Színház

Iskola a határon

színmű, 2 felvonás, 160 perc, magyar, 2006.

Értékelés:

4 szavazatból
Szerinted?

Ottlik Géza regénye sokrétű, bonyolult és szépséges kultuszmű, és szinte lehetetlen belőle klasszikus értelemben vett színművet írni. Az idősíkok váltakozása, az aprólékos szerkesztés, a lelki folyamatok ábrázolása egy olyan színpadi adaptációra ad lehetőséget, amely inkább szellemiségében, mint a cselekmények teljességében igyekszik megragadni az író által kreált világot. Nem akartuk egyszerű lineáris szerkezetté fűzni a regény kiragadható történéseit, hanem egy hosszú, elnyújtott pillanat érzetét megragadni. Felmutatni a különböző emberekben született emlékek sokrétűségét, az egymáshoz tartozás gyönyörű, széttéphetetlen láncolatát.

1923. szeptember 3-án hét újonc vonul be a kőszegi kadétiskolába, köztük Bébé, Medve, Czakó. A beilleszkedés keserű nehézsége, a katonai fegyelem és az idősebb diákok kegyetlen basáskodása radikális változást hoz az életükben. Az iskola emberpróbáló légkörére mindenki másképp reagál: gátlástalanul, lázadva, önzőn, önmagába fordulva vagy sunyin. Kérdés, hogy sikerül-e megőrizni a főhősöknek önmagukat, megmaradni függetlennek és becsületesnek. Vagy a lázadás és megalkuvás mentén elvész a lelki szabadságuk és a tekintélyelvű közösség megalázott katonái lesznek. Az idő múlása alig érzékelhető az iskolában eltöltött idő 'egyáltalán nem telt el, hanem van; minden pillanata áll egy helyben, kivetítve a mindenség ernyőjére.' (Ottlik) Éppen ezért is lehetetlen megragadni, pontosan felidézni az eseményeket, az összefüggéseket, kimondani a kimondhatatlan dolgokat: hogyan jutottak el egész létüket meghatározó életfelfogásuk kialakulásáig.

Az előadás elnyerte a 2007-es Gyermekszínházi Biennálé Üveghegy-díját.

A(z) Bárka Színház előadása

Bemutató időpontja:

2006. szeptember 1., Bárka Színház

Stáblista:

Hozzászólások

10/10
FElepHánt 2012 febr. 19. - 15:53:00 10/10
FeHér ElepHánt Kulturális Ajánló Portál www.toptipp.hu

ISKOLA A HATÁRON Vidovszky György Bárka Színház
Eszmélésünk elsõ nagy olvasmánya volt, hétévente újraolvassuk, nagyon féltünk: hogyan lehet az egyedülálló írói csodát színpadra tenni?!? Gyarmati Kata adaptációja rácáfol a kételyekre, összefogott, racionális, a cselekményen túl igen sok gondolati mélységet is meg tud mutatni. A dialógok kamaszosan frappánsak, a konfliktusok nemcsak a diákéletbõl ismerõsek, a dramatizálás szerkezetileg kiegyensúlyozott és erõteljes.
Vidovszky György rendezése már a szereposztással telibe talál: az általa kinevelt nagyszerû fiatal csapatban minden karakterre jut adekvát színész.
A terem hosszabbik oldalán katonásan sorjáznak hõseink ágyai, a jobboldali pódiumon tanyázik a rosszfiúk bandája, élén Merényi-vel, akit a zsigeri gonoszságot megtestesítõ, pengeéles Juhász Lajos állít elénk.
A szobatársak között Mesés Gáspár a tétova kisfiú, Koloszár András az élesnyelvû jóbarát, Vitányi-Juhász István a felnõttes határozottságot, Pomlényi Attila az alkalmazkodó középutasságot képviseli. Az együttes irdatlan lendülettel, tökéletes összhangban játszik, pedig a produkció régen túl van a 100-on...
Gados Béla háromszor triumfál, a gyûlölt Schulze õrmester, majd az Orvos emberibb alakja után Hanák atyaként oszt igazságot. Vidovszky György a brutális jelenetekben is mértéktartó, a sûrûsödõ feszültséget kiváló tempóérzékkel fokozza, marad energia a szembeszegülés momentumainak kibontására is.
Medve szerepében Dér Zsolt szuggesztív stílusa érvényesül, az elsõ anya-képben felrémlett pontról pontra azonos intézeti élményünk, a remény, hogy hazavisznek, a csalódás, hogy csupán kötelezõ szülõi látogatás volt... Varga Anikó tudattalanból sugárzó mély tragikuma most is lélekbe markolóan hat, megértõ aggódása, rejtett fájdalma színpadi jelenlétét az elõadás katartikus csúcspontjává emeli.
Egri Bálint tohonyának tûnõ, alamuszi szenteskedõ, nem sejthetjük, hogy alakoskodó taktikája hozza el a váratlan gyõzelmet. Az Ottlik Géza alterego Bébét az érzelmektõl túlfûtött tekintetû Horváth Zoltán játssza, passzív, de gondolati síkon õ a legerõsebb, vibrálóan érzékeny lénye, árnyalt mimikája, visszafogott deklamációja teszi emlékezetessé gyengéd figuráját.
Fiataloknak szóló produkció? Igen, mert talán el is olvassák azok, akik még tudnak, de aligha szûkíthetõ így le a közönség, kemény lecke, nagy iskola minden nézõnek.