csuribuksi 2010 jún. 15. - 22:50:44 Előzmény jávorpál
(3/3)
Pontosabban 80 plusz 60 perc.
Remek alakítás, elgondolkoztató elõadás !
10/10
FElepHánt 2009 ápr. 12. - 12:06:49 10/10
(2/3)
FeHér Elephánt Kulturális Ajánló Portál www.toptipp.hu


MAGAM ASSZONYA VAGYOK VÁRNAI SZILÁRD r.:Czeizel Gábor Merlin
Láttuk a mûgyûjtõ, Stasi-ügynök, transzvesztita ÚrHölggyel készült fantasztikus interjú-fil-
met, kicsit szorongva ültünk be a róla szóló monodráma elõadására. Mondhat-e mást, ad-
hat-e újat ahhoz képest, amit önmagáról elmesélt. Ráadásul nagyon zavart elõször, hogy a
címszereplõ némettel kevert, tört magyarsággal szólalt meg. Késõbb tisztázódott aztán,
hogy egy amerikai ujságíróval beszél így, gyenge angolsággal . Várnai Szilárd-nak nem kell
külsõséges eszközöket használni, mesteri mimikával, apró mozgás-gesztusokkal, jellegzetes
hangszínnel formálja meg az idõs hölgyet, akinek interjú-tekercseibõl fokozatosan bonta-
kozik ki egy nem mindennapos egyéniség nem mindennapos története. Ami meglepõ, hogy
nem holmi elbeszélésrõl van itt szó: az összes szereplõ megelevenedik, néhány mondat, de
idõnként egy egész hosszú dialóg erejéig. Marcel Marceau játszotta így egyszemélyes pár-
jeleneteit, de színésztõl ritkán láthattunk ilyen megoldást, ennyire szuggesztív hitelesség-
gel. 35 alakban! Csábos, gyönyörû lány, minden hájjal megkent direktrissz, múltjával szem-
benézni kényszerülõ matróna, emlékeit fabuláló bûbájos öreglány... és ezek csak hõsnõnk
metamorfózisai. De hogy a nyersen kíváncsi amerikai fiatalemberek, a cinikus stasi-legény-
ség, a börtönbe zárt barát is egyaránt tökéletes illuziót kelt! Hát még a száznemzetisgû-
riporter-bagázs, a mellékszereplõk ezerarcú hada! Mindez könnyedén, elegánsan, vissza-
fogott takarékossággal, két teljes felvonáson át. Csodálatos teljesítmény, amelynek dicsõ-
sége a páratlan Várnai Szilárd mellett az egészet kérlelhetetlenül összefogó, éleszemû
külsõ megfigyelõ, a legjobb formáját mutató Czeizel Gábor rendezõé is. Kimunkált fény-
váltások, zenei betétek tagolják az igen összetett szerkezetû történést, egyetlen percre
sem csökken a feszültség. Nagy kérdések maradnak lógva a levegõben: most tényleg besú-
gó /is/ volt, vagy csak kiszolgáltatott áldozat? - töprenghetünk, de teljesen mindegy! Any-
nyira izgalmas, egyedülállóan egyéniség volt, minõsíteni csak életmûvét: múzeumát és ma-
gamagát szabad.
Mi viszont boldogan harsoghatjuk szét, hetedhét világba ennek a nagyszerû elõadásnak
hírét, hogy mindenki ismerje meg a lenyûgözõ Várnai Szilárd virtuóz alakítását.
jávorpál 2009 febr. 12. - 13:35:09
(1/3)
Az elõadás kb kétszer 90 perc, kedves Port