Téma: A Passió

10/10
offtopic
kaboca11 2015 ápr. 07. - 18:37:46 10/10
(994/1074)
off off:
Legtávolabb álljon tõlem hitvitába kezdeni, mert általában elvagyok az ateistákkal, kivétel az aktivistáikkal, akik szentségtelen kötelességüknek érzik lesajnálóan terjengetni hittérítõ propagandájukat minden keresztény témájú film oldalán.

"Nem értem, hogy lehetnek emberek nagy tömegei ilyen korlátoltak, nem gondolkodnak, csak vakon hisznek valamiben (amit beléjük neveltek)."

Lám ezzel van bajom egy film oldalán!
Nos, az ateizmus is egy hit, azt is belénk nevelték. De ez nem az egyetlen lehetõség. Sokan más meggyõzõdésre térnek, mint amire nevelték õket pl. az iskolában.

"Annak, hogy egy konkrét vallás igazat mond, alig van valószínûsége, hiszen olyan sok létezik."
Beleértve az ateista vallást is. (Hogy egy alkotás magától létrejöjjön alkotó nélkül ahhoz szerintem erõs hit szükségeltetik. Hogy egy kizárólag lassú kiválasztódási alapú, véletlenszerû önfejlõdésben a kétnemûség létrejöjjön az tudományosan képtelenség, filózófiailag értelmetlenség. Ezzel nem vitát szándékozom indítani, pusztán rámutatok, hogy lehet léteznek Hawkingon kívül is értelmes emberek, akik az ateizmus kínálta magyarázatokat elképzelhetetlen kényszermeséknek tartják csupán.)
Elfogadom, még annak sem könnyû kiigazodni a sok vallás között, aki többel megismerkedett. Annak viszont lehetetlen, aki utána sem keresett, így egyetlen támpontja az ateista iskolában céltudatos fölényességgel belésúlykolt tananyag.

Hogy lásd nem haragszom rád tudatlanságodért, s annak reményében, hogy megbocsátasz nekem a többi olvasóval és a tisztelt moderátorral egyetemben pár mondatban leírom az általad kiemelt 3 vallás viszonyát. (Ha kérhetném - de biztosan nem teljesíted -, cserébe ne offold szét keresztény filmek weboldalát a saját meggyõzõdéseddel.)
A keresztények elhiszik, hogy Jézusban teljesedeett meg Isten Ábrahámnak tett ígérete. Vagyis a zsidók egy része ezt elfogadta, a másik nem. Amelyik igen, azok mentek Isten akaratából terjeszteni más népek közé, akik nem, azok megfeszíttették (az ott állomásozó rómaiak helytatójával) Jézust (errõl az eseményrõl szól ez a film), és késõbb üldözték követõit. Ergo, a kereszténység a júdaizmus ígéretének megteljesedése, ezért származását nem tagadhatja, amint te sem édesanyádat. (Ne bonyolítsuk, de a zsidó elsõsorban nép, ezért, amint a legelsõ követõk, léteznek (etnikailag)zsidó keresztények.)
Az iszlám 600 évvel Jézus után alapíttatik Mohamed által, így eleve nem lehet része az elõzõ kettõnek. Nos, teljesen rosszul írod, hogy a mohamedánok hisznek azokban. Csupán olyannyira, mint te, hogy nem tagadják létüket. Itt azonban a viszony bonyolodik. Ábrahának 2 fia volt. Elõször egy Hágártól a szolgálótól (Izmail), majd a feleségétõl Sárától (Izsák). Izmailtól, az elûzöttõl származnak az arabok, Izsáktól a zsidók (izraeliták), de Ábrahám az áldást csak Izsákra adta. Kb. 2200 évvel ezután, 600 évvel Jézus után Mohamed azt mondta, hogy az Úr elkûldte hozzá Gábriel arkangyalt, s felkente az utolsó és legnagyobb prófétájának, akin keresztül rendbeteszi azt az igazságtalanságot, miszerint Izsák alattomosan elorrozta Izmailtól az elsõszülöttségi jogon járó kiválasztottsági áldást. Mohamed elismert az Ószövetségi prófétákat és mint Isten szavát átvette azok törvényeit, s ide sorolta Jézust is (akinek már nem vette át tanait, hiszen azzal saját létjogosultságát kérdõjelezte vona meg). Ennyi a viszony. Innét pedig érthetõ, hogy sem a Jézust el nem fogadó zsidóknak, sem követõinek a keresztényeknek semmi dolguk az iszlámmal.

