Zsuzsi Zsuzsi 2022 dec. 06. - 18:31:35
(1536/1536)
Az én véleményem a filmről.
Nem romantikus, nem szerelmes film, bár a szerelemnek fontos szerepe van, de nem úgy, ahogy általában gondolunk rá. És főleg nem szerelmi háromszögről van szó.
Ez egy zseniális remekmű, lélektani, társadalmi dráma. Társadalmi, mert Fatmagül döntéseit alapvetően a társadalmi környezete, a hagyományok, a szocializációja határozta meg. Fogoly volt, de nem Kerim, hanem a sorsa fogja. (az erőszak kapcsán)
Mi történt a filmben. (a részek számozása az eredeti török részekre utal)
A lányt (Fatmagült), megerőszakolták, vőlegénye és a családja azonnal hátat fordítottak neki. Lényegében erőszakkal (lelki) férjhez adták. Így ez a film 2 in 1. A nők elleni erőszakról és a kényszerházasságról (szerintem ez utóbbi része az előbbinek is) szól.
Lány az összeomlás határán volt, aztán Musztafát beemelte a bűnösök közzé (12. rész), a lelkében megjelent (főleg Mukaddes hatására) egy olyan jövő lehetősége, mely a házassága és Kerimmel való életre mutattak. (12. rész rémálom) Nem fogadta el, harcolt ellene, nem akarta. Aztán a 13. részben volt két jelenet . A háztulajdonosoknál látogatás, ahol gyerekről, családról, munkáról beszélgettek, majd Emrével és Asuval egy kirándulás. A lányban feltámadt egy érzés, egy vágy. Új életet akart kezdeni. Családot akart, gyereket akart, szerelmet akart. Mindezt, az ő helyzetében lehetetlenek gondolta. Nem volt olyan jövő számára ahol ez valóssággá válhatna. Belekapaszkodott egy gondolatba. Ez a gondolat valahol a 12. rész és 21. rész között alakult ki erősödött meg benne. Keresete a kiutat, de nem találta. Ebből a sorsból nem volt kiút. A gondolat amibe belekapaszkodott: Ha egyszer beleszeretne Kerimbe, akkor lenne valaki akit szerethet, aki viszont szereti őt és mellette lesz a legrosszabb pillanatban is. Akkor lesznek gyerekei, lesz családja, boldog lesz. Mindent vissza kap, amit elveszített. Belekapaszkodott ebbe a gondolatba. A vágya, hogy gyerekei, családja legyen reménnyé majd hitté alakult. Elhitette önmagával, az amiben annyira hisz, amit annyira akar, az majd egyszer valósággá válik. Ez volt az egyetlen dolog ami erőt adott neki, ez kötötte az élethez. ( 46. rész vége 47. rész eleje a Rózsa konyhában: "Egy évvel ezelőtt meg akartam halni, most van miért élni." )Minden megtett volna érte. De nehezen ment. El kellett fogadnia, hogy Kerimen és a házasságán kívül erre nincs lehetősége. Valójában nem is volt választása. A 18.-tól a 27.-ig részig tartott amíg rá tudta venni magát, hogy elárulja önmagát, Fatmagül Ketencit (a lelket) . 27. rész közepe, 55 másodperc: A lány feláll, felveszi a cipőjét és a kabátját és kilép az ajtón. Az a lány aki kilépet az ajtón, ép elárulni készül önmagát. Elindul, félúton megáll, toporog, hezitál. Aztán elindul és bekopog Kerim ajtaján. Az a lány aki bekopogott, ép megmenti önmagát.
(Kis kitérő. A lány a 21-résszel bezárólag végzett magában Musztafával. Nem érdekelte többé. Itt a 27. résznél még gyűlölte Kerimet.)
Erővel akarattal kényszeritette magát erre az útra, mert máskép az a nap soha nem jön el, amiben annyira hit. Annyira akarta, valósággá váljon. Elárulta önmagát, majd fel is áldozta önmagát, azért , hogy a másik lány, aki lenni akart, Fatmagül Ilgaz (a lélek) élhessen és boldog lehessen. A lány fokozatosan átalakult. Az átalakulás a 76.-ig részig tartott legalább. Újra és újra visszanézett és átértékelt mindent, ami történt vele, Musztafát, Kerimet, önmagát. Minden ilyen átértékelés után nagy lépést tett a jövő felé, Kerim felé. Mikortól nem gyűlölte Kerimet, mikor szerettet bele, az ebben a filmben meghatározhatatlan. Be kell látni, a filmet nézve, hogy a lány azért szeretett bele Kerimbe mert bele akart. Amikor beleszeretett már inkább volt Fatmagül Ilgaz mint Fatmagül Ketenci. (ez nem a családi állapotra vonatkozik, hanem a lélek állapotára.) A lány nem engedte, hogy bármi közzé és Kerim közzé álljon az Ő (Fatmagül) lelkében. Ha volt is feszültség, vita vagy bármi, elengedte, elnyomta, félresöpörte, beásta egy gödörbe és 10 méter betont öntött rá.
