Színház

Ármány és szerelem

dráma, 2 felvonás, 2007.

Értékelés:

1 szavazatból
Szerinted?

A darab, melyet a német irodalomtörténet, mint a leghatalmasabb polgári tragédiát tart számon. Magába sűríti a XVIII. század végének forradalmi, társadalmi konfliktusait. Szenvedélyes vádirat a kis, széttagolt német államok akkori viszonyai ellen. Hercegi szeszély és kegyencnő-uralom. Hivatali korrupció és jogtiprás. Megvásárolható méltóságok és árubabocsátott katonák. Nemesi dölyf és hétrétgörnyedő polgári alázat. Az arisztokrácia feneketlen romlottsága, amely mérgezi magát a népet is - mindez élethű valóságban kavarog ebben a fojtólégkörű drámában. Az író lávaként előtörő pártos haragja áramlik a megkövesedett, önmagukat túlélt oligarchák és előítéleteik ellen. Természetellenes, rothadt és cinikus világszemléletükkel szembeállítja a - bár kevésbé művelt, de az ábrázolt korban becsületes - kispolgári erkölcsi tisztaságot, s ezzel átviszi a polgári forradalmat az érzelem területére. A szív jogára apellál a feudális önkénnyel szemben. (Ferdinánd és Lujza szerelmét az ármány kezdi ki. A szerelem úgy bontakozik ki előttünk, mint egy gyönyörű virág nyílása, mely nem akadályozható meg). A mű az amerikai függetlenségi háború idején, nem sokkal a nagy francia forradalom kitörése előtt íródott. A maga korában telve volt izzó politikai aktualitásokkal. Félreérthetetlen az a kép, amely Schiller az udvari életről rajzol. Amikor a költő egy kis német fejedelemségi udvar züllöttségét ábrázolja, amely tönkreteszi az országot. A fejedelem eladja népének fiait, mint zsoldosokat Amerikába, hogy kedvesének ékszereket vásárolhasson - nem holmi képzelt államról ír, hanem szülőföldjéről, a kis württembergi fejedelemségről, Karl Eugen hercegről, ádáz ellenségéről és szeretőjéről, Hohenheim grófnőről.
A darab ötletét börtönbüntetése idején - mellyel a "Haramiák" című darabja miatt sújtották - kezdte kidolgozni és nyomorúságos körülmények között, a herceg bosszúja elöl menekülve írta meg. Mannheimben óriási sikerrel mutatták be 1784. április. 15-én.

A(z) Győri Nemzeti Színház előadása

Bemutató időpontja:

2007. január 27., Győri Nemzeti Színház

Stáblista:

Szereplők

Von Walter (kancellár egy német fejedelem udvarában)
Ferdinánd (a fia, őrnagy)
Von Kalb (udvarnagy)
Lady Milford (a fejedelem kegyencnője)
Wurm (a kancellár magántitkára)
Miller (városi zenész)
Millerné
Lujza (a leányuk)
Sophie (a lady komornája)

Alkotók

Hozzászólások