Könyv

Perecz László: Ki a filozófus?

Helyszín:


1068 Budapest, Andrássy út 45

A szerzővel Mester Béla beszélget.
Moderátor: Laczkó Sándor.


A magyar nyelvű filozófiai irodalom forrásai című könyvsorozat a magyar bölcseleti múlt feltárására vállalkozik. Régi magyar filozófusok művei, jelentékeny hazai bölcselők életművét értékelő monográfiák, a magyar filozófiatörténet részproblémáit elemző tanulmányok, a 19-20. századi magyar nyelvű filozófiai irodalom bibliográfiái, valamint tematikus szövegválogatások egyaránt helyet kapnak a sorozat köteteiben.


"Ki a filozófus? Azok a filozófusok, akik ebben a könyvben föltűnnek, valamennyien a skála két szélső pontja között foglalnak helyet. Nem a hétköznapi tudat színvonalán bölcselkedő műkedvelők, de nem is az európai bölcseleti hagyomány óriásai. A filozófia hazai művelésének kötetembe válogatott alakjai valamennyien azon igyekeznek, hogy a bölcseletet a magyar kultúra szerves részévé tegyék: közreműködjenek a filozófiai elmaradottság fölszámolásában, és kialakítsák a maguk filozófusszerepét. Nehéz munka ez, és bizonyos értelemben máig befejezetlen: tájainkon a filozófia ma is a nemzeti kultúra elmaradott területének, a filozófia művelése pedig gyanús foglalatosságnak számít. A könyvben elmesélt történeteim ilyenformán, mi tagadás, inkább kudarctörténetek."

Budapest Bár a MÜPÁban
Budapest Bár a MÜPÁban

2018. október 22., 20:00, MÜPA

Jegyvásárlás