Téma: A kör

idõjós1010 2008 okt. 25. - 17:29:49
(168/408)
Nem is onnan akartam idézni.
Nem az idézet eredete volt a fontos, hanem annak mondanivalója. Pont mint a hit,: nem az számít milyen körítéssel tálalják a szent könyvek, csak a mondanivalója számít.
offtopic
Sz23 2008 okt. 25. - 16:02:12 Előzmény idõjós1010
(167/408)
Anélkül, hogy beszállnék a vallásról szóló vitába, csak így halkan megjegyezném, hogy a "Szeretkezz, ne háborúzz" a hippiktõl származik... Ez nem a Bibliában van!
idõjós1010 2008 okt. 25. - 15:00:39
(166/408)
Maradjunk annyiban, hogy Hinni jó. Hinni lehet, bármiben szabadon, és joga is van hozzá bárkinek, de ezt nem kell ráerõltetni a másikra is. A hitnek nem az a lényege hogy mindenki higgyen, és ez egyáltalán nem is számít. Ha valaki hisz, az kérdések nélkül, feltétel nélkül hisz. Hisz valamiben, mert jó érzés, és nem próbálja meg bizonygatni senkinek a saját hite hitelességét, mert csak az a fontos hogy õ maga mélyen higgyen a vallásában, eszméjében, és ez az igazán mély hit.
A mélyen vallásos embereknek nem fontos a körítés, csak az eszme számít, és legbelül boldogok, hogy nekik van valamijük (a hitük) ami megingathatatlan, és ami átsegíti õket az élet minden nehézségén. Ezekért a dolgokért érdemes hinni, és nem a felmerülõ bizonyítékokba kapaszkodva bizonygatni a hitetleneknek hogy az igenis valóság amit a vallásuk tanít.
idõjós1010 2008 okt. 25. - 14:15:56
(165/408)
Te egész pontosan azt mondtad, hogy vannak bizonyítékok, kézzel fogható bizonyítékok a vallás meséinek igazolására.
Én pedig csak azt mondtam, hogy ami fel is vetült bizonyítékként arról is be bizonyosul-t hogy hamisítvány.
Továbbá ha volna még valami, ami nem került bevizsgálásra, arról szintén nem lehet még kijelenteni hogy hiteles bizonyítéka a vallás tanaik. Márpedig ha efféle megdönthetetlen bizonyítékot nem képes felmutatni az egyház, nincs semmiféle ok arra, hogy valaki egyáltalán fent tartsa a vallás hitelességének lehetõségét magában.
Ha én azt mondom neked, hogy van itthon egy Mercim, és egy 150millás házam a Rózsadombon, te elhiszed, csak azért mert még nem került elõ bizonyíték ezen állításom hitelességének megkérdõjelezésére?

Te olyan dolog mellett állsz ki melyben nem is hiszel, kézzel lábbal kaparsz azért hogy legalább a vallás tanainak lehetséges értelme, annak hitelességének legalább a lehetõsége fennmaradjon, per pill épp bennem. Szerinted ez értelmesebb felfogás?

"Egy német ürge szerint azért, mert egy élõ embert takartak le vele. Ami-eredetisége esetén-bizonyítaná, hogy Jézus, soha nem hallt meg....ergo nem támadt fel....ergo nincs csoda. Ez pedig alapvetõen rengetné meg ezt a vallást"
Na látod, ez is csak azt bizonyítja, hogy még ez a bizonyíték sem a tanok hitelességét támasztja alá, hanem épp ellenkezõleg, annak hiteltelenségét bizonyítja.
Ellene szóló bizonyítékok tehát már akadtak bõven, de vajon akadnak-e mellette szóló bizonyítékok is?

