Téma: Bucz Hunor

10/10
Johann 2013 okt. 15. - 01:59:38 10/10 Előzmény Johann
(6/6)
Érdekes volt újraolvasnom itt korábbi észrevételeimet és a Moderátorral folytatott, sajnálnivalóan rövidre sikerült eszmecserémet. Keserû igazolást jelent az elmúlt bõ másfél év sok tapasztalata, amelyek bizony számos esetben alátámasztani látszanak itteni felvetéseimet.
Lássuk rögtön Bucz Hunorék példáját. Tegnap (október 14-én, hétfõn) volt egy nagyszabású estjük Trianonról (egész pontosan a Trianoni Szemle c. folyóirat bemutatása történt meg olyan kiváló mûvészek segítségével, mint pl. Petrás Mária vagy Döbrentei Kornél: http://www.terszinhaz.hu/index.php/component/content/article/32-aktualis-eladasaink/40137-trianoni-szemle-a-folyoirat-bemutatasa ) - a port.hu-n nyoma sincs. (Ez ellenõrizhetõ a Térszínház itteni adatlapján található naptárat megvizsgálva.) Pedig csodálatos, nagy erejû rendezvény volt. Sokan megkönnyezték. Nagy öröm, hogy még csángóföldrõl is érkezett egy közremûködõ énekes, Antal Tibor.
Mint ahogyan az sem jelent meg itt, hogy múlt szerdán pedig volt egy vendégjátékuk (a Szent Koronáról és a Magyarföldi szentekrõl szólt az az elõadásuk). Helytelenül egy másik napra tüntettek fel valami hasonlót. Véletlen? Aligha. Konkrétan tudom, hogy a Térszínházból is jelezték a port.hu felé az elõadás helyes idõpontját, kérve, hogy javítsák. De nem tették meg.
A Száguldó Orfeum se járt sokkal jobban az eltelt idõben. A társulat immár (hosszú-hosszú hónapok óta) az "Ivancsics Ilona és Színtársai" néven fut, ahogyan azt Ivancsics Ilona itteni fórumában is jeleztem - ennek a port.hu-n semmi jele. Szeptemberi Paraszt dekameronjuk nem jelent meg itt, és egyelõre az októberi elõadás se jár jobban. Kár!
10/10
Johann 2012 febr. 02. - 00:34:52 10/10 Előzmény moderátor
(5/6)
Tisztelt Moderátor!

Elõször is köszönöm, hogy válaszra méltatta megjegyzésemet. Örömmel látom, hogy ezzel jócskán megnövelte a fórum látogatottságát. Most pedig szeretnék tenni néhány helyesbítést, illetve feltenni egy-két kérdést.
Én nem gyártok összeesküvés elméleteket - tehát ezt a kérését máris teljesítettem. Azt, hogy a Térszínházat "elhallgatják" Bucz Hunor állapította meg az általam meghivatkozott interjúban. (Õ a Térszínház-beli elõadásokról szóló kritikák elmaradásával szemléltette mindezt. Apropó, kritikák. Ha Ön határozottan azt állítja, hogy a port.hu nem politikailag elfogult, akkor volna szíves megválaszolni, hogy mi az oka, hogy a különbözõ mûvekhez a port.hu-ra feltett kritikákat szemlélve túlnyomó többségében balliberális lapokból meghivatkozottakat találunk? Ha valóban céljuk a kiegyensúlyozottság, jó pár javaslatom volna, amivel erre törekedni lehetne ezen a téren.)
De visszatérve a lényegre: sajnos egyáltalán nem csak arról van szó, hogy késve jelennek meg Önöknél elõadások, hanem arról is, hogy bizonyos elõadások egyszerûen meg sem jelennek! Külön kérésre sem! (A legutóbbi példa erre a Száguldó Orfeum minapi szentendrei elõadása lehet, a Karrier Komédia.) De valljuk meg, az sem nagyon különbözik ettõl, hogy tegnap feltették, hogy lesz aznap két elõadás s egy rendezvény pedig másnap a Térszínházban... Ez nyilván már nem segít annak, aki próbálja megtervezni elõre a napjait, tehát aki potenciális nézõje lehetne a Térszínház elõadásainak.
Azt persze én nem tudom ellenõrizni, hogy mely színházak küldik el Önöknek a havi mûsorukat és melyek nem. Azt viszont pontosan tudom, hogy én már január 2-án (!) írtam Önöknek (majd késõbb még több alkalommal) a Térszínház mûsorával kapcsolatban (a februári mûsoruk is fenn volt a hivatalos honlapjukon már akkor!) arra a címre, amelyet Ön adott meg még korábban Czvetkó Sándor fórumában... Mondván, hogy így majd remélhetõleg sikerül orvosolni a hiányosságokat. Hát sok esetben nem sikerült! A januárit is egy hét csúszással tették fel, ahhoz pedig szûk egy hónap is kevés volt, hogy idõben feltegyék a Térszínház februári mûsorát. Miközben más színházak mûsora fent van hónapokkal elõre. És közben hosszú idõn keresztül kint van ilyenkor a szokásos szöveg, hogy az adott intézményben "információink szerint" nincs elõadás. Amirõl én persze pontosan tudom, hogy nem igaz, hiszen jó ideje elküldtem az információt - az Ön által megadott címre... tehát igenis van információjuk ezekben az esetekben.
Így már talán érthetõ, miért éreztem úgy, hogy az összes általam begyûjtött tapasztalat alátámasztani látszik a Bucz Hunor által megfogalmazott elhallgatottságot.
De számos más példát is tudnék mondani, melyek mind-mind rombolják a bizalmamat az Önök pártatlanságában. Nyilván azt sem tudom ellenõrizni, hogy a Száguldó Orfeum elküldi-e Önöknek a mûsorát, de az furcsa lenne számomra, ha a mûsoruk egy részét elküldenék, más részét meg nem. Márpedig Önök valahogy csak a szentendrei bérletes elõadásaikat nem akarják megjeleníteni... Amelyek egyikében Dörner György fõszerepel. Ez miért van? A múlt hétvégi elõadásukról is hetekkel ezelõtt írtam Önöknek (január 16-án) a megadott címre. Nem mellesleg ezek is elérhetõk a társulat hivatalos, Önök által is ismert honlapján. De hasonló a helyzet a József Attila Színházzal, amelyet szintén meglehetõsen igénytelenül kezelnek (Most a napokban is lesz olyan elõadás ott, ami egyszerûen nem jelenik meg a port.hu-n, pl. a vasárnapi - február 5-i - Kései találkozás.)