A világnézetek megizmerése ugyanolyan fáradságos és idõigényes, mint bármely reáltudomány, mégha sokan tévesen azt hiszik is, hogy születésük óta a filozófia doktorai.
Bocsánat a OFF-ért!
barna pólós 2015 ápr. 06. - 13:25:28
(993/1074)
off
Érdekes ez a vallás dolog meg nagyon szép, és az is lehet, hogy létezik valami istenszerû lény/lények, de azt nem értem, hogy hihet valaki egy vallásban, amikor több száz létezik. Annak, hogy egy konkrét vallás igazat mond, alig van valószínûsége, hiszen olyan sok létezik. De ha csak 5 vallásban gondolkodunk, akkor sincs sok. Sokkal logikusabb, hogy az emberek szeretnek vallásokat kitalálni és terjeszteni annak megmagyarázására, amirõl elképzelésük sincs. Régen a napfogyatkozást is istennek tulajdonították, mert nem értették, hogy miért van - mondta a vallásellenes, az értelmet választó Hawking. Sõt, a görögöknél sok isten létezett egyszerre. A keresztények pedig hisznek egy másik vallásban, a zsidóban, de már nem hisznek a muzulmánban. A zsidók csak az elsõben hisznek, a muzulmánok mindháromban. Szóval nem egyszerû a helyzet. Nem értem, hogy lehetnek emberek nagy tömegei ilyen korlátoltak, nem gondolkodnak, csak vakon hisznek valamiben (amit beléjük neveltek).
olahmiki1959 2015 ápr. 06. - 07:28:33
(992/1074)
Megkérdeztem egyik hölgyismerõsömet, hogy mi a véleménye "A Passió" címû filmrõl.
Elgondolkodott, aztán adott egy tipikusan nõi választ.
- A Passióban a pasi jó!...:DDD
10/10
kaboca11 2015 ápr. 05. - 19:34:47 10/10
(991/1074)
"Ehhez a filmhez nemhogy kevés, de szinte nokedli jelentõséggel bír, az, amit, és az, ahogy gondolod te, ahogyan vélekedsz te Jézusról."

Tökéletesen így van! Ezentúl írásának semmi köze a filmhez, csak gondozója oly erõvel kényszeríti, hogy képtelen nem mindenhol szajkózni keresztényellenes propagandáját.
Õk azt hiszik mindent tudnak, pedig csak beképzelik maguknak, hogy mit hisz pl. egy keresztény. (Én tudom, és azt is, hogy õk miben hisznek, mert ugyanabba az iskolába jártam.) Mindig ugyanazokat az agyatlan közhelyeiket szajkózzák, pl. lapos a föld... 700 éve mindenki ezt hitte, bár életére nem volt semmi jelentõssége...
Irja a vallások haldokolnak, pedig linkje nem egészen ezt mondja, de nem számít. Neki vallás vallás, pedig a hasonlóság lényegileg annyi a külsõ szemlélõ számára, mint a körte és a villanykörte között. Egy vallást nem az teszi igazabbá, hogy hány tagot számlál. Sõt az kártékony hatással is lehet rá, s volt is. Már Nagy Szent Gergely errõl panaszkodott 500 körül. Amikor egy világnézet evilági haszonhoz és dicsfényhez vezethet ellepik az éhenkórász báránybõrbe bújt farkasok, felsõ köreik materialista ármányok hadszínterévé változnak. Azaz a kiválló színbor kelyhe vízzel hígítódik, melybe erõs mérgeket csepegtetnek...
Ám nem akarom miattuk fertõzni ennek az értékes és hiánypótló mûnek az oldalát.

"A hit nem így mûködik, és semmi köze a valláshoz."
De van. Egyik irányból biztosan. El tudod képzelni, hogy valaki vallásos életet él, de nem hívõ? Én nem. Azt viszont igen, hogy valaki hívõ, de nem él vallásos életet. Tehát másként definiálva, vallásos az, aki hitét életvitelével is megvallja, így az nem üres agnosztizmus, hogy ja, valami biztosan van, hanem tesz is azért, hogy megpróbálja teljesíteni amit hite ígéreteiért elvár. A hit megvallás nélkül üres erszény vagy pohár. De minden valahogyan elkezdõdik...
10/10
offtopic
cellasto 2015 ápr. 05. - 19:17:01 10/10
(990/1074)
te nem férsz a bõrödbe,úgy látom .... :/
offtopic
Meshu 2015 ápr. 05. - 19:11:03
(989/1074)
Bocsánat az elõbbi választ nem neked szántam.
offtopic
Meshu 2015 ápr. 05. - 19:09:23
(988/1074)
Miért kellene a vallás gyalázó hozzászólásokat törölni?
És akkor a Zsö szví Csárlival mi lesz? Nem úgy volt hogy lehet, sõt egyenesen KÖTELEZÕ vallást, bármit gúnyolni, alázni, satöbbi, még akkor is ha ez sértõ egyesek számára?
Min-Rin 2015 ápr. 05. - 09:37:36
(987/1074)
filoszemitabélus 2015 ápr. 05. - 09:29:05
(986/1074)
https://www.youtube.com/watch?v=GU8ekSLiRwo

