Téma: Erna Cervená

10/10
Fargo 2011 nov. 29. - 20:49:08 10/10
(1/1)
Erna Èervená

nar. 1900
Praha, Rakousko - Uhersko
zem. 12.9.1985
Praha, Èeskoslovensko