Színház

Lír

előadás, 1 felvonás, 120 perc, magyar, 2008.

Értékelés:

6 szavazatból
Szerinted?

Zsótér Sándor eredetileg a Színművészeti Egyetem kertjébe helyezte el Lír című előadását. Így a végzős osztály tagjai szó szerint beleásták magukat Lear király tragédiájába. A Lír helyszíne két sírgödör, amelyet a szereplők hol ásnak, hol betemetnek. " A helyszín adottságai azonban nem merülnek ki ebben a következetesen végigvitt, egyszerűen megfejthető ötletben. A végzős hallgatók magától értetődően használják fel a kezük ügyébe kerülő "kellékeket" (ásókat, fákat, faleveleket, slagot, földet), így a hely nem csak temetőként, de a családi idill egyik lehetséges helyszíneként, kertként is működik, sőt magát a Természetet is beidézi az előadásba. A szereplők ruhatáruk megkopott darabjait viselik: földtúrásra alkalmas mackónadrágot, kapucnis pulóvert, szigetelőszalaggal összeragasztott tornacipőt. A szabadtéri előadás színpad, hangosítás és világítás híján minden színpadiasságot nélkülöz: visszatér a természetbe. A szereplők bemocskolódnak a frissen ásott földdel, faleveleken üzennek egymásnak. Zsótér Sándor nem mindennapi feladat elé állítja a színinövendékeket, akiknek színpadi eszközök segítsége nélkül, komoly fizikai munka végzése közben kell helyt állniuk.

A(z) Színház- és Filmművészeti Egyetem (Ódry Színpad) előadása

Bemutató időpontja:

Stáblista:

Hozzászólások

10/10
FElepHánt 2009 ápr. 10. - 10:46:29 10/10
FeHér Elephánt Kulturális Ajánló Portál www.toptipp.hu

LÍR Zsótér Sándor Végzõs prózai osztály Ódry
Sírgödröket ásnak a civil-jelmezes szereplõk, a miénket, avagy azt, hol "nemzet süllyed el"?
Talán most még azon shakespeare-i szereplõknek készül a verem, akik példás deklamáció-
val bújnak elõ belõlük. A fattyú Edmund a markáns Klem Viktor finoman parodizáló alakítá-
sában lép színre, Majorfalvi Bálint mimikai bravúrokkaL, kezes-lábas pantomimmel jeleli le
szövegét, hogy mi süketek jobban értsük. A játszók fára másznak, téglafalon egyensúlyoz-
nak és egytõl egyig barátkoznak frissen mélyített leendõ lakhelyükkel. A csúcsformáját bi-
zonyító Zsótér Sándor minden szótag értelmezésére talál gesztust, hangsúlyt, mozgást,
mesterien használja ki a tér és a társulat adottságait. Lear drámája így feszülten izgalmas
történet, miközben megható szépséggel tündökölnek Vörösmarty Mihály varázslatos sorai.
Réti Adrienn harmonikus jelenléttel, Rusznák András a vakság minimális jelzésével hitelesí-
ti figuráját, Bata Éva ritka erõvel testesíti meg a hûséges Kent emberségét. A Bolond sze-
repében újra csodálhatjuk Józan László szerepformálásának metszõ érzékenységét, hát-
só hídban, kézzel-lábbal lépegetõ kutyajárása plasztikusan bizonyítja szinte korlátlan lehe-
tõségeit. Huszonéves szépségként õrült aggastyánt játszani csak Petrik Andrea intenzív
drámaiságával lehet. Az összetett szerep minden árnyalatát tökéletesen értelmezi és a ma-
gától értetõdõ természetesség egyszerûségében képes érzelmekre hatva megalkotni a ka-
tartikus sorstragédiát. Közben félreáll kicsit lazítani, rágyújt, pisil is egyet, a következõ lé-
legzetvétellel pedig ott folytatja szárnyaló tirádáját, ahol abbahagyta... Elképesztõ tehet-
ség, csak nehogy tündérlaki leányka legyen belõle!
A KMama, az Anya, a Novemberi éj után újabb játéktéri szegletét ismerhettük meg a Szín-
mûvészeti Egyetemnek, újabb végzõs osztály nagyszerû együttesét és Zsótér Sándor uni-
kális Lear-jének újabb arculatát. - Nincs az a fagy, ami legközelebb visszatartana...