korábban valaki belinkelte a fenti interjút.
Érdemes meghallgatni és még közelebb kerülhetsz a filmhez. A Passió valóban nem egy
felhõtlen esti szórakozás, de egyértelmûen spirituális élmény.
Ha belegondolok, hogy egy ausztrál (nem egy túl intellektuális társaság, ha egy kicsit általánosítunk)
akciófilm sztár egyszer csak elkészít egy ilyen filmet, akkor egyfelõl el kell gondolkoznom az elõítéleteim
megalapozottságáról, másfelõl hajlamos vagyok feltételezni, hogy valami túlvilági erõ is irányította Mel Gibsont.
Azaz a film talán nem kizárólagosan emberi alkotás.
offtopic
Roah 2015 ápr. 05. - 09:28:37
(985/1074)
Igen, persze. :)))
(Csak menet közben teljesült a kívánságod. ;) :)))
10/10
offtopic
cellasto 2015 ápr. 05. - 09:27:13 10/10
(984/1074)
igazad lehet,már ha nekem írtad :)
offtopic
Roah 2015 ápr. 05. - 09:13:38
(983/1074)
Nem szükséges ezt a tévedésedet cáfolni sem. :)))

Minek?

Olvasd el hozzászólásokat - úgy tûnik, hogy eredményre vezetnek azok, amiket elkövetsz? :)))

Nálam nem - csak megerõsítesz. Ennek az alkotásnak olyan eszmei-érzelmi értéke lett ezzel a filmmel kapcsolatban egyes nézõkben, hogy azt nem lehet - senki sem tudja! -, elszedni.

De ismétlem: engem nem zavar.

Csak azért szóltam a másik felhasználónak is, hogy ne mérgelõdjön õ sem, feleslegesen. :)))

Ehhez a filmhez nemhogy kevés, de szinte nokedli jelentõséggel bír, az, amit, és az, ahogy gondolod te, ahogyan vélekedsz te Jézusról.

A hit nem így mûködik, és semmi köze a valláshoz.

Ahányszor csak írsz valami vicceset, annyiszor fogod bennem megerõsíteni az ellenkezõjét. :)))

Inkább azt gondolom, ezekkel a megnyilvánulásokkal pont erre gyúrsz - ehhez pedig jó bulizást.
boom49 2015 ápr. 05. - 08:59:01
(982/1074)
Jelzem, a vallásokat pontosan az ilyen "apróságokkal lehet "megölni". Haldoklanak is rendesen. Ennek oka pedig az információkhoz való hozzáférés, annak vallás általi monopolizálásának megszûnése.

Amior vki rámutat hogy a Föld nem lapos, hogy egy aprócska bárkába nem fér be minden állatfaj, hogya világegyetem nem 5000 éves, hogy a ragadozók nem képesek vegetariánusnak lenni, hogy a Tízparancsolat az eredeti szöveg szerint olyanokat tartalmaz mint "ne fõzz meg kecskegidát az anyja tejében" - pontosan ez az ami megöli a vallást. Mert a vallás nem több mint abszurd és alaptalan állítások összessége, amik sokszor egyértelmûen megcáfolódnak a valóság által.

http://www.huffingtonpost.com/nigel-barber/atheism-to-replace-religion-by-2041-a-clarification_b_3695658.html
offtopic
Roah 2015 ápr. 05. - 08:39:42
(981/1074)
Figyelj csak, hadd tegye. :)));) Ha a hit ennyi lenne, csak egy-két vicces badarsággal meg lehetne ölni, nem lenne ekkora múltja - érzéseket nem lehet így befolyásolni, nem hat ez semmire, max a humorérzékre. ;)
Ez a film rendkívül nyomasztó - bennem egy fizikai fájdalom érzését hagyta maga után -, és ahogy te is írtad, sokakkal, sok nézõvel történt ugyanez.
Elviheti/veheti ezt néhány ilyen hozzászólás? :)))) ;)
kettyo 2015 ápr. 04. - 23:36:56
(980/1074)
Nekem tetszett! Hú nem cserélnék a csókával :/
10/10
kaboca11 2015 ápr. 04. - 19:48:46 10/10 Előzmény Roah
(979/1074)
Azt az erõs hatást csak mozivásznon éri el.
offtopic
Sz Peter 2015 ápr. 04. - 13:39:07
(978/1074)
Buddha saját maga választotta a szenvedést.
Mohamednek mit kellett elszenvednie?
boom49 2015 ápr. 04. - 13:28:07 Előzmény Sz Peter
(977/1074)
Hm. Buddha azért eléggé ott volt a szeren (és õ éppenséggel tényleg létezett, nem úgy mmint Jézus).
Vagy mit szóljunk Mohamedhez?
Vagy a fickó akinek a fejét egy majoméval pótolták?

Vagy Galileo? Na Õ megváltoztatta a dolgokat.
offtopic
blacknet 2015 ápr. 04. - 11:37:25
(976/1074)
Mert õ ott volt?
10/10
offtopic
cellasto 2015 ápr. 04. - 09:28:47 10/10
(975/1074)
hihetetlen,hogy a nagy többség úgy érzi mint én:

-ha hívõ valaki-ha nem,ezt a filmet egyszer mindenkinek látnia kell!
-továbbá én is csak egyszer láttam,még nem készültem fel rá,hogy még egyszer megtekintsem

hihetetlen,ahogy magával viszi az embert,az eredeti nyelv ehhez nagyban hozzájárul