Kiállítás

Sztálin csizmája

Helyszín:

Memento Park (Szoborpark Múzeum)
1221 Budapest, XXII. kerület

A kiállítás középpontjában a diktatúrát és a diktatúra bukását egyidejűleg jelképező, monumentális és megdöbbentő Sztálin-csizma áll; az elfojthatatlan szabadságvágy mítoszának világszerte ismert és elismert jelképe. A kiállításnak helyet adó Memento Park (Barakk-kiállítóterem) a szabadság-mítosz szimbolikus pillanatait, a kiállítás három tematikus egysége a kortörténeti háttér drámai esemény-sorozatait idézi meg. Három szimbolikus pillanat: - 1956-ban, az egyre gyorsuló drámai események folyamatában: Október 23-a reggelén még nem volt forradalom, estére viszont már "lánggal lobogott". A kettő között volt, kellett lennie egy pontnak, amely a Forradalom születésének pillanata! Ennek állít emléket a Memento Parkban a Tanú tér keleti oldalán a Sztálin-dísztribün és a Csizma. - 1989-90-ben, amikor 33 évvel később 1956 akarata beteljesült: A rendszerváltás előtt még diktatúra volt, a rendszerváltás után már demokrácia. A kettő között szintén kellett, hogy legyen egyetlen pillanat, a két folyamat inflexiós pontja, amikor a diktatúra végképp elenyészett, és megszületett a demokrácia! (Amikor - egypártrendszeren túl, többpártrendszeren innen - még senki sem pártokban gondolkodott, csak a rendszerváltás tényének, bekövetkeztének nagyszerűségén.) Ennek állít emléket a Tanú tér nyugati oldalán az "Egy mondat a zsarnokságról"- Szoborpark. - 2006-ban, a forradalom ötvenedik évfordulóján; A Tanú téren megidézett szimbolikus pillanatok szabadság-mítoszát a "Csizma-emlékmű" avatása teljesítette ki, amelyre 2006. október 23-án, pontosan 21 óra 37 perckor, a Sztálin-szobor ledöntésének történelmi idő-pillanatában került sor. És a rövid, méltóságteljes, aktuálpolitikai üzeneteket teljes mértékben nélkülöző avatóünnepség után a Tanú tér aznap éjszaka Emlékhely volt, ahol mindenki letehetett egy szál virágot, gyújthatott egy mécsest, megemlékezvén 1956-ról , de egyben arról is, hogy 1989-90-nek köszönhető az 50. évfordulón a méltó megemlékezés lehetősége. A Memento Park Tanú tere ezáltal a Forradalom közös akaratának, és az azt beteljesítő Rendszerváltás közös akaratának, a demokratikus szabadságeszmének állít emléket. Három kiállítási egység: A kiállítás három része a kortárs magyar történelem e három emblematikus "pillanatának" esemény-sorozatait dolgozza fel, szervesen kapcsolódva a Memento Park koncepciójához , - szimbolikus hangsúlyok kiemelésével bemutatva, érzékeltetve, átélve múltunk, közelmúltunk, napjaink drámai kordokumentumait. - Az 1956-os forradalom megidézése - Az 1989-90-es rendszerváltás megidézése - A 2006-os "ötvenedik évforduló" méltó megemlékezésének megidézése

Hozzászólások

A Ghymes bemutatja: Szarka Tamás és zenekara újévi koncertje