S végül két utolsó gyors kérdés, melyekkel, azt hiszem, rövidre is zárhatjuk ezt az egész témát. Melyik színháznak kellene mit elküldenie Önöknek, hogy egy színdarab szerzõjét hajlandók legyenek feltüntetni? A Karinthy Színházban mûsoron lévõ Eredeti helyszín címû darabra gondolok. Szerzõje Csurka István. Ezt Önök elhallgatják. Csurka István adatlapján a mû nem jelenik meg. Számos alkalommal felhívtam erre az Önök figyelmét (levélben és fórumban is). S kértem, hogy ha nem tudatos döntés eredményérõl van szó, javítsák a hibát. Azóta sem javították. Félreértések elkerülése végett: a Karinthy Színház honlapján kifogástalanul jelenik meg minden információ. S hasonló az utolsó kérdésem: melyik színtársulatnak kellene mit küldenie ahhoz, hogy egy színházi felvétel esetében feltüntessék a színdarab szerzõjének nevét? Csurka István Majális címû drámájának közvetítésére gondolok. A szerzõ kilétét a mûsor adatlapján elhallgatják. A mûsor így Csurka István adatlapján nem szerepel. Milyen érdekes egybeesés, hogy pont ezeknél nem sikerült feltüntetni ezt a nem túl mellékes információt, a szerzõ nevét... (És akkor arra már nem is kérdezek rá, hogy annak mi az oka, hogy az összes könyvét eltávolították az adatlapjáról.) Kíváncsian várom válaszát! Legalább erre az utolsó két kérdésre ha megtenné, hogy válaszol, nagyban segítené a tisztánlátásomat. Oszlassuk már el gyorsan az esetleg soraimat olvasókban véletlenül megfogalmazódó összeesküvés-elméleteket!

Üdvözlettel,
Johann
moderátor 2012 febr. 01. - 09:37:10 Előzmény Johann
(4/6)
Kedves Johann!

Kérem, ne gyártson összeesküvés elméleteket! A színházak közül azok élveznek elsõbbséget, akik elküldik havi mûsorukat a szerkesztõségünkbe, illetve akikkel közvetlen kapcsolatban állnak szerkesztõink. Mindenféle politikai beállítottságra való tekintet nélkül kerülnek fel az adatok az oldalra. Az Ön által említett színházak (a nagy többséggel ellentétben) nem küldik el a mûsortervüket, ezért kerülnek késõbb rögzítésre.