(erre mondom azt hogy feláldozta önmagát, önmagáért, a jövőért, amit annyira akart. Már a 17. rész végén, ott a fának támaszkodva megértette, hogy ebből a sorból nincs menekülés, nincs kiút, nincs olyan jövő ahol boldog lehetne. Amikor a 27. részben elárulta önmagát, jövőt is teremtett önmagának, Fatmagül Ilgaznak.)
Kerim problémáját is hasonló módon oldotta fel. Először két Kerimet teremtett önmagának, majd amikor már muszáj volt ezt a két Kerimet egyesítenie önmagában, a Kerimet kimosta a lelkében a bűnéből. (Csak a saját lelkében. A nászéjszakán, emlékezzünk sok mindent mondott Kerimnek, de azt nem, hogy megbocsátok) Valahol a 60-s részekben. "Kerimet külön választom a többiektől. Vele és ép olyan baleset történt akkor éjjel mint velem. ÍGY AKAROM EZT LÁTNI."
A lány nem akarta, hogy bármi is feszültséget hozzon létre közte és Kerim között. Hogy bármi is közéjük álljon, akár ő benne, akár Kerimben. Legfőképen az ő lelkében még élő Fatmagül Ketenci, akit megerőszakoltak, cserben hagytak, erőszakkal férjhez adtak. 76. rész. Kerim hazajön virággal, akkor mondja Fatmagül, "Amikor bejöttünk azon az ajtón, elpusztítottam magamban minden múltat, olyan ez, mintha újjá születtünk volna, új életet kezdünk, mi ketten." Előtt elégette Musztafa utolsó levelét. A levél elégetése nem Fatmagülről és Musztafáról szólt, hanem Fatmagül Ketenciről és Fatmagül Ilgazról.
A méreg, Fatmagül Ketencivel együtt távozott a lányból. Talán innen lehetne, akár mint egy szerelmes párra, gondolni Kerimre és Fatmagülre. DE jött a 79. rész utolsó 3 perce és a remek 80. rész. (remélem mindenkinek világos, Fatmagült az első részben útban Musztafához erőszakolták meg. Mind a négyen jelen voltak, Kerim kiütve feküdt a bokor alatt, akkor fel sem fogta mi történik a lánnyal. De ez cseppet sem menti fel semmi alól persze, csak mind tényt írom.)
79. rész vége. Bíróság bevonul. Fatmagül gondolatait halljuk. "Szeretném, hogy a bennem lévő gyermekem ne hallja a sikolyomat. (én: még most is?) Folytassuk az életünket. Úgy visszatekinteni a múltra, hogy nem árultam el azt a Fatmagült aki abban a rémálomban élt. (én: a lányt még most is önmaga elárulása foglalkoztatja, még nem zárta le)"
Aztán jön a 80. rész. részben az 1. rész ismétlés plusz 3 új jelenet.
Átvált a bírósági eljárásra. Kerim emlékezik. A lány jön, ő meglátja, szól a többieknek, a lányt megerőszakolják. Aztán kicsit később újra Kerim emlékezik, de ez nem valódi emlék, ez nem történt meg, csak Kerim szerette volna, ha a múlt megváltozna, és így történt volna. De nem így történt. A lány jön, ő meglátja, nem szól senkinek, a lány elszalad. Nem történik meg az erőszak,
(Itt kell megjegyezni, van több jelenet arra, hogy maga Fatmagül is szerette volna megváltoztatni a múltat, persze neki sem sikerült. pl. 61. részben a kórházban alszik és Kerimmel beszélget álmában egy csónakban ülve. Nos ez valóban megtörtént, csak nem Kerimmel hanem még Musztafával.)
80. rész utolsó előtti jelenete, a temetőben. Útban Kerim felé az útjuk Rahmival pont Musztafa sírjánál vezet el. A fejfa felől veszi a kamera. Látjuk, a fejfán Musztafa neve van. Oda érnek, anélkül, hogy egy pillanatra is megálltak volna, Fatmagül a fejfára pillant. Kamera közel hozza az arcát. Látjuk a szemén, látja kinek a neve van a fejfára írva. Fejét visszafordítja és megállás nélkül megy tovább. Ennyi, semmi reakció, akár az én nevem is lehetett volna oda írva. Ennek a lányak, aki elment a sír mellett, Musztafa neve nem jelentett már semmit. Fatmagül eljutott oda, ahova annyi akart. Lelke felszabadult, nem terhelte már semmi. Látjuk, a 79. részben elmesélte a történetét Sinemnek az újságíró lánynak.
80. rész utolsó jelenet. Ez sem történt meg, Kerim gondolatainak folyatása, amikor azt gondolta, fentebb, hogy meglátta a lányt, nem szól, a lány tovább futott, nem volt erőszak. Fatmagül kiért a partra, lábdobogást hall, Kerim az, beszédbe legyednek. A lány elfut. Ha így történt volna, akkor Fatmagül Musztafa felesége lett volna. A végén Kerim arcát látjuk. Ez Kerimben a tárgyaláson futott le az gondolataiban, vagyis már ismert volt számára az egész, ami történt vele és Fatmagüllel. Így az arcán is ennek megfelelő reakciót látunk Fatmagül szavaira ill. arra, hogy a lány elszaladt. Valami olyasmi volt az arcára írva: Szaladj, tudom, egyszer majd az enyém leszel. Szeretlek.

