FElepHánt 2010 jan. 31. - 13:18:14
(1/1)
FeHér Elephánt Kulturális Ajánló Portál-------- www.toptipp.hu---------------------------- DEA --- Kazinczy és Csokonai--------- Csikos Sándor ------- Debreceni Csokonai Színház - Abban a pillanatban, ahogy Mercs János izgágán korhely Csokonai-ja, Mészáros Tibor duhaj Puky-jának társaságában betántorog, biztosan lehetünk egy méretes "theátromi bohóskodás"-ban. Borbély Szilárd éles szituációkban hozta össze a két, egymástól annyira különbözõ zseni debreceni rivalizálását, amely nagyrészt a múlhatatlan bájú Oláh Zsuzsa, a jómódú özvegy kegyeiért folyt. A történetet idõs von /!/ Kazinczyként a rendezõ játékmester, az Asszonyanyám szerepébe való váratlan beugrást is, egy csinos fõkötõ segítségével bátran vállaló Csikos Sándor kezdi mesélni. Értõ vezetésével aztán sorra láthatjuk egy kutya- macska barátság mulatságos stációit: Vranyecz Artúr kazinczys pátosszal deklamálja a csak enyhén archaizált reformkori textust, körmondatai azonban alulmaradnak a bohókás Vitéz Mihály akrobatikus ügyességû poézisével szemben. Miske László debreceni cívisnek, német úrnak, magyar grófnak egyaránt kiváló, Haydn zenéje bensõségesen tagolja a pergõ tempójú cselekményt. A formátumos rendezésen túl, Csikos Sándor mint díszlet-jelmez- tervezõ is jeleskedik, de mint Súgó és idõnkénti kiszóló-beszóló is gyarapítja érdemeit. Látunk árnyjátékot, derülünk a halálos ágy fölötti morbid humorizáláson, legkedvesebb jelenetünk azonban az aranyozott képkeretben csattogó, Csokonai-féle frappáns Csók-Szótár! Buka Helgá-val édes kettesben, az amúgy hamleti pózokban is jeleskedõ Mészáros Tibor, a csókolózás formáinak eszméletlen intenzitású sorozatát mutatja be, kedvet csinálva egy azonnali kipróbáláshoz. De mivel nem szerettük volna elvonni a Nagyérdemû figyelmét ezen pompás produkció egyetlen másodpercétõl sem, kaTZagva szemléltük tovább az összVes figurát, ahogy ezt ezt tettük végig, az egész Nyelvújító Komédia során...