Egyéb

Pályakezdés és karrierút az irodalomtörténet-írásban

ONLINE
2021. április 09. (péntek) 09:00 - 16:00

Helyszín:

ONLINE
1000 Budapest, Világháló

A PTE BTK Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék online konferenciája
A rendszerváltás utáni években az írói monográfia műfaja, illetve a  hagyományos életrajz-központú irodalomtörténet-írás több okból meghaladottnak tűnt, s így az 1990 és 2010 közötti időszak legnagyobb figyelmet kiváltó irodalomtörténeti munkái többnyire szövegimmanens elemzések voltak. Ehhez képest az utóbbi másfél évtizedben egyfajta újraértékelése és revíziója figyelhető meg a „hagyományos” biográfiai irodalomtörténet-írásnak a magyar irodalomtudományban és ezzel összefüggésben a szakmai-tudományos könyvpiacon is. E változást nemcsak az egy-egy életműre fókuszáló monográfiák sora és a monográfia műfaja iránti érdeklődés megnövekedése jelzi, hanem a szerzői életművek megismerésére irányuló tudományos figyelem módszertani reflektáltsága is. Az antropologizáló irodalomtörténet-írás, a médiatörténet, az irodalmi kultuszkutatás, az mikrotörténet, az önéletrajzi elméletek és nőtörténeti kutatások mind-mind olyan elméleti-módszertani eszköztárak, amelyek az irodalmi szövegek jobb, árnyaltabb megértését segítik elő, különbözőképp világítva meg szerzői életút (történelmi-társadalmi és poétikai-retorikai) konstrukcióját.
A konferencia témái:
- Az írói, költői pályakezdés változó normái
- Irodalmi és pénzügyi sikerek, kudarcok
- Versengő pályakép-narratívák
- Recepciótörténet és írói életrajz
- Az irodalom és más tevékenységformák (újságírás, politika) viszonya
- Olvasói népszerűség és karrierépítés
- Irodalomtörténeti munkák pályakép-konstrukciói
- A modern irodalmár hivatás története és szereplehetőségei
- A pályakezdés motívuma írói autobiográfiákban
- Kulcsregények, irodalmár regényhősök
Meghívott előadók:
Szilágyi Zsófia (SZTE BTK)
Z. Kovács Zoltán (SZIE Kaposvári Campus)
Szilágyi Márton (ELTE BTK)
Szajbély Mihály (SZTE BTK)
Gere Zsolt (SZTE BTK)