Színház

Honderű

előadás, 2019.

Értékelés:

2 szavazatból
Szerinted?

Három sokat meg­élt öreg­úr ba­rát­nő­jük­nél, An­na­ma­ri­nál ta­lál­koz­nak, hogy egy be­csü­let­be­li ügy vé­gé­re jár­ja­nak.

Spiró György így ír nagy­si­ke­rű ko­mé­di­á­já­ról: „A ke­resz­tény kö­zép­osz­tály leg­jobb­ja­i­ról írtam meg a Hon­de­rűt, és na­gyon sze­re­tem. Jó volt ár­nyal­tan és pon­to­san fo­gal­ma­zó sze­rep­lők lel­ké­ből meg­szó­lal­ni az ál­ta­lá­nos szel­le­mi rom­lás­ban, jó volt el­időz­ni e bölcs és ta­pasz­talt em­be­rek kö­zött.” 

A(z) Pesti Színház előadása

Bemutató időpontja:

2019. szeptember 6., Pesti Színház

Stáblista:

Szereplők

Hozzászólások

3/10
Bernadett333 febr. 11. 13:01:59 3/10
Sajnos egyet kell értsek Lilivel. Vontatott, élettelen, a komédia kategória pedig elírás lehet.
6/10
Lili Marleen 2019 okt. 26. - 14:13:38 6/10
hiába a remek szereplőgárda, az előadás vértelen, unalmas és túl hosszú is :(