Koncert

Dukay70 / IV. Békesség

Klukon Edit előadó
Ránki Dezső előadó
Ránki Fülöp előadó
BMC - Koncertterem
2020. október 18. (vasárnap) 19:00
Ár: 1500 Ft

Helyszín:

BMC - Koncertterem
1093 Budapest, IX. kerület Mátyás utca 8.

Km.: Klukon Edit, Ránki Dezső, Ránki Fülöp (zongora)


Dukay Barnabás:


Mulandóság és örökkévalóság – sugárzó mosoly egy könnycseppben
1. a Hold kánonja é-ben, soggettoval
2. a Nap kánonja f-ben
kánonok Johann Sebastian Bach emlékére – három zongorára


A csillagok egy Hold nélküli éjszakán
1. alkony utáni változat
2. hajnal előtti változat
kétrészes kánonmotetta – három zongorára


A hegy fái
1. A hegy fái a korai télben
2. A hegy fái a késői tavaszban
kétrészes kánonmotetta – három zongorára


Megismertem Uramat Urammal
hangszeres motetta – három zongorára - ősbemutatóJohann Sebastian Bach – Dukay Barnabás:


…a Szent Lélek eljövetele
1. egyszerűvé lenni
2. boldoggá válni
két hangszeres motetta /átdolgozás/ – két zongorára


… az Úr színe előtt … – s látta magát az Ő fényében
1. az önmagában nyugvó szív (Gute Nacht, o Wesen)
2. a feltámadás dicsősége (Liebster Jesu, wir sind hier)
hangszeres korálmotetta és korálfeldolgozás (három strófában) /átdolgozás/
– egy, két és három zongorára


…a szív világossága… (Der, du bist drei in Einigkeit)
Prima parte - hajnali harangszó
Seconda parte - az Egység boldogsága
Terza parte - alázatos dicsőség
Quarta parte - az Egység titokzatossága
Quinta parte - vigasztaló lélek
Clausula - a vizek felfelé folynak
korálvariációk /átdolgozás/ – egy és három zongorára - ősbemutató


… a teljesen tiszta hajnal szegénység… – magány áttetszőségben
I. Wenn wir in höchsten Nöten sein / Mikor a legnagyobb szükségben vagyunk
II. Vom Himmel hoch, da komm ich her / Az égi magasságból jövök le ide - kánonikus változatok a karácsonyi énekre
korálelőjáték és öt kánon /átdolgozás/ – három zongorára


Hetvenedik születésnapját ünnepli Dukay Barnabás zeneszerző, pedagógus, egyetemi tanár, az Új Zenei Stúdió egykori tagja, Magyarország Érdemes Művésze. Dukay a zenei múltból merítve hoz létre kortárs zenei formákat. „Felismerte, hogy újdonságot az ezredforduló idején nem valamely rafinált technikai újítás, hanem magának a zene szellemi helyének újragondolása jelenthet” – ahogyan Dolinszky Miklós zenetörténész fogalmaz. Dukay Barnabás zenéje úgy 21. századi, hogy benne az európai és sajátosan magyar attitűd is egyaránt megjelenik. „Az egyetemes európaisággal megfér zenéje hangzásvilágának pentatonba játszó, pannon színezete” (Dolinszky). Zenéjének meditatív tónusa a szakralitásból fakad. „A Dukay-művek ősi tudás letéteményesei. Azé a tudásé, amellyel a Teremtő ihlette teremtményeit, és amelynek mi is birtokosai vagyunk” – írja Dávid Katalin művészettörténész. Műveinek legavatottabb előadói Klukon Edit és Ránki Dezső zongoraművészek, és most már fiuk, a Junior Prima Díjas Ránki Fülöp is, akinek nevéhez szintén több Dukay-ősbemutató kötődik. A kétnapos Dukay 70 fesztiválon a szerző zongorára írt műveinek többségét megszólaltatja a három művész.