Kiállítás

Czétényi Vilmos kiállítása

Czétényi Vilmos festőművész
Rátkay-Átlók Galéria
(nincs beállítva)

Helyszín:

Rátkay-Átlók Galéria
1204 Budapest, XX. kerület Klapka utca 48/a.

Czétényi Vilmos 1928-ban született Budapesten. Rajztehetsége már igen korán megmutatkozott. Középiskolai tanárai Muszély Ágoston és Csorba Tibor is támogatta művészi ambícióit. 1948-tól 1953-ig a Képzőművészeti Főiskola hallgatója, mesterei: Bernáth Aurél, Bencze László, Berény Róbert, és Domanovszky Endre. Tanárai között volt Barcsay Jenő és Szőnyi István is. 1954-ben diplomamunkájával már szerepelt a Műcsarnok Országos Képzőművészeti kiállításán. Alapítója és vezetőségi tagja volt a Fiatal Művészek Alkotó Közösségének. Szintén alapítója tagja a költőkből, írókból és képzőművészekből álló Átlók Művészcsoportnak, majd később az Új Átlóknak is. 1959-től a Kirakatrendező Iskola rajz és grafika tanára, 1974-től 1981-ig igazgatója volt. A festészet mellett igen jelentős a grafikai munkássága. Művészetének fő területe a monotípia, melynek egyik legkiemelkedőbb hazai mestere. A hagyományok tisztelete mindig erősen élt művészetében. Drámai, egyéni hangvételű grafikai lapjain az emberiséget érintő alapvető élményeket dolgozza fel, szimbolikus célzattal, a harmónia teremtés igényével. A gondolat és az érzelmek kifejezése nála rendkívüli rajztudással párosul. A monotípia továbbfejlesztésével, a grafika és a festészet ötvözésével alakította ki sajátos, különleges hatású vegyes technikáját. Elbeszélő jellegű művészetének fő témája az ember. Egyéni létélmények és emberi kapcsolatok tárulnak fel szinte minden munkájában. Alkotásainak belső izzását még inkább kiemeli kompozícióinak puritán képszerkesztése, a lényegre törő sűrítettség. Művészetének humánuma, az egyes ember és a közösség iránti felelősségérzete minden alkotásán tetten érhető. Sosem engedte meg magának az öncélú bravúroskodást. Számos egyéni és csoportos kiállításon szerepelt itthon és külföldön. Pesterzsébeten a Gaál Imre Galériában 1992-ben, 1998-ban és 2001-ben volt gyűjteményes kiállítása. Munkái a Pesterzsébeti Múzeum mellett, megtalálhatók még a Magyar Nemzeti Galéria, a Hatvani Múzeum, a Kecskeméti Református Egyházi Gyűjtemény, a Mosonmagyaróvári Városi Múzeum, több hazai és külföldi magángyűjtemény anyagában. 2008. januárban nyílt meg a művész állandó kiállítása, és ugyancsak ebben az évben posztumusz megkapta a 'Pesterzsébet díszpolgára' címet. A múzeum 2009-ben megjelentette az életútját bemutató albumot.

Hozzászólások

A Ghymes bemutatja: Szarka Tamás és zenekara újévi koncertje