Téma: Dombokon túl

9/10
Lionceau júl. 11. 20:11:14 9/10
(6/6)
Nálam 9/10. Eszméletlenül jó.
7/10
Sadenal 2015 febr. 14. - 17:53:35 7/10
(5/6)
Mungiu filmjének egyetlen hibája talán a hossza, mert a rengeteg szöveg és a narratíva elhúzása miatt kissé vontatottnak éreztem, habár a forgatókönyv itt is kitûnõen volt megírva, csakúgy mint a 4 hónap, 3 hét, 2 nap c. filmjében. A vége viszont ennek is ugyanolyan sokkoló.


SPOILER

Rendõrök, kik elmondják milyen gonosz a világ, erre ott gázolnak el mellettük egy gyerekcsapatot és észre sem veszik. A mocsok ami beteríti a szélvédõt, szintén szimbolikus.


7/10
Gega1 2013 ápr. 23. - 23:09:44
(4/6)
Annak, aki befurakszik egy szervezett, rendezett és jól mûködõ közösségbe, ott mindent írott és íratlan szabályt felrúg, a normákra fittyet hányva folyamatosan rendet bont, lázong, zülleszt, zavart kelt, a többszöri távozásra felszólításnak nem tesz eleget (hiszen agresszív személye máshol sem kívánatos), számolnia kell azzal, hogy a közösség saját, rendelkezésre álló eszközeivel elõbb-utóbb védekezni fog – és ez akár a betolakodó pusztulásával is járhat.
10/10
FElepHánt 2013 ápr. 17. - 15:51:50 10/10
(3/6)
FeHér ElepHánt Kulturális Ajánló Portál
DOMBOKON TÚL Cristian Mungiu román film


Ahogy a Mater Johanna, ez is egy tragikus szerelmi történet. Szikáran egyértelmû abor-
tusztfilmjéhez képest Cristian Mungiu most rejtelmesebb, kétértelmûbb. Mindenkinek
igazsága vagyon, csakhogy minden igazság más és más.
Az idegenbe vetõdött Alina eszeveszetten kapaszkodik árvaházi barátnõje után, teljesen
mindegy, mennyire volt szexuális a kapcsolatuk, hiszen a anyátlan egymásra utaltság, a közös sors, a szeretetvágy sokkal fontosabb összekötõ erõ. Voichita, Cosmina Stratan éneklõ kislányhangon beszél, a kolostorban befogadó közegre, irányító atyára talált, azt hiszi,
segíthet barátnõjén, néhány hónapra elmehet vele Nyugatra dolgozni. A pap, a harmincévesen is tekintélyes, fényesen göndör szakállas Valeriu Andriuþã azonban kizárja ezt a
lehetõséget. A hisztériára hajló, összeszorított pengeszájú Cristina Flutur, akit még tüdõbaj is kínoz, epileptikus kitörésekkel reagál, elvakultan küzd az elvesztett barátságért.
A két fõszereplõ hihetetlenül erõs figurája gránit talpköve a filmnek, de az apácák is egytõl egyig pontosan karakterizált csoportja is a rendezõ szereposztási csúcsteljesítménye.
Korongszerû fekete fejfedõk, suhogó ruhák, a sötét háttér elõtt sápadt arcok világítanak.
A beállítások tökéletes szimmetriában statikusak, a kitûnõen tömörített, feszes párbeszédek színpadszerûek, fojtott nyugalmuk ellenére fokozódó feszültséget generálnak. Az operatõr Oleg Muþu kézikamerával is remekel, bizonytalan léptek, veszett rohanások ellenpontozzák a kolostor békés hétköznapjainak állóképeit.
A kórházi orvos feje fölött hármas kép: Mona Lisa, Naplemente és Mária-ikon. Elküldi a beteget,nem tud eleget fizetni, a papnak pedig bûnbocsánati cédulát küld, imádkozzon érte
is. A bigott néphit, a korrupt jelen és az orvosi ráció nemes találkozása! A szörnyû vallási
hiedelmek beágyazottságát mutatja, hogy többen is kérik a papot, ûzze ki az ördögöt az
õrjöngõbõl, talán éppen az atya az egyetlen, aki kételkedik ennek hatásosságában. Románia, jelenidõ: a mentõs nem ismeri fel a közelgõ halált, ám a rendõr letartóztatja a fél kolostort. A nevelõszülõk keze ott is maguk felé hajlik, a vasúti kocsik résében halinaszagú tömeg hömpölyög.
Cristian Mungiu nem oszt igazságot. Várakozásunkkal szemben kiderül, hogy az apácaközösség baráti és szeretetteljes védelmet jelent az otthontalan, talajtalan embereknek, a
pap egyházi elismertetéséért küzdõ, alternatív szakadár, az egyik lány szélsõséges ösztönlény, a másik jóságos bizonytalanság. Feledhetetlen Cosmina Stratan tágra nyíltan sugárzó szeme, kontrasztként Cristina Flutur vijjogó fékezhetetlensége.
Nem vesszük észre, hogy két és fél órája éljük át a sûrûsödõ drámát, a fekete alakok árnyként mozognak a hó vakító fehérjében, a rejtelmes ellentmondások, elhallgatott részletek hosszú viták utóéletét jövendölik. Végre egy art-film, amely valós és igaz! Amely román új
hullám hírét erõsíti, ha nem is kárpótol a hazai csendért.
Gega1 2013 márc. 20. - 15:25:10 Előzmény kolozsvarikitty
(2/6)
Március 21-tõl a Cirkóban!
kolozsvarikitty 2012 okt. 26. - 22:56:40
(1/6)
Ezt a filmet Budapesten mikor és hol lehet megnézni?