Ez egy összetett, bonyolult film, érdemes értelmezni mit láttunk, mit hallottunk.
Beren Saat nem csak a legjobb török filmszínésznő, hanem a világon is az egyik legjobb. Az a természetesség, ahogy játszik és hát a testbeszéd. Senki a világon nem tud úgy beszélni - szavak nélkül - mint Beres Saat.
Mit üzen a film(többek közt).
1. Bűnt (nők elleni erőszakot) nem felejtünk el soha. És Fatmagül nem felejtett el semmit. Láthattuk, Sinemnek mindent elmondott.
2. Bűnt (nők elleni erőszakot) nem bocsátunk meg soha. És Fatmagül nem bocsájtott meg senkinek, Kerimnek sem, legalábbi ebben a filmben. (mint írtam, ezt máshogyan oldotta meg) A megbocsájtás az áldozat lehetősége, talán kötelesége is önmagával szemben ( élhessen tovább) Fatmagül megpróbálta. (talán a 35. rész ??? amikor Kerim kiakad az apja levele miatt) De láthattuk a jelenetből, megpróbálta, de nem sikerült neki. Ezért is kellett végül Kerimet kimosnia a saját lelkében a bűnéből.
3. A bűn nem maradhat büntetlen soha. Mindenki megkapta a büntetését. Kerim is.10/10
Shela 2021 szept. 27. - 20:57:50 10/10
(1535/1536)
A Fatmagül állandó körforgásban megy az Rtl-Goldon, Nagyon helyes, ezt a sorozatot nagyon érdemes megnézni. Senki nem bánja meg. Felejthetetlen.
10/10
Shela 2021 máj. 19. - 22:15:39 10/10 Előzmény napraforgó
(1534/1536)
Fatmagül jellemét megismerve, mivel az eljegyzési gyűrű már rajta volt, nem mert volna mással flörtölni sem. Musztafa mellett nem lett volna jó élete, de beletörődött volna, mert nem volt tapasztalata. Musztafa alapból nem volt egy pozitív jellemű. -- Igen a "ha és a volna" nem játszik. -- Kerim és Fatmagül kapcsolata viszont nagyon szépen fel lett építve. Kerimnek nem kicsit kellet "pedálozni", de meg is tett mindent, amit csak megtehetett. A két főszereplő és a többi színész is zseniálisan ki lettek választva. Sok jó filmsorozatot láttam már, persze újabbakat is, de a Fatmagül nálam mindent visz. Gördülékeny, nagyon jó szerkezetű, az érdeklődést állandóan fenntartó, szinte úgy érezte magát az ember, mintha együtt élne a családdal akár az első közös házukban, vagy Kadír házában. Felejthetetlen az alaptörténetétől függetlenül. Nagyon érdemes volt rászánni ennyi időt.
5/10
napraforgó 2021 máj. 19. - 21:03:52 5/10 Előzmény Shela
(1533/1536)
Lehet, hogy akkor kitért a lány Kerim elől, de az eljegyzési ünnepségen, amikor Kerim újra megszólitotta, szóba elegyedtek, és akkor Fatmagül hazudott Musztafának, nem mondta el, miről beszéltek, inkább azt füllentette, hogy a férfi a mosdót kereste.
Ebből még lehetett volna akármi is. Találkozhattak volna később is, beszélgethettek volna, stb.
Musztafa már akkor is elég vad volt, könnyen eljárt a keze, féltékeny volt a végtelenségig, stb. nem lett volna könnyű élete Fatmagülnek őmellette. Ha ezt a lány időben felismerte volna, talán válthatott volna Kerimre.
De persze ennek a mi lett volna ha kérdéseknek semmi értelmük.
10/10
Shela 2021 máj. 19. - 20:59:21 10/10 Előzmény ccaty
(1532/1536)
Csakis Rami miatt tűr neki mindenki.
10/10
Shela 2021 máj. 19. - 20:16:24 10/10 Előzmény napraforgó
(1531/1536)
Most, hogy részletesen végignéztem a sorozatot, világos lett az említett szitu. Így is történhetett volna, ha nem történik meg az eset. Kerim és Fatmagül így sosem lehettek volna egy pár, mert amikor Kerim odaszólt Fatmagülnek a kikötőben, Fatmagül azt válaszolta, hogy "hagyj békén, el vagyok jegyezve", és elszalad.
10/10
ccaty 2021 máj. 13. - 00:09:14 10/10
(1530/1536)
Ennek a Mukaddesnek nincsen valós képtudata önmagáról.Sőt, másokban igyekszik azt a látszatot kelteni, mintha valójában csupán egy szenvedélyes nő lenne. Szerintem pedig egy irigy, gonosz, perverz, kielégítetlen nő valójában. Azt persze, nem teljesen értem, hogy miért tűri neki el mindenki a sok gonoszságát?
5/10
napraforgó 2021 ápr. 08. - 17:39:15 5/10 Előzmény Shela
(1529/1536)
Lehet, én most nem néztem meg, annyira meg nem emlékszem mindenre. De én úgy értelmeztem, hogy Igy kellett volna történnie , nem úgy, ahogy ténylegesen megtörténtek a dolgok.
10/10
Shela 2021 ápr. 08. - 16:12:56 10/10 Előzmény napraforgó
(1528/1536)
Igen a kendős történet egyértelmű volt.
10/10
Shela 2021 ápr. 08. - 16:10:30 10/10 Előzmény napraforgó
(1527/1536)
Kerim áll néz, Fatmagül pedig teljes tempóval elszalad.
5/10
napraforgó 2021 ápr. 08. - 16:06:59 5/10 Előzmény Shela
(1526/1536)
Emlékszel, hogy Fatmagül milyen sokáig őrizgette, dédelgette Musztafa kék kis kendőjét, aamit a nyakában hordott? Aztán egyszer csak elengedte, hagyta, hogy a vizbe essen és elússzon.
Ez is egy allegória volt, a kendővel együtt elengedte Musztafát is az életéből.
5/10
napraforgó 2021 ápr. 08. - 15:31:18 5/10 Előzmény Shela
(1525/1536)
Biztos nem. Nézd meg az eredeti török változatban, a legelső bőlömben.