"elvégre ha hamisítvány lenne, akkor minek "titkosítanák", sõt egyáltalán minek tartanák meg. Hogy hátha elhiszik még valakik hogy eredeti. Nem hiszem hogy ez jelentené a problémát, hisz ha hamisítvány, akkor nincs gond, mert az eredeti megvan valahol....vagy nem lesz meg soha. És a vallás (inkább egyház) szempontjából ez a legjobb."
Ha a lepel hamisítvány, de nem készült még róla tudományos jelentés, az Egyház nem lehet tisztában a lepel valódiságát illetõen annak hitelességével. Ha õk maguk hisznek a lepel hitelességében, csak nyerhetnek vele, ha a hitelességet az egyházon kívül álló tudományos szemek is egy vizsgálat után alátámasztják az egyház által állított dolgokat. Ezzel erõsödne a vallás hitelessége, a hívek száma megnõne, és mindenki csak jól jár a dologgal. Ellenben ha van egy lepel az egyház birtokában melynek a hitelességérõl õk maguk sincsenek megbizonyosodva, még mindig jobb ha ez a kétely az egyházon belül marad, és nem szereznek róla bizonyosságot a "tudomány emberei", és vele együtt az utca emberei sem. Ha valaki valamiben hisz, meg van gyõzõdve annak valódiságáról, nem fél kiadni a kezébõl egy tudományos vizsgálat idejére sem. Ha viszont csak szeretné hogy hiteles bizonyíték legyen a kezében, de õ maga tudja róla hogy valójában csak egy hamisítványt szorongat, bolond lenne ezen megérzésének még tudományos nyomatékot is szerezni. Még mindig jobb a kétes igazság , a biztos hazugságnál.
idõjós1010 2008 okt. 25. - 10:06:43
(164/408)
Most Kb ott tartunk, hogy egyes vallások tanai talán nem feltétlen fedik a valóságot(muszlin), aztán amelyiké mégis, azoké pedig azért tûnik mégis hihetetlennek, mert egész egyszerûen nem szó szerint értendõek. Már csak arra kéne rájönni, vajon pontosan hogyan is kéne õket értelmezni, hogy az legalább még emberi ésszel felfogható is legyen.
idõjós1010 2008 okt. 25. - 09:57:54
(163/408)
Nem én vetettem fel a témát, én nem akartam ilyen messzire menni ezzel a marhasággal. Én csak válaszoltam a te felvetett témádra.
Amúgy ez hülyeség, hogy az eredeti lepel még az egyháznál van. Ezzel csak az istenhívõk ártatják magukat. De ha mégis volna egy lepel mely még nem került vizsgálat alá, senki sem tudhatja biztosan hogy vajon az-e az eredeti.
Valamit találni abból a kórból és aztán ráfogni hogy az szintén isten hagyatéka ránk a leg egyszerûbb.
No és mégis mért nem vetették vizsgálat alá azt a leplet? Az egyház mért nem engedte ki a kezébõl? Ha annyira biztos hogy az a halotti lepel amit keresnek, akkor talán nem ártana ha azt hivatalos papírral is alátámaszthatnák.
Máskülönben senki sem állíthatja róla teljes bizonyossággal, hogy ez az a lepel.
idõjós1010 2008 okt. 24. - 17:57:24
(162/408)
Ha a halotti lepelre célzol és a hasonlókra,
új hírem van a számodra: bebizonyosult a radiokarbon kórmeghatározás során, hogy nem Jézus volt a lepel alatt, sõt mi több hamisítvány. Számos ilyen dologról kiderült már hogy csak kamu. Üres szenzációkeltés, nem több.
idõjós1010 2008 okt. 24. - 17:51:16
(161/408)
Az én népies túlzó szófordulataimat nem próbálják meg eladni hívõk milliárdjainak. Nem próbálja meg senki róluk elhitetni az emberekkel, hogy talán mindezek igazak.
A Biblia, mégis pont ezt teszi, a nyilvánvaló hülyeséget próbálja meg lenyomni mindenki torkán. És elhiheted, nem a hitelessége miatt hisznek benne az emberek, hanem az eszméért, ami mögötte van.
"szeressük egymást gyerekek"
"szeretkezz ne háborúzz"
"ha megdobnak kõvel, dobd vissza kenyérrel."
Tegyük jobbá ezt a világot, pusztuljanak a gonosz emberek, ill javuljanak meg.
idõjós1010 2008 okt. 24. - 17:45:08
(160/408)
Tudod mit: Elõször próbáld meg azt eldönteni pontosan mely vallásról is beszéljünk, és azon belül is,annak épp melyik tanáról, aztán majd nekifutunk még egyszer.

Nagyon sok vallás van a világon, te mindben hiszel egyszerre? Vagy csak egyikben, másikban? Esetleg csak apróbb részleteiben? Honnan tudod, hogy melyik az igaz?
Mindannyiunk elõtt világos a tény: a vallások közül csak az egyik lehet igaz, és annak is csak bizonyos részei.
Tehát van egy csomó vallásunk mely nem több egy rakás kitalációnál. Akkor mégis mért kéne hinnem, hogy az egyik közülük biztosan igaz?
idõjós1010 2008 okt. 24. - 17:21:48
(159/408)
Noé Bárkáját megépíteni a bibliában benne foglaltatott rövidke idõ alatt, összegyûjteni bele a föld minden állatából kettõt, azok több hetei, vagy talán havi élelmével együtt, aztán azokat elengedve újra benépesíteni a földet szerintem elég rendesen rácáfol mindenre amit valaha is el bírtunk volna képzelni.
idõjós1010 2008 okt. 24. - 17:17:36
(158/408)
Szerintetek az a vallás tanainak valószerûségére a bizonyíték, hogy nincs annak ellenkezõjére egyértelmû bizonyíték.
"Ez aztán a nagy bizonyíték"
:-)
idõjós1010 2008 okt. 24. - 17:14:30
(157/408)
Minden bizonyíték és alap nélkül állítok valamit? Állítom azt hogy ami a vallás tanaiban foglaltatva vagyon az mind valótlan. Mindezt én azzal igazolom, hogy a tudomány által megfigyelt, és beigazolódott dolgok teljességgel ellentmondanak majd minden mesének amit a vallás állít.
Olyan dolgokról van szó melyeket te is elismersz, olyan tények ezek melyeket az iskolában is tanítanak, csak épp a vallásos történeteknek mondanak ellent.
Ellenben te a vallás hitelességét azzal igyekezel igazolni, hogy nincs annak hitelességét egyértelmûen kétségbe vonó tény a világon. Magyarán nem tudja senki bebizonyítani annak ellenkezõjét sem.
Hát bizonyítsd te, be a tudomány tévhiteinek létezését.

