Téma: A helytartó

Petrapetrus 2009 márc. 16. - 08:59:57 Előzmény FElepHánt
(4/4)
Hát igen...
10/10
FElepHánt 2009 márc. 09. - 19:04:22 10/10
(3/4)
FeHér Elephánt Kulturális Ajánló Portál www.toptipp.hu

A HELYTARTÓ Mohácsi János Kaposvári Csiky Gergely Színház

Tizennyolcan ülnek a rivaldán, szemben a nézõkkel, munkafényben. Egymás között hosszú
szüneteket tartva, mindenki felolvas néhány sort auschwitzi naplókból, visszaemlékezések-
bõl. Dermesztõek a csöndek: kénytelenek vagyunk átgondolni, átérezni a hihetetlent. Leg- szívesebben kirohannánk, betapasztanánk a fülünket, menekülnénk a szembenézés irtóza-
ta elõl. Pedig már órák teltek el, láttuk, hallottuk, hogyan beszélnek az SS-tisztek a "nem
emberek: munkatárgyak"-ról, hogyan kér újabb tízezer rabszolga-munkást a Krupp-mûvek
fõnöke, nem hittünk a fülünknek, amikor a széplelkû dr. Mengele jiddis bölcsõdalt énekel,
amelyet egy fél órával késõbb halálba küldött kisfiútól tanult. Szó bennszakad, de Mohácsi
színpadán kérlelhetetlen pontossággal tárul fel a nácik Endlösung-jának mechanizmusa, a
Vatikán gyáva hallgatása és a szembeszegülõ Fontana páter kétségbeesett küzdelme.
Hochhuth erõteljes szituációkat alkot, mesterien ötvözi a valós és a fiktív elemeket, az át-
alakított és beleírt szövegek pedig a groteszk abszurditás légkörét teremtik meg. A botcsi-
nálta merénylõk, futás helyett, tízféle haditervet elemezgetnek, bohóctréfa a halál torná-
cán, vagy mikor a dáridózó tisztek kuglizásának dübörgése szinte elfedi a bombák robbaná-
sait. A kaposvári társulat erõsebb, mint valaha, az összes szereplõ elképzelhetetlen szinten
oldja meg feladatát, az egyszavas harangozó "...gyakorlok!"-ja ugyanolyan intenzitással szól,
mint az ördögûzés átkai.
Kevesen állnak a jó oldalon: Kocsis Pál pusztán dramaturgiailag fontos szerepét tölti meg
az elemi humánum vonásaival, Takács Géza az áldozatvállalásig vivõ út stációit ábrázolja az
érett hitelesség erejével. Hát ennyi..., annál népesebb a fanatikus bûnözõk és a sunyítva
hallgatók gyülekezete. Karácsony Tamás a fiát vesztõ bankárt és az életéért küzdõ gyárost
egyaránt érzékletesen jeleníti meg, Szula László az epikureus kenetesség torzképében
remekel, Kovács Zsolt embertelen feladatot teljesít a babonás kiátkozás hihetetlenül os-
toba groteszkjében. A mit sem sejtõ vatikáni alkalmazottak közül Serf Egyed fényképésze
emlékezetes: rettegõ szolgalélekkel pislog ki a tétován tologatott szék támla-rácsán...
Lecsõ Péter bravúros alakítással lep meg a hatalom mámorában fürdõ nádpálcás tanítócs-
ka, bocsánat!: Salzer rendõrfõnök alakjában, Felhõfi-Kiss László õrmesterével párban az
elõadás legmohácsisabb nagyjelenetét jegyzi.
Az empátia ugye jófejség, de hogyan képzeljük bele magunkat egy Mengele személyiségé-
be, mivel lélekrõl talán blaszfémia lenne ebben az esetben beszélni? Dehogyis rossz ember,
imádja a zenét, a nõket, a jó borokat! Észlény, tudományos sikerekre áhítozik, de honnan
ez az irracionalitás: a fajelméletet akkoriban, legalább belül, senki sem kérdõjelezte meg?
Vagy az orvosi tárgyilagosság, a rideg távolságtartás lenullázza a hivatás követelte embersé-
get?!? Nagy Viktor szédületes figurája nem ad válaszokat, de a végsõkig feszíti az emberi
lény viselkedési lehetõségeinek negatív spektrumát. Nem gyûlöljük, csak bámuljuk, nem
félünk, csak tudatosul bennünk, lehet valaki ilyen, ...ilyen van! Káprázatos alakítása színé-
szi pályájának csúcsát és az élveboncoló elõadás emblematikus gyújtópontját képezi.
Az auschwitzi Sturmbannführert és a majdnem megmentett Jakobsont egyaránt tökélete-
sen jeleníti meg Kelemen József, - Némedi Árpád is hol zsidómentõ rendfõnök, hol meg
meg maga Adolf Eichmann... A gigászi produkciót Rácz Panna gyönyörû monológja tetõ-
zi, de az utórezgések beláthatatlan idõkig pulzálnak bennünk.
Nincs Kaposvár?!? Lesz Kaposvár?!? ...VAN!!!
10/10
tettingerr 2009 márc. 07. - 15:49:05 10/10
(2/4)
Sok nagyot láttam már Mohácsitól, volt már politikailag is ilyen fontos: az 56/06, történelmileg is ennyire aktuális: a Csak egy szög, vagy egyszerûen fantasztikus mûalkotás, mint a Képzelt beteg. De ez a Hochhuth-dráma, amely olvasva is félelmetes és megrázó, ebben a megjelenítésben valami védhetetlen hatást gyakorol a rettegve figyelõ nézõre. Mert nem hiszed el! Mert mégse lehetett, mert ez mindennek ellentmond, amiben hiszünk. Letaglózó, lebénító elõadás, amellyel hetekig foglalkozik utána az ember. Beszélhetünk itt színészekrõl, rendezõrõl ?!? Nem tudunk Csak annyit: Felejthetetlen. Sajnos. - Mert Mengele ott van a színpadon és õ is egy ember volt. Ezért kell szembesülnünk vele.
Petrapetrus 2009 febr. 26. - 11:56:01
(1/4)
Én még nem láttam az elõadást, de sokan támadják (már megint, hisz' Mohácsi rendezés - megosztja az embereket).
Kinek mi a véleménye?