Egyéb

Önéletrajz és filozófia

Online nézhető ONLINE
2021. március 11. (csütörtök) 09:00 - 2021. március 12. (péntek) 18:00

Március 11. csütörtök
9:50 10:00 Szücs László Gergely Bevezetés: Heller Ágnes hagyatéka
10:00 10:30 Vajda Mihály Reflexív filozófia vagy „rendszer”
10:30 11:00 Valastyán Tamás Az én a teória tereiben (Az önmagaság impulzusai Heller Ágnes és Vajda Mihály gondolkodásában)
11:00 12:00 Weiss János A filozófia mint mesterség vagy hivatás
12:00 13:00 Ebédszünet
13:00 13:30 Kőbányai János A bicikliző majomról
13:30 14:00 Perecz László A diszkontinuitások és a kontinuitás. Életút és életmű Heller Ágnesnél
14:00 14:30 Branczeiz Anna Önéletrajzi filozófia – Heller Ágnes a Bicikliző majom és A véletlen értéke című interjúköteteiről
14:30 15:00 Kávészünet
15:00 15:30 Mesterházi Miklós Lukács meghajol
15:30 16:00 Szabados Bettina Önértelmezés, önteremtés Lukács György Megélt gondolkodás című önéletrajzi művében
16:00 16:30 Sümegi István Mit nyersz vele? A filozófia mint memoár
Március 12. péntek
10:00 10:30 Boros Gábor „[…] az önéletrajzi irodalom mint műfaj is kétfelé szakad […] Párhuzamos motívum Georg Misch és Heller Ágnes önéletírás-elméletében”
10:30 11:00 Deczki Sarolta Egyes szám első személyű történelem. A kortárs memoárirodalom
11:00 12:00 Gyáni Gábor A közösségi és egyéni emlékezet fogalmáról
12:00 13:00 Ebédszünet
13:00 13:30 Császár Andrea Mária Az (ön)életrajzi portré mint koncepció Hannah Arendt életművében
13:30 14:00 Varga Péter A biográfia problémája a fenomenológiában, különös tekintettel Edmund Husserlre
14:00 14:30 Grósz Eszter Teremtő emlékezet-Az önéletrajzi emlékezés filozófiája Radnóti Sándor "nem memoárjában"
14:30 15:00 Kávészünet
15:00 15:30 Tóth Károly A történelmi regény műfajelméleti kérdései (Lukács és Heller koncepcióinak egybevetése az olvasónaplók tükrében)
15:30 16:00 K. Horváth Zsolt Szuverenitásigény és felelősség: Mérei Ferenc pszichológus szerepdilemmái
16:00 16:30 Lugosi András A személyes nyomában, avagy mi a budapesti Lukács György Budapesti Iskolájában? Filozófus emlékiratok és várostörténészi reflexiók