Üdvözlettel:
A moderátor
10/10
Johann 2012 jan. 30. - 21:50:30 10/10
(3/6)
Sajnos ott kell folytatnom, ahol elõzõ hozzászólásom végén abbahagytam. Ugyanis a január eleji döccenõket követõen a Térszínház februári mûsora se akaródzik megjelenni itt, a port.hu-n. A helyzet kísértetiesen hasonló az év elejihez. A Térszínház hivatalos honlapján jó ideje elérhetõ a mûsor, én pedig külön e-mailben is figyelmeztettem a szerkesztõket erre a hiányosságra. De semmi. Tehát a port.hu újra igazolni látszik Bucz Hunor azon állítását, miszerint a Térszínházat elhallgatják. Úgy látszik ilyen drága árat fizet egy színházvezetõ, ha kiáll Dörner György kinevezése mellett. (Az Újpest Színház vezetõi is hasonlóan cselekedtek s az õ mostani mûsoruk sincs fönn itt a port.hu-n, pontosabban: csak nagyon-nagyon hiányosan mutatják.) Sokáig nem értettem azt sem, hogy mostanában miért nem hajlandók megjeleníteni a Száguldó Orfeum szentendrei bérletes elõadásait sem. Egyre inkább úgy kell gondolnom, hogy az ok itt is hasonló: az idei harmadik bérletes elõadásuk egyik fõszereplõje ugyanis Dörner György lesz.
10/10
Johann 2012 jan. 10. - 10:42:49 10/10 Előzmény Johann
(2/6)
Örülök neki, hogy - ha jól láttam, a tegnapi napon - végre megjelent a Térszínház januári mûsora itt a port.hu-n is. Már megérte többször szóvá tennem ennek hiányát! (Több levél és több fórumhozzászólás után, egy hét elteltével tették fel ide.) Az Újpest Színháznak viszont nincs ilyen szerencsére. Az õ januári mûsoruk továbbra sem jelent meg, pedig szintén több formában jeleztem a port.hu felé ezt a hiányosságot is. (Érdekes egybeesés: az Újpest Színház vezetõi - Dózsa László és Harsányi Gábor - szintén kiálltak Dörnerék kinevezése mellett...)
Bucz Hunor egyébként többek között ezeket nyilatkozta ebben az ügyben: "Szívbõl örülök Dörner kinevezésének. Végre reménykedhetünk, hogy lesz egy olyan kõszínház Budapesten, ahol a magyar nyelv érthetõen és árnyaltan hangzik, mert nem valamiféle nincs anyanyelvünk dialektusban, idegen hangsúlyokkal, felhajló dallamokkal és nyakba pöszögve, de nyelvünk drámaiságát és gesztus tartalmait átélhetõen közlik a színészek."
És persze még több mást is. Bõvebben: http://intendans.magyarforum.hu/bucz_hunor/
A rövid interjú végén szó esik arról is, hogy "a Térszínházat elhallgatják". Milyen szépen cáfolhatta volna ezt a port.hu, ha nincs ez a mizéria a januári mûsoruk megjelentetése kapcsán...
10/10
Johann 2012 jan. 05. - 20:48:17 10/10
(1/6)
A Térszínház kiváló rendezõje, vezetõje. Több darabot is láttam a rendezésében és mindegyik tetszett. Különösen a legutóbbi Páskándi darab, A vigéc. (Remélem, láthatom még azt az elõadásukat! Másokat is elhívnék rá.)
Szakmai tudásán kívül Bucz Hunor habitusát is nagyra értékelem. Jó házigazda módjára szinte fogadja a betérõ nézõt, a "vendéget" (hasonlóan egyébként ahhoz, ahogyan Dózsa László az Újpest Színház vagy Karinthy Márton a Karinthy Színház esetében). Õszinte mosolyt csal az ember arcára az is, amikor iskolai osztályok látogatnak a Térszínházba, a nézõtérre vezetõ folyosón pedig Bucz Hunor arra kéri a fiatalságot, hogy "fogják rövid pórázon a mobilokat" vagy legalább "tegyenek rá szájkosarat". :)
És az is szimpatikus volt számomra, hogy kiállt Dörnerék kinevezése mellett Új Színház-ügyben (még tavaly). Persze könnyen lehet, hogy megfizeti az árát: a Térszínház idei mûsora már nem jelenik meg a port.hu-n. Szomorúan állapítottam ezt meg úgy egy hete. Majd megkerestem a Térszínház saját oldalát, s amikor megtaláltam ott a mûsorukat (a januári és a februári is fönn van), továbbítottam a pontos elérhetõséget a port.hu-nak e-mailen. Más esetben akár egy-két nap alatt pótolják a hiányosságokat, ha ilyen módon felhívom a figyelmüket rá. Most viszont semmi. De sebaj, néhány nap elteltével újra írtam ez ügyben. Hátha csak elkeveredett az elsõ levelem. De még mindig semmi. Úgyhogy nem tudok másra gondolni, mint tudatosságra. S ha ez így van, akkor "jól" kezdi ezt az évet a port.hu...