Kiállítás

Human Animals

K.A.S. Galéria
2019. március 07. (csütörtök) - 2019. március 25.

Helyszín:


1114 Budapest, Bartók Béla út 9

Kiállító művészek: Drégely Imre, Haid Attila, Herendi Péter, Molnár Zoltán


Természetünket, kultúránkat végigkísérik az állatokkal kapcsolatos mítoszaink, félelmeink és egymásra utaltságunk alakítják tudatunkat. Ahogyan a kultúrtörténet során mindvégig jelen van az állatvilág motívuma, úgy tárgyiasult, szimbolikus vagy dekoratív mintákban megjelenik a képző-és iparművészetben és a kezdetektől fogva a filmművészetben és a fotográfiában is. A kiállításon szereplő fotók képi asszociációk, utalások erre a jelenlétre, impressziók, idézetek, amelyekben mintegy hívatlanul képre kéredzkedtek örök társaink, az állatok. A természet fenntartása alapfeltétele az ember egyéni és társadalmi létének. A kiállításon résztvevő alkotók az élőlény és a környezet viszonyának, ökológiai teljességének szempontján keresztül igyekeznek eltérő módon és különböző rétegekben vizuálisan feltárni az ember és a természet kapcsolatát.

Vélemény: