Könyv

Boros János: Immanuel Kant

Írók Boltja
2019. május 21. (kedd) 17:00

Helyszín:

Írók Boltja
1068 Budapest, Andrássy út 45

Bemutatják: Danka István (BME, PhD Leeds), Demeter Tamás (MTA, PTE, PhD Cambridge), Mezei Balázs (PPKE, PhD Liechtenstein) és Szécsi Gábor (PTE, PhD ELTE)
Moderátor: Bősze Ádám


Boros János (Pécs, 1954) a Pécsi Tudományegyetem tanára. Filozófiai tanulmányait Svájcban, Németországban, Franciaországban és az Egyesült Államokban végezte. Alapvető szerepet játszott a pécsi egyetemen a filozófia szak (1992) és a filozófia doktori iskola (2002) létrehozásában. Jelen kötet a tizenharmadik monográfiája, mely bevezetést kíván adni Immanuel Kant (1724-1804) filozófiájába, műveinek olvasásába. "Sapere aude!", azaz "Legyen bátorságod saját értelmedet használni!" - szólította föl kortársait az újkor legjelentősebb filozófusa, a gondolkodástörténet egyik legnagyobb alakja. Az elmúlt kétszáz évben nyilvánvalóvá vált, hogy Kant jelentőségében és hatásában egyenrangú a rendszeres gondolkodást és a tudományokat megalapozó antik görög filozófusokkal, Szókratésszel, Platónnal és Arisztotelésszel. "Szókratész módszerével, azaz ellenlábasunk tudatlanságának napnál világosabb bizonyításával örök időkre végeztünk az erkölcsöt és a vallást támadó minden ellenvetéssel", állította a nagy német gondolkodó. Napjainkra egyetlen filozófiai, humántudományi irányzat vagy iskola sem képzelhető el az ő hatása nélkül, agykutatók, neurológusok és informatikusok is egyre nagyobb figyelmet szentelnek írásainak.