Egyéb

Lennél a szomszédom? - Korhatár nélküli családi délelőtt

Műcsarnok
2019. május 18. (szombat) 10:30 - 13:00

Helyszín:

Műcsarnok
1146 Budapest, XIV. kerület Hősök tere

Szom­ba­ton­ként ele­ven­né va­rá­zsol­ják a ki­ál­lí­tás te­re­it. Ki­csik és na­gyok ka­lan­dos tör­té­ne­te­ken ke­resz­tül is­mer­ked­het­nek meg a ki­ál­lí­tott mű­vek­kel, és vál­hat­nak maguk is al­ko­tók­ká.


Lennél a szomszédom?
A foglakozáson háznegatívokat készíthettek, az agyagba gipszet önthettel, az öntvényeket kifesthetitek, majd egy szép nagy papíron megtervezhetitek, ki hol fog lakni. Járdákat, utakat, parkokat, kertek és mezőket rajzolhattok és színezhettek a közösen felépített településen.


A csa­lá­di napok prog­ram­ja­i­ra a ki­ál­lí­tás­ra meg­vá­sá­rolt je­gyek ér­vé­nye­sek, 7 éves kor alatt a rész­vé­tel in­gye­nes.