Kiállítás

A magyar nép hagyományos kultúrája

Néprajzi Múzeum
(nincs beállítva)

Helyszín:

Néprajzi Múzeum
1055 Budapest, V. kerület Kossuth Lajos tér 12.

Az állandó kiállítás a magyar parasztság egykori életének tárgyi világába enged betekintést. A XVIII. század végétől az első világháborúig terjedő időszak anyagát tizenhárom teremben mutatja be. A kiállítás érzékelteti a Kárpát-medence népeinek etnikai és vallási megoszlását, bemutatja a jellemző településformákat, megismerteti a paraszti munka sokrétűségét és változatos eszközkészletét, a parasztság hétköznapi és ünnepi viseletét. A látogató képet kap a népi táplálkozás hagyományairól és társadalmi eltéréseiről. A kézművesség köréből a jellegzetes falusi mesterségek mutatkoznak be: asztalos, kovács, fazekas, posztóműves, szűrszabó, csizmadia, süveges és szűcs. A falu és a város kapcsolatát, találkozási alkalmait a piac és a vásár látványos enteriőrjei tárják a látogatók elé. A XIX. századi lakáskultúra két pólusát szemlélteti a középkori életkörülményeket idéző őrségi "füstös" régi ház, valamint a sárközi gazdagparaszti új ház agyondíszített "tisztaszobája". A népművészet felvirágzásában meghatározó szerepet játszottak a falusi és mezővárosi kézművesek, akik tömegesen készítették a festett bútorokat, a színes szőtteseket, a hímzett viseleti darabokat, s ezáltal jellegzetes tájstílusokat teremtettek. A legszebb korai népművészeti darabok együtt láthatók a kiállításban. Az emberi életút bemutatása a paraszti értékrend arányaihoz igazodik, melynek középpontjában a lakodalom állt. A kiállítás életszerűen jeleníti meg a kalotaszentkirályi menyasszonyi kelengyét és a kalotaszegi templomi esküvőt. A hagyományos népi kultúra szellemi gazdagságát tükrözi a kiállítás utolsó témája: a kalendáriumi ünnepek sora. Az egyházi és a gazdasági év előírásaihoz igazodó népszokások kellékei és látványos jelenetei (a regölés, a farsangi állatalakoskodás, a székely betlehemes játék vagy a karácsonyi asztal) a magyar paraszti műveltség nyugati és keleti elemekből ötvöződött sajátosságait tárják az érdeklődő látogató elé. Az elmúlt évben a kiállítás három számítógépes tanulmányi munkaállomással gyarapodott. A Népviseletek, a Népművészet és a Kalendáriumi ünnepek című digitális programok gazdag kép-, film- és hanganyagának segítségével nem csupán bővülnek az ismeretek, hanem a múzeumlátogatás is sokszínűbbé válik. A Néprajz gyerekeknek című mappa füzetei lehetőséget biztosítanak az állandó kiállítás témáinak önálló feldolgozására. A sorozat első füzete a Beszédes népviseletek, melyhez etnográfiai térkép is tartozik. Ez a térkép a sorozat további részeihez is felhasználható. A második füzet Hej, halászok, vadászok címmel a paraszti munka egy szeletét idézi fel. A mappa harmadik s egyben legújabb darabja a szilajpásztorok egykori küzdelmes életét ismerteti meg a gyerekekkel, majd ezt követi A búzától a kenyérig című negyedik füzet.

Hozzászólások

Parno Graszt lemezbemutató koncert a Müpában február 14-én!