Koncert

Esti Jazz – Hurdy-Gang

Hurdy-Gang előadó

Ifj. Szerényi Béla – tekerő, tárogató, esz-klarinét
Zimber Ferenc – cimbalom
Molnár Mátyás – tapan, darbuka, cajon, conga, bongo, cintányér


2016-ban alakult Hurdy-Gang trió „Ízelítő” című bemutatkozó CD-jén az autentikus népzene és az orientális-történelmi világzene mezsgyéjén egyensúlyozva, erős tradicionális zenei alapokra épít a magyar népzenétől a kis-ázsiai eredetű dallamokig. Anyanyelvük a magyar népzene, de repertoárjukban ettől különböző műfajok is megjelennek. Műsoraikban szerepet kap a klasszikus, a jazz, a világzene és más népek népzenéi, legyen az kubai ritmus és harmóniavilág, vagy a török és kis-ázsiai rokon népek zenei kultúrája. Hangzásviláguk a burdon zenére épül, a tekerő, valamint a különböző fúvós hangszerek és a cimbalom egymásba fűződő, improvizatív játéka zseniálisan egészíti ki egymást. Ezt a harmóniát a latin és jazz ritmusokban is jártas dobos teszi tökéletessé. Hangzásvilágunkban ötvöződik a jazz és a világzene egy erős népzenei alapon."