Színház

Ó, Moliére!

bohózat, magyar, 2002.

Még nincs szavazat!

Légy te az első!

Két hónappal a Dandin György városi előadása előtt, 1668. szeptem-ber 9-én, a Királyi Palota színpadán a 46 éves Moliere bemutatta a Fösvény-t. Nem volt nagy sikere, Moliere életében mindössze negyvenhétszer játszották. A hal-hatatlan-ság számára a következő évszázadok fedezték fel. Moliere-nek csak egy hónapja volt műve megírására, s mint ilyenkor szokta, most is elődei-hez for-dult "nyers-anyagért". A forráskutatók tucatnyi hatást mutattak ki a Fös-vény-ben, elsősorban Plautus, Ariosto és Rotrou műveit. Ennyit sejt az iroda-lomtudo-mány. De az Ó, Moliere szerzője meg van győződve arról, hogy, "mint minden normális ember, aki életében legalább egy komédiát megírt", Moliere is valósá-gos eseményt "lopott el" Fösvényéhez.
A fiatal Moliere színháza, az Illustre Théatre 1646-ban megbukott Párizsban. A 24 éves igazgató, megmaradt társu-latával (az öreg bohóc Gross-René-vel, a hősszerelmes Dufresne-nel, és Moliere szerelmével, a tehetségesen gyönyörű Madeleine-nel) délre utazott sze-rencsét próbálni. Falusi pajtákban tar-tották előadásaikat, s nem ritkán széna-padláson aludtak. Így kerültek a színházba-rát Eliz kisasszony közelébe, aki be-leszeretett az ifjú színész-rendezőbe, s özvegy-ségében megbogarasodott apja tudta nélkül szállást adott nekik a pajtában. A kortársára, Pierre Corneille-re féltékeny Moliere számára itt volt az idő, hogy a tarsulatnak megírja első saját szerzeményét, főhőséül pedig ki mást is választha-tott, mint a szépséges Eliz apját, a tragikusan komikus Harpagon urat. Az Ó, Moliere fintorosan leplezi le a komédiaírás legnagyobb zsenijét, a szenvedélyesen önző Jean-Baptiste Poqueline-t. Felfedi a francia géniuszt ra-jongva tisztelő közönség előtt, hogy a remekművek megszületését korántsem övezték az utókorban már lángolva fénylő glóriák.

A(z) Újszínház előadása

Bemutató időpontja:

2002. március 27., Újszínház

Stáblista:

Hozzászólások