Az, hogy az utolsó részben visszatérnek rá, az keretbe foglalja a történetet. És ahogy irod is , a végén Kerim csak áll és néz. A hajó elment, Musztafa elment, Kerim meg áll és várja, hogy Fatmagül közeledjen felé.

Ez a jelenet egy szép allegória, és azt jelenti, amit irtam. Fatmagül elengedte a múltat és Kerimmel új jövőt épit.
10/10
Shela 2021 ápr. 08. - 15:10:24 10/10 Előzmény napraforgó
(1524/1536)
Igen úgy is lehet értelmezni a film végét, ahogy írod, de az is megállhatja a helyét, ahogy én értelmeztem.
10/10
Shela 2021 ápr. 08. - 15:04:51 10/10 Előzmény napraforgó
(1523/1536)
Még annyit, mivel egyik fiú sem volt teljesen magánál és Fatmagül sem emlékezett mindenre, mert elájult, ezért pontosan nem lehet tudni, hogy az egész hogyan történt pontosan, viszont Fatmagül leért a kikötőbe és erre emlékezett, mert még akkor nem történt semmi, ezért ez a lényeges visszaemlékezés teszi helyre az ott történteket, hogy Kerim miért nem tett még csak kísérletet sem a megmentésére, azért, mert már akkor ért vissza amikor a dolgok megtörténtek és akkor térdelt le Fatmagul mellé. Vural tudatában volt, hogy Kerim nem volt ott az elején amikor elkapták a lányt, de csak annyit árult el Kerimnek, hogy ő nem tett semmit.
5/10
napraforgó 2021 ápr. 08. - 15:03:21 5/10 Előzmény Shela
(1522/1536)
Teljesen világos. Igy kellett volna történnie az eseményeknek.!!!
És ha a fiúk mindannyian normálisak, józanok, akkor igy is történt volna.

