Színház

Az átváltozás

vígopera, 2 felvonás, 140 perc, magyar, 2009.

Értékelés:

4 szavazatból
Szerinted?

Gregor Samsa utazó ügynök átváltozásának hiteles története Franz Kafka író úr útmutatásai alapján, vígoperai és tragikus elemekkel, énekesekkel, kórussal és kamarazenekarral, áriákkal, dalokkal, korálokkal és Takarítónő rap-pel, zenés színpadra állítva - a padló hasadékaiból elbeszélve. Vígjáték két részben.

A Samsa család lakása, reggel. A család ébresztgeti Gregort, aki rovarrá változva találta magát ágyában. Jön a Cégvezető. Gregor nem-emberi hangján válaszol, majd megmutatja magát. Anya elájul, a rémült Cégvezető közli: Gregor ki van rúgva.
Odabent a szalonban körülüli az asztalt a család. Apa megnyugtató szavai: nincs akkora baj, mint látszik - maradt még néhány értékpapír. Apa Csatadala, aki ebben a helyzetben újból a család élére áll. Gregor szobájában. Gregor gondolatai: Miért pont én? Valami tévedés. Valakivel összetévesztettek. Dal az ügynöksorsról. Grete, vacsorát hoz: Tej-dal, Ráolvasás. Grete nem hallja, nem érti az ágy alá bújt Gregort, akinek már nem ízlik a tej, nem kell a fény. Grete kimegy, Rovar-tánc. A szalonban Apa a családi vagyont számolgatja: értékpapírok, biztosítási kötvény. Dal a százalékokról, majd elszunyókál, horkolásával kíséri a két nôt: Tercett a nők álmairól, esküvő, pénz, Grete jövője. Mielőtt aludni térnek, Grete elbúcsúzik Gregortól. Éjszaka: Pormacska-tánc.

Gregor szobája. Haldoklók kórusa a szemközti kórház ablakából. A Fényképnő (címlapfotó Gregor szobája falán) életre kel. Képária, majd Gregor Emlékdala elveszett életéről, húgáról, akit hegedűművésznek szánt. A Fényképnő előveszi a csellóját. Az ellenségessé vált Grete jön. Gregor hallgatózik: ismét Apa Százalék-dala, aki elalszik és horkolásával kíséri a két nőt, akik varrnak, hogy pénzt keressenek. Ismét dal álmaikról. Gregor önmagát marcangolja.
Takarítónő érkezik, Gregort hívogatja. Rap a seprővel. (Le)pusztulás. Gregor már nem eszik, néha rosszul hall. A Fényképnő csellón játszik, de Gregor húga hegedülését hiányolja. Felfedezi csápjait, lábait. Rovar-tánc II. Anya és Grete kipakolják Gregor bútorait. Grete kegyetlen szavai. Gregor, hogy a Fényképnőt védje, előrohan az ágy alól, és a képre tapad. Anya elájul. A hazatérő Apa durván megfenyegeti Gregort. A Három albérlő (a halál angyalai) bevonul vacsorára. Tercett a karrierről. Grete hegedül, ezt hallván Gregor előmerészkedik a szobájából, felfedi magát. A felháborodott albérlők távoznak, Apa almával dobálja Gregort. Grete is Gregor ellen fordul, de Anya közbelép. A súlyosan sebesült Gregor visszamenekül a szobájába. Grete Búcsúja: új életet kezd. Utoljára behozza Gregor ételét, aki szobájában kuporog, alig bír mozogni. Már a Fényképnő sem érti a teljesen vak Gregort, aki alig hall már. Utolsó dala. Meghal. Odakint. A család kikocsizik a zöldbe: Tercett az új reményekről, egy szebb életről - Grete kivirul.

A(z) Sanyi és Aranka Színház előadása

Bemutató időpontja:

2009. április 3., Sanyi és Aranka Színház

Stáblista:

Hozzászólások

7/10
FElepHánt 2009 ápr. 01. - 18:07:11 7/10
FeHér Elephánt Kulturális Ajánló Portál www.toptipp.hu

AZ ÁTVÁLTOZÁS Faragó Béla Sanyi és Aranka Apropera

Barátai nagyokat nevettek, amikor Kafka felolvasta novelláját, de hiába hirdeti a színlap víg-
operának, ez ebben az esetben nem sikerült. Csak Kafka és híres figuráinak nevei jelentet-
tek vékonyka kapcsolatot a korszakos novellával, amelynek igazi értékei csak az olvasó szá-
mára válnak elérhetõvé. A húzónév azonban alkalmat adott egy kortárs opera megalkotásá-
hoz, ami önmagában is óriási erény. Sajnos, a zeneszerzõ alkotása minden szempontból mi-
nimál, katonazenei tempói, az ismétlõdések monotóniája, a hangszerelés primitívsége béní-
tó unalomba szürkíti az elõadást. Lehet a repetitív zene jó, de repetát általában csak az íz-
letes ételekbõl kérünk. Ennek ellenére egyáltalán nem volt kudarc a produkció! Lukáts
Andor rendezése erõteljes alakítások lehetõségét teremtette meg, a Tihanyi László ve-
zette zenekar példásan teljesítette hálátlan feladatát, az énekes-színészek pedig kiválóan
helytálltak. A kispolgári család apa-anya modelljét Schöck Atala és Jekl László állította
elénk a zenei-színészi szerepformálás professzionalitásával, méltó társuknak bizonyult Cég-
vezetõként Domahidy László. Kõvári Eszter Sára eleven teátralitással élt a színpadon, vo-
kális teljesítménye a produkció legjobbjává tette. Mimikában, létezésben szuggesztív jelen-
lét jellemezte Potyók Dániel Gregor Samsáját, értetlen tétovaságát muzikális eszközökkel
is érzékeltetni tudta, talán az õ alakja volt az egyetlen momentum, amely megfelelt a kaf-
kai képnek. Végsõ kicsengésében a Sanyi és Aranka példamutató vállalkozása igen pozitív
eseményként értékelhetõ: nagyon is kell új magyar opera, mini és maxi egyaránt, remél-
jük, izgalmas mûvek hosszú sora következik ezután és talán érdemes lenne vigyázó szemün-
ket az ifjabb komponista-nemzedékre vetni...
Kkishonti 2009 márc. 22. - 12:43:52
Jó napot k., jegyet szeretnék rendelni.