Színház

Háromnegyed

előadás, 2015.

Értékelés:

2 szavazatból
Szerinted?

Oláh-Horváth Sára: Háromnegyed
A kamasz testvérpár (egy lány és egy fiú) édesanyjával marad szülei válása után, így lesz az addig biztonságérzetet adó "négynegyedes" családból "háromnegyedes", csonka család. Miért és hogyan történt a szakadás? Ki a "felelős"? A gyerekek és az anya külön-külön próbálják feldolgozni a válás okozta traumát. Mindhárman magukat hibáztatják. Hogy az apa mit gondol a történtek felől, soha nem tudjuk meg, mert ő már nincs jelen.
A Kolibri Színház ifjúsági drámapályázatának díjnyertes alkotása zaklatott, "csonka" jelenetek során mutatja be a mindennaposnak mondható történés személyiségformáló következményeit.

A(z) Kolibri Pince előadása

Bemutató időpontja:

2015. március 21., Kolibri Pince

Stáblista:

Hozzászólások

10/10
FElepHánt 2015 márc. 22. - 15:41:28 10/10
FeHér ElepHánt Kulturális Ajánló Portál www.toptipp.hu

HÁROMNEGYED---Tóth József---Kolibri Pince

Igen sikeres volt a Kolibri Színház drámapályázata, a Delete és a Csöngõ után most a harmadik díjazott, Oláh-Horváth Sára mûve kerül nagy sikerrel színpadra. A színésznõ-orvos házaspár kapcsolata romlásnak indul, áldozat itt mindenki, de a legnagyobb trauma a gyermekeket éri. Veszekedés, alkohol, ütlegek, - az összes válási dilemma elsõsorban õket sújtja. Kihez kerülünk? Kihez érdemes? Beindul a licit, az apa többet keres, anya színházjegyeket hoz, autója mindkettõnek van, de apának kettõ... Érzelmi kérdések szóba se jönnek, szeretetrõl szó sincs, igazából nem törõdik velük senki. Az ismert szituációkat az író keményen összefogott, pontosan szerkesztett, tömör textusban fogalmazza meg, találóan rajzol-
ja meg a két gyermek karakterét, egészen kiválót alkot a színésznõ anya figurájában.
In Dreivirteltakt, behízelgõ 3/4-ben kamarázik a család, sorra távoznak a játszók, az anyuka marad egyedül dideregve pittyegõ hegedûjével. Az Apa lép le elsõnek, a háttérbe húzódva markáns basszusgitár-effektekkel tagolja a történéseket: Mészáros Tamás dobbanva pulzáló hanganyaga erõs támasza a cselekménynek.
Krausz Gábor anyás kisfiú, rettegve hallgatózó kiskamasz, a bíróság elõtt némaságba menekül, sugárzó szeme, naiv hite fokozatosan tompul az értetlen depresszióba. Tóth József, ki elsõ rendezése, az ugyancsak meredek Lélekvesztõ óta egyre eredetibb, magabiztosabb munkákkal jeleskedik, a legapróbb mozzanatokhoz is jól átgondolt, kimunkált koncepcióval nyúl, pompás ritmusú gyors váltásokkal, a mozaikokat mégis egységes rendbe szervezve, kiváló rendezést produkál. A plexi-csíkok mögül elõbukkanó alakok, a plexi-székekhez nyomódó elkínzott arcok, a térbeli mozgások és a gondosan instruált szerepek a darab legrejtettebb értékeit is felszínre hozzák.
Oszlopos tagja a Kolibrinek, emlékezetes szerepeinek skálája a Csatárok futball-zsonglõrétõl a londoni Macská-n át a Bekkankó felejthetetlen finomságú hõsnõjéig ível, a színház természetébõl adódóan azonban elkerülték a "nagy" nõi szerepek. Most egyszerre lehet kételyek közt vergõdõ Anya, néhány szárnyaló frázisig Médea és a mindenki vágya, a legsúlyosabb szerep-álom: Színésznõ-t játszhat! Elkésik a próbáról, belterjes rafinériával hisztizik, "na ezt itt mondhatatlan, kihúzom...", manírokba menekül, még a cipõjét is a súgóhoz vágja! Magára tágítja a reflektorfényt, lendületesen szavalja Euripidészt, gyönyörûséges sörényét rázza, mûkontyával játszadozik, grandiózus szörnyûségében mutatja be a színpad csodált királynõjét. A legnagyobb kontrasztként, mint feleség és anya maga az esendõ bizonytalanság, kiszámíthatatlan sodródó szorongás. Eszelõs kitörés, gunyoros fölény, ezer szín, tengernyi gesztus: Megyes Melinda alakítása hatványozza a kitûnõ elõadás értékeit.
De van itt még öröm bõviben! Molnár Zsófia Boróka vendégként tökéletesen illeszkedik a nagyszerû együttesbe, eleven erõ süt minden mozdulatában, dikciója pregnáns és átütõ, mimikája a sugárzó mosolytól a tudatalattiból feltörõ könnyes szemekig tökéletes, tud és mer arányosan harsány lenni, minden szempontból a legnagyobb reményekre jogosít. Szerepében kislány, de van öntudata, fiatal színésznõ, ám játékát az eruptív tehetség magabiztossága fémjelzi.
Ifjúsági színház, de nagyon is ráfér a felnõttekre! A Kolibri Pince seregnyi produkciója érdemel sokkal nagyobb szakmai- és közönség-figyelmet, köztük a legfrissebb Háromnegyed,
Oláh-Horvát Sára író,Tóth József rendezõ és az alkotótársak kimagaslóan erõs munkája.