FeHér ElepHánt 2008 okt. 21. - 16:48:52
(1/1)
***moderálva***
BEKKANKÓ, A GRIMASZDÉMON NovákJános Kolibri

Casting a Kolibriben: nehéz szerephez jutni Ruszina Szabolcs és Szanitter Dávid mellett,
most is marad a két CzímerÁllat, Bagoly és Nyestkutya képében, de szegény Bekkankó cse-
rébe egybõl elnyeri a huhogással, ugatással õt segítõ közönség szimpátiáját. A no-színházat
idézõ játéktér, a pompás állat- és emberjelmezek, a varázslatos arcfestés Orosz Klaudiá-t
dicsérik, különösen emlékezetes a háttér gyûrt papírreliefje és az egyujjas fehér lábtyûk.
Asaya Fujita mesejátékának középpontjában Juki, a vak lány áll, Megyes Melinda reb-
benõen érzékeny alakításában, nem kell grimaszdémonnak lenni ahhoz, hogy elrablásán ér-
demben elgondolkozzunk. Mészáros Tamás a komikum adta lehetõségeken túl, meggyõzõ-
en ábrázolja az önfeláldozó szerelem erejét, amely katartikus példájával, a végkifejlet elle-
nére fenségesen pozitív kicsengéshez vezet. Novák János rendezése és zenéje fokozza a
a japán környezet hitelességét, a humoros gegek, játékos izgalmak mellett olyan poétikus
szépségû képet is tud teremteni, mint a havas hegyek fényében vöröslõ juharfákról szóló
szerelmi jelenet. A Hegyistennõ, a mágikus hangú Erdélyi Juli "deus ex zsinórpadlás"-ként
tesz igazságot emberek-állatok-démonok között, Mult István zord vadászként, a két Rácz:
Kármen és Kriszta Mókus és Vadliba képében teljesíti be az égi akaratot. A szépséges tör-
ténet, komolysága ellenére sem veszít bájos lendületébõl, úgy tûnik, az élénken reagáló
gyermekek mellett a kísérõ szülõk öröme sem volt kisebb, a poétikus látvány pedig talán
a leghatásosabb csábítás a jóra...