Könyv

Egzisztenciális pszichológia egykor és ma

Írók Boltja
2019. február 28. (csütörtök) 17:00

Helyszín:


1068 Budapest, Andrássy út 45

A kötetet bemutatja: Kőváry Zoltán Klinikai szakpszichológus, magyar nyelv es irodalom szakos bölcsész, egyetemi docens, ELTE PPK, a könyv egyik szerzője és szerkesztője; Lubinszki Mária tanácsadó és sport szakpszichológus, a Miskolci Egytem docense, a könyv egyik szerzője, és Sárkány Péter filozófus, habilitált főiskolai tanár, az Eszterházy Károly Egyetem Társadalomtudományi Intézetének megbízott intézetigazgatója, a könyv egyik szerzője


„Minden terapeuta egzisztencialista, amennyiben jó terapeuta.”


Rollo May


Hogyan oldható fel korunk emberének egzisztenciális szorongása? Mi lehet a kiút a szorongás útvesztőjéből? Mit tud kínálni az egzisztencialista pszichoterápia a 21. század - Karl Jaspers ismert kifejezésével élve – totális „határszituációba” került, ökológiai-civilizációs krízis fenyegette emberének? Úgy tűnik ugyanis, hogy ebben az abszolút határhelyzetben - ahol a szakértők szerint csupán évtizedeink lehetnek hátra - sem tudunk lemondani a gazdasági önzésről, a hedonizmusról, a csoportnárcizmusról, az értelmetlen hatalmi rivalizálásról, rövidtávon es éretlenül gondolkodunk, felelőtlenül döntünk és viselkedünk, alkalmatlan, gyakran ordítóan patológiás személyiségű vezetőket választunk az országok élére, nem vagyunk képesek ellenállni a kommunikációs manipulációnak, és képtelenek vagyunk az együttműködésre. Ezek a krízis megoldását hátráltató akadályok - akárhogyan is nézzük – lélektani jellegűek; nem véletlen, hogy Carl Gustav Jung - előre látó módon - már a múlt század közepén azt állította, hogy az emberi nemet fenyegető legnagyobb veszélyek pszichológiai jellegűek. A lélektannak ezért kulcsszerepet kell játszania a válság kezelésében, amihez specifikus támpontokra van szükségünk. A második világháborút követő évtizedekben egyszer már kialakult egy pszichológiai irányzat-csoport, a mélylélektant fenomenológiával és lételmélettel „korrigáló” egzisztenciális iskolák, amelyek komolyan vették az emberi szabadság, felelősség, a lét végességének és jelentésének a kérdéseit, igyekeztek azokat elméletileg és terápiásan is kamatoztatni, ezért újragondolásuk értékes kiindulópontul szolgálhat a mai kor válságba jutott embere számára. A nyolcvanas évektől kezdve Magyarországon szórványosan jelentek meg írások az egzisztenciális pszichológia és az ahhoz szorosan kapcsolódó fenomenológiai pszichiátria képviselőitől (Binswanger, Rollo May); jelen kötet szerkesztői ezek egybegyűjtésére vállalkoztak, kiegészítve azokat hazai szerzők közelmúltban megjelent szövegeivel. Reméljük, hogy ez a válogatás - I.D. Yalom és Viktor Frankl ismert és népszerű könyveihez vagy a Magyarországi Daseinanalitikus Egyesület és a Logoterápiás Alapítvány tevékenységéhez hasonlóan - hozzá járulhat az egzisztenciális szemlélet egészséges reneszánszához Magyarországon, beleértve ebbe az ellátás és a kutatás mellett az oktatás, a képzés mellett az ismeretterjesztés dimenzióit is.