Kiállítás

Attila örökösei - A hunoktól az Árpád-házig

Magyar Természettudományi Múzeum
2019. október 16. (szerda) - 2019. november 18. (hétfő) 23:59

Helyszín:

Magyar Természettudományi Múzeum
1083 Budapest, Ludovika tér 2-6.

Különös szokások, keletről jött gének, arcok és sorsok a csontok alapján XXI. századi módszerekkel


Tudományos és áltudományos nézetek sokasága kíséri a témát: honnan származunk, kik a rokonaink. Vajon egyszerű a válasz? Nem, hiszen különböző tudományágak foglalkoznak a magyarság őstörténetével, és ezek eredményei egyelőre nem, vagy csak részben rímelnek egymásra.
A kiállításnak sem célja, hogy pontot tegyen a viták végére, de a régészet, a történeti embertan és az archeogenetika eredményeinek felhasználásával néhány „eredettöredéket” azért bemutat.


A történelem során számos kultúra és népcsoport képviselői telepedtek meg a Kárpát-medencében. A magyarok nép rokonságtudata, önmeghatározása és eredetlegendái szempontjából a legfontosabbak a sztyeppi lovas nomád népek. Közülük három a Kárpát-medencét választotta otthonának, és olyan államot hozott létre, amely jelentősen befolyásolta Európa történetét az 5. századtól. Ők a hunok, az avarok és a magyarok. Mi a közös bennük? Mit mond a történettudomány, az archeogenetika és a történeti embertan?


A kiállításban
- felvillantják e népek történetét a Kárpát-medencében;
- bemutatják egy-egy hun, avar és honfoglaló magyar egyén archeogenetikán alapuló rokonsági viszonyait;
- rácsodálkozhatunk e korabeli népek néhány ma már bizarrnak tűnő hagyományára;
- az arcrekonstrukcióknak köszönhetően látható, milyenek lehettek a hun, az avar és a magyar koponyákhoz tartozó eleven emberi arcok;
- a tudományosan hiteles, régészeti leletek alapján készült tárgyrekonstrukciók mutatják be a honfoglalás kori tárgyi kultúra egy-egy tárgyi elemét.


Belépődíjak:
Felnőtt: 1000 Ft
2 – 26 év között: 500 Ft
62 - 70 év között: 500 Ft
70 év fölött ingyenes.
A kiállításra váltott belépőjeggyel az Asztrofotó kiállítás is megtekinthető.
A kiállítás az állandó kiállításra váltott belépőjeggyel is látogatható.

Ajánlók és kritikák:


Hozzászólások

Varga Géza írástörté nov. 02. 01:51:27
Íráskutatás nélkül?
Kiállítás: Attila örökösei - A hunoktól az Árpád-házig
https://vargagezairastortenesz.blogspot.com/2019/10/attila-orokosei-hunoktol-az-arpad-hazig.html
Parno Graszt lemezbemutató koncert a Müpában február 14-én!