Eleinte hitték hogy a föld lapos, igen, de kérdem én Mikor volt az már? Aztán csak rájöttek hogy a föld gömbölyû, és erre bizonyíték az, hogy az ûrutazók is saját szemükkel láthatták, tehát kézzel fogható. Ellenben a vallással, mely igazolására nem maradt más fent csak jónéhány régi papiros, melyek eredete ugye kétes .
offtopic
idõjós1010 2008 okt. 24. - 16:30:50
(156/408)
A bizonyíték arra, hogy a vallás nem más egy nagyon régi szép mesénél, amiben jó érzés,és megnyugtató hinni, az az hogy a vallás tanaira semmiféle bizonyíték nincs. Ami van, az is milliárdjaira szedhetõ, és még több kérdést vet fel minden vallástanain belüli tény, magyarázat, mint a tudomány válaszai. A vallás és a Tudomány között az a nagy különbség, hogy a tudomány apránként bár de folyamatosan egyre többet és többet tud letenni az asztalra környezetünk különös dolgaira való magyarázatként. A vallás tanai által papírra, és kõbe vésett tényként kezelt dolgokra viszont fölöslegesen teszünk fel kérdéseket, mert senki sem fáradozik azon hogy megválaszolja azokat, talán pont azért mert már eleve az alapok is teljességgel elképzelhetetlenek és hihetetlenek.
A tudomány fejlõdik, és egyre gyártja a válaszokat, melyek épp ésszel felfoghatóak, a vallás mindezzel szemben csak max hozzákölt a meséhez hasra ütés szerûen bizonyos idõközönként valamit, valamit ami talán még hihetetlenebb és képtelenebb amint amilyen az alapsztori volt.

A tudományos megfigyelésekbõl nagyon sokat tanultunk, és rendre be is bizonyosult utólag majd mindrõl hogy helyes feltevések. Olyan annyira megbizonyosodtunk már róluk, hogy a föld minden embere, még a vallás hívei is köznapi dologként kezelik,és használják azokat. Viszont ezen minden ember által elfogadott tényeknek ellentmondanak a vallás tanainak bõ 90 százaléka.
ricsi84 2008 okt. 24. - 15:18:56
(155/408)
jó kis film unalmas de jó ,az tetszikmikor Kike és Monita a liftben nyomulnak
offtopic
efes 2008 okt. 24. - 15:18:17
(154/408)
Ezt amúgy a zsidó-keresztény-muszloim vallás mondja, van még vallás ezen kívül is. Ráadásul ez a közönségbarát verzió. Az igazi úgy szól: erre járt az Isten nevû asgardi, és hat nap megfeszített munkával becsírásította mikroorganizmusokkal az akkor még Bgsd4629 nevû bolygót, melyet csak késõbb, a mikroorganizmusokból hosszas egyedfejlõdés után kivált legfejlettebb faj kezdett Földnek hívni. A bordás történet, meg a hetedik nap, csak a mesélõ fantáziájának szüleménye... :D
monnci 2008 okt. 24. - 15:14:49
(153/408)
Jesszus!:O
Reggel óta még mindig itt vitatkoztok??? Nekem is van véleményem, de inkább nem szállok be...:PPP
offtopic
efes 2008 okt. 24. - 15:13:02
(152/408)
lehet, hogy nem kérsz, ettõl még a vallás szolgál magyarázattal, míg a tudomány csupán okosan hümmög. :)
idõjós1010 2008 okt. 24. - 15:10:58
(151/408)
Részemrõl a téma lezárva
idõjós1010 2008 okt. 24. - 15:10:29
(150/408)
A vallás mit mond: Hol volt, hol nem volt volt egyszer egy Isten. Ez az isten megteremtette a világot 6 nap alatt, aztán a hetedik napon megpihent. Nagyon elfáradt szegény, és unatkozott is. Gondolta hát Teremt talán pont a saját képére egy embert. Éltek, éltek egy darabig, mígnem egyszer észrevette Isten, hogy az emberpalánta nem boldog, társra vágyik,így hát annak oldalbordájából megteremtette nõstény társát, kik gyönyörû gyermekekkel népesítették be a földet.

Na hát köszönöm én szépen az efféle bibliai okosságokból én nem kérek.
idõjós1010 2008 okt. 24. - 15:04:54
(149/408)
Talán ismerik ezen természeti jelenségek logikus tudományos magyarázatát is ige. Viszont biztosan fûzõdik melléjük valami több ezer éves mitológia is.