Színház

Honderű

előadás, 2019.

Még nincs szavazat!

Légy te az első!

Három sokat meg­élt öreg­úr ba­rát­nő­jük­nél, An­na­ma­ri­nál ta­lál­koz­nak, hogy egy be­csü­let­be­li ügy vé­gé­re jár­ja­nak.

Spiró György így ír nagy­si­ke­rű ko­mé­di­á­já­ról: „A ke­resz­tény kö­zép­osz­tály leg­jobb­ja­i­ról írtam meg a Hon­de­rűt, és na­gyon sze­re­tem. Jó volt ár­nyal­tan és pon­to­san fo­gal­ma­zó sze­rep­lők lel­ké­ből meg­szó­lal­ni az ál­ta­lá­nos szel­le­mi rom­lás­ban, jó volt el­időz­ni e bölcs és ta­pasz­talt em­be­rek kö­zött.” 

A(z) Pesti Színház előadása

Bemutató időpontja:

2019. szeptember 6., Pesti Színház

Stáblista:

Szereplők

szept. 05.
  • 19:00
szept. 06.
  • 19:00 (bemutató)
szept. 07.
  • 19:00
szept. 20.
  • 19:00
szept. 29.
  • 19:00
okt. 12.
  • 19:00
okt. 20.
  • 19:00

Hozzászólások