Színház

Kés a tyúkban

előadás, magyar, 2010.

Értékelés:

2 szavazatból
Szerinted?

"Csak annyit kell tennem, hogy neveket döfök abba, ami ott van, ugyanúgy ahogyan a késemet döföm egy tyúk hasába. Így tudom meg, hogy Isten ott van."

Hitünk felszabadít, vagy béklyóba zár minket? Mit nyerünk azzal, ha neveket merünk adni érzelmeinknek és kétségeinknek? A válaszok, a nevek veszélyesek. Mi a gyávaságunk ára?

A(z) Újszínház előadása

Bemutató időpontja:

2010. szeptember 18., Újszínház

Stáblista:

Hozzászólások

8/10
FElepHánt 2010 szept. 27. - 17:46:31 8/10
FeHér Elephánt Kulturális Ajánló Portál-------------- www.toptipp.hu--------------- KÉS A TYÚKBAN ----------Botos Bálint-------- Pulzus---------Új Színház --------- Nem dübög az ördögi malom, nem száll a lisztpor, nem rázkódik a színpad a malomkõ avagy a szeretkezés ütemére. Csupasz a tér, a padlón kevéske szalma, néhány búzászsák jelzi a helyszínt. Ezek a zsákok a kemény munka tárgyai, de az ágy is belõlük alakul és gyilkos fegyverré is válnak. Botos Bálint rendezése kizárólag David Harroower szituációira és elementáris dialógjaira alapoz, melyeket Varró Dániel, egy primér nyelv megalkotásával, kongeniálisan fordított le. A szavak mitikus aurát kapnak: a parasztlány szeretné megfejteni rejtett titkaikat, megismerni a mélyükben búvó fogalmi háterret. Guary Alexandra gyermeki rácsodálkozása, tudásvágyának belsõ indíttatása már az elsõ percekben hitelesíti figuráját, Tóth Máté alkatilag tökéletes Csikós William, akiben évszázadok örökölt szokásjoga testesül meg. A két ifjú színészt heves energiák fûtik,alakításukat azonban a kiélezett jelenetek szélsõségei ellenére artisztikus mértéktartás, tudatos arányosság jellemzi. Botos Bálint, a Kolozsvári Babes-Bolyai Egyetem hallgatója biztos kézzel illeszti egymáshoz az alaposan kimunkált szerkezet egységeit, pontos tempóban végig nemcsak tartani, fokozni is tudja a feszültséget. A talált szavakat a lány a lepedõre írja, majd onnan olvassa vissza, sejtetve a feudális kötöttségbõl való szabadulás útját, melynek katalizátora a mássága miatt gyûlölt molnár. Kroó Balázs intellektuális alakja valóban nagyon idegen ebben a közegben, olyan, mint tíz évvel késõbbi lénye, mely "még többet tanult" a városi légkörben. Érthetõ, hogy miért vonzó egy kitörni vágyó egyéniség számára, de a megalázottság dühével táplált gyilkos indulat kitörése, gesztusban, mimikában több érzelmi fûtöttséget kívánna. A sértõ gyûlölködés szavai brutális erõvel préselõdnek ki Tóth Máté összeszorított szájából, de az elõzõ jelenetben azt is képes megmutatni, hogy a tanyai munkaerõ- és szexuális szükségleten túl, valamely szeretetféleséggel is ragaszkodik a párjához. Guary Alexandra izzó gyújtópontja az elõadásnak, KOMA Társulat-béli munkái után, most nagy kihívást jelentõ, méretes szerepben bizonyítja reményteli tehetségét. A négy alkotó produkciója Igazi Theátrumi Térré tágította a Magyar László Stúdiószínház jó ha tíz négyzetméterét.