Színház

Cselédek

előadás, magyar, 2002.

Még nincs szavazat!

Légy te az első!

"Genet tükörjátéka - amelyben minden látszólagos realitáslátszatként, illúzióként lepleződik le, amely illúzióról viszont kiderül, hogy ismét csak része egy álomnak vagy illúziónak és így tovább a végtelenségig - írói fogás a lét alapvető abszurditásának, semmisségének feltárására. A szilárd pont, ahonnan érzésünk szerint biztonságosan figyelhetjük a világot, amely, ha tán csalóka látszatokból áll is, de mindig visszavezethető egy végső valóságra - erről a szilárd pontról magáról is kiderül, hogy tükörkép csupán, és így az egész épitmény összeomlik. Jól illusztrálja ezt a Cselédek első coup de théátre-ja. Láttuk, amint Claire a cselédlány felöltöztet egy előkelő hölgyet; hozzászoktunk már, miképpen kell egy dráma expozicióját követni és így ezt a viszonyt emlékezetünkbe véssük. Ám hirtelen, egy ébresztőóra hangjára, ez a szilárd vonatkozási pont a semmibe enyészik; aki a hölgynek tetszett, az Claire, a cselédlány; aki Claire-nek tetszett, arról kiderül, hogy Solange; ami egy konvencionális dráma nyitó jelenetének tetszett, arról kiderül, része egy szinjátékon belüli rituális szinjátéknak.
(...) Vagy, ahogy Genet maga fogalmazza meg, amikor leírja, milyen célt követett a Cselédekben: "Olyan elidegenítésre törekedtem, amely deklamáló hangnemet engedélyez és bevezeti a színházba a színházat. Azt is reméltem, hogy ily módon sikerül feloldanom az alakokat,.. és ol;yan jelképekkel pótolom őket, amelyek először a lehető legtávolabb állanak attól, amit jelenteniök kell és ugyanakkor mégis kapcsolatban vannak jelentésükkel, ily módon megteremtve az egyetlen összekötő szálat író és közönség között; egyszóval azt akartam, hogy a színpadi alakok csak metafórái legyenek annak, amit ábrázolniok kell..." Igy hát maguk az alakok is csak látszólag alakok - valójában csak puszta szimbólumok, tükörképek, álmok egy álomban."

(Részlet László Zoltán: Jean Genet élete és művészete című írásából, 2001)

A(z) Csokonai Színház előadása

Bemutató időpontja:

2002. május 10., Csokonai Színház

Stáblista:

Szereplők

Alkotók

Hozzászólások