A Habsburgok - A világ urai

A Közép-Európa-szakértő brit professzor szórakoztató és olvasmányos könyve átfogó képet nyújt a Habsburgok uralkodásáról, miközben olyan kevésbé ismert érdekességeket is belesző a dinasztia történetébe, amelyek közelebb hozzák és sok esetben esendő emberként mutatják be az uralkodókat.

„A Habsburg-eszme egyet jelentett az egyetemességgel, ezért a Habsburgok soha nem azonosították magukat egyetlen nemzetiséggel. Míg a cári Oroszországban a Romanovok eloroszosodtak, az oszmán szultánok pedig a 19. század utolsó évtizedeiben egyre törökebbé váltak, a közép-európai Habsburgok mindvégig a nemzetiségek fölött álltak. Úgy kormányoztak, mintha külön-külön lennének uralkodói minden egyes tartománynak és népnek, nem pedig egy összetett birodalomnak vagy egy egységes nemzetiségű államnak."

Martyn Rady nem kisebb feladatra vállalkozik könyvében, mint a Habsburg dinasztia közel ezer éves történetének bemutatására. Szellemes, olvasmányos stílusban veszi sorra a Habsburg uralkodókat és a dinasztia nevezetesebb képviselőit. A könyv lapjain feltárul előttünk Európa utóbbi ezer évének történelme, a történelmi konfliktusok teremtette válaszutak, valamint a Habsburg királyok és császárok döntései, amelyek nem ritkán évszázadokra meghatározták alattvalóik életét. A mű egyik nagy erénye, hogy miközben átfogó képet nyújt erről az időszakról, olyan kevésbé ismert anekdotákat és érdekességeket is belesző a Habsburgok történetébe, amelyek közelebb hozzák és sok esetben esendő emberként mutatják be az uralkodókat.


A szerző bevallott célja „rehabilitálni” a Habsburgok uralmát, és közel egy évezredet felölelő munkáját ezekkel a sorokkal zárja: „Több mint kilenc évszázad alatt a Habsburgok produkáltak tökfilkókat és álmodozókat, mágiával és szabadkőművességgel foglalkozó kontárokat, vallási fanatikusokat, népeik jóléte iránt elkötelezett uralkodókat, művészetek patronálóit és a tudomány támogatóit, nagy kastélyok és templomok építőit. Némelyik Habsburg a béke híve volt, míg mások meddő háborúkat indítottak. Ennek ellenére, a közép-európai politika egyre elkeserítőbb helyzetét látva, nehéz nem arra a konklúzióra jutni, hogy a magyar történésznek [Kosáry Domokosnak] igaza volt – egy Habsburggal sem jártak volna rosszabbul.”

Matyn Rady a University College London egyetemen a közép-európai történelem Masaryk-professzora. Számos könyvet írt a közép-európai történelemről, köztük az alábbiakat: The Habsburg Empire: A Very Short Introduction; The Emperor Charles V. A budapesti Károli Gáspár Református Egyetem és a nagyszebeni Lucian Blaga Tudományegyetem díszdoktora. Az angliai Kentben él.

Fordította: Illés Róbert
Kötetbemutató
A könyv oldala