Színház

Ego Trip

táncelőadás, 65 perc, magyar, 2013.

Még nincs szavazat!

Légy te az első!

A Középen ülsz.
Kezdettől fogva,
Szárnyaidban botladozva,
Körüljárod Önmagad.
KP

Az Ego Trip című darab kiinduló pontja az ember mentális és fizikai korlátainak érzékelése és megfogalmazása. Születésünk pillanatától kezdve egész életünkön keresztül magunk és a körü-löttünk lévő világ megismerésén dolgozunk. Testi és szellemi fejlődésünk során igyekszünk kor-látainkat kitágítani, de ehhez előbb meg kell ismernünk őket. Az, ahogyan viszonyulunk ezek-hez a korlátokhoz, jelentősen befolyásolja fejlődésünk ritmusát.

Az idő és a jelen pillanat rendkívül fontos szerepet játszik az egész folyamatban. A jelen pilla-nathoz való viszonyunk határozza meg viszonyunkat magunkhoz, illetve korlátainkhoz. A kér-dés az, hogy elfogadjuk-e a jelen pillanatot, meg tudjuk-e élni azt, vagy gondolatainkon keresz-tül inkább múltunkban vagy jövőnkben létezünk.

A darab az ego működési mechanizmusának megismerésére irányuló kutatás, melyben az egyén önmagához és másokhoz való viszonyát vizsgáljuk.

A(z) Nemzeti Táncszínház előadása

Bemutató időpontja:

2013. október 24., Nemzeti Táncszínház

Stáblista:

Hozzászólások