ivaskovics Viktor éretten formált, sokszínû alakítása jeleníti meg.
Elsõ jelenetében a sugárzó szuggesztivitású Tarpai Viktória a szerelmes lány tobzódó hevességével teremt varázsos atmoszférát, võlegénye halála után visszatérve egy abszurd szituációt telít költõi érzelmességgel. Azt kéri, hogy az érsek "in effigie", a harctéri halál ellenére eskesse össze választottjával /!!!/, karizmatikus szépsége hitelesíti a lehetetlent, a mennyei kórus fölött tüneményes poézissel lebegnek szárnyalóm szavai.
A történelmi drámák manapság inkább parodisztikusan formálódnak, Árkosi Árpád rendezése a hagyományos felfogás egyidejû életrevalóságát bizonyítja.