Téma: Cleansed

10/10
FElepHánt 2014 máj. 13. - 14:46:22 10/10
(1/1)
FeHér ElepHánt Kulturális Ajánló Portál www.toptipp.hu
CLAENSED---Soós Attila---SzFE---Trafó Kontra Klub

Összeszorul a gyomrunk, ha Sarah Kane szemkinyomós, kézlevágós darabjaira gondolunk, hiába rendezte Zsótér, öncélú borzalomnak tûnt. A végzõs fizikai színházi osztály rendezõ-koreográfus növendéke, Soós Attila is megpróbálkozott már az eredetivel, most sokkal jobb utat választ: a motívumokból kiindulva, saját képére formált, teljesen új koncepciót dolgoz
ki. Felhasználja a szintén rettegett Lepkegyûjtõ kontúrjait is, vizsgaelõadásában azonban sikerrel transzformálja mindezt egy látomásos költõi síkra.
A késekkel sínre lépõ elsõ pár a csonkító aktusokat, a párharc mindennél jobban egymáshoz láncoló mozzanatait, a halálban feloldódó reménytelen érzelmi ürességet törtfehérben derengõ stilizáltsággal jeleníti meg. Bárnai Péter lassított mozgása, delejes tekintete költõi szférákba emeli az így direkt brutalitását vesztett cselekményt. A többszöri visszatérésre tagolt folyamat minuciózus pontossággal kialakított zenei szerkezetben realizálódik, némasága még inkább kiemeli a történés sejtelmes transzcendenciáját.
Ellenpontként a szikrázó humorú Horkay Barnabás udvarlási kísérletei szolgálnak. Térden csúszik a közönség körébõl választott szíve hölgye elõtt, a visszautasítás sem veszi el a kedvét, gyengéd agressziója sérthetetlen optimizmust rejt.
Fehér László az esélytelenek szélsõséges merészségével ejti foglyul áldozatát, megkötözve vonszolja fel s alá, de tantrikus jógapózban gyõzködik, hogy nem fogja bántani. A jelenet elviselhetetlen szuggesztivitását Hay Anna zsigeri hitelességû ellenállása adja. Sikoltozva vonaglik, tigrisként küzd, megadást nem ismerve vergõdik. Futva keresi a menekülés útját,
lassan belenyugszik helyzetébe, fojtogatva támad, az alig védekezõ rabtartó fokról-fokra válik érdekessé számára. Fantasztikusan árnyalt, tudatalatti átéléssel, leheletnyi mimikával rajzolt folyamat.
Soós Attila a végletes vágyak, a barbár ösztönök gyengéd poétája, aki a legsötétebb embertelenséget is az abszurd szürrealitás gesztikus álomvilágába képes szublimálni. Teret neki, száz színházat, ezeret! De hol?!?