De nem igy történt, mert Fatmagült még odafelé elkapta Kerim, aztán a részeg fiúk ide-oda lökdösték, a szegény lán y meg szaladt körbe-körbe, de nem tudott kitörni a gyűrűből. Aztán Erdogán leteperte, majd átadta a helyét Szelimnek, végül Vurál is rámászott. Kerim meg csak bambán vigyorgott és nézte. Ő is beállhatott volna a sorba, de nem tette.
De ez nem nagy dicsőség, mert hagyta megtörténni a dolgokat.
Én azért is hibáztatom, mert ahogy észrevette a kikötő felé szaladó lányt, elkapta, nem hagyta elmenni.
Én ezért nem is értettem egyet a felmentésével.

A megerőszakolós részt én is úgy értettem meg jobban, hogy megnéztem az eredeti török bölümben, mert a magyar változatból kivágták a durvább részeket. (délután ment adásba, igy nem is mutathatták). Nézd meg te is ott, még ha nem is érted a szöveget. Igazából ott nem is beszélnek, csak cselekszenek.

Az, hogy Fatmagül újragondolta a dolgokat és a fejében úgy játszotta le az eseményeket, ahogy leirtad, inkább csak azt jelenti, hogy lelkileg feldolgozta a dolgot, túllépett rajta.
10/10
Shela 2021 ápr. 08. - 14:43:05 10/10 Előzmény napraforgó
(1521/1536)
Bocs, hogy beleszólok, én is végignéztem a sorozatot. A "megerőszakolós történet" eléggé zavarosan volt mutatva, nem lehetett eldönteni, hogy melyik fiú éppen merre szaladt, vagy hogy is volt, mikor is történt pontosan. Az utolsó rész legvégén bejátszottak egy olyan visszaemlékezést (ez Fatmagül visszaemlékezése volt elvileg), hogy Fatmagül leért a kikötőbe de lekéste Musztafa indulását a hajóval, éppen ezen bosszankodik, amikor Kerim megjelenik, - tehát Fatmagül után szaladt -, és még beszélnek egy pár szót és Fatmagül elkezd visszafutni Kerim pedig csak áll és nézi. E szerint a snitt szerint arra lehet következtetni, hogy Fatmagült amikor visszafelé fut, akkor erőszakolják meg, tehát Kerim ott sem volt, mire Kerim visszaért a fiúkhoz már a lány ott volt elájulva, tehát ezért nem tudott segíteni a lánynak. Te ezt, hogy értelmezed?
5/10
offtopic
napraforgó 2021 ápr. 08. - 06:27:37 5/10 Előzmény suxel new
(1520/1536)
Szervusz kedves Suxel!

Rég találkoztunk, talán nem ugyanazokat a fórumokat látogatjuk. De egy időben hasonló sorozatokat néztünk és hasonló volt a véleményünk.

Szerintem érdemes lesz nézned ezt a sorozatot, érdekes, izgalmas, végig leköti a figyelmet.

A történetet nyilván ismered, 3 gazdag, részeg, bedrogozott fiú megerőszakol egy lányt, a negyedik , a gyerekkori szegény barátjuk csak segédkezik nekik, elkapja, lefogja, "feltálalja" a lányt a haverjának. A 3 fiú gazdag szülei igyekeznek elsikálni a történetet és lefizetik a lány családját, meg a negyediket, a szegény srácot, hogy vállalja magára a bűnt, vegye feleségül a megbecstelenitett lányt, költözzenek el a faluból és felejtsék el az egészet.

A történet itt kezdődik, a megalázott lány nem nyugszik bele a történetbe, megpróbál felépülni és elétételt venni az őt ért sérelemért. A fiú, akinek el kellett vennie az áldozatot beleszeret a lányba és szeretné jóvátenni a történteket.

A sztori leginkább a családon belüli erőszakot veszi célba, hogy a nők mennyire elnyomott, megalázott helyzetben vannak az apjuk házában is, méginkább a férjük mellett. Még a gazdagok is, de a szegények aztán borzasztóan .

Bevallom, nekem eléggé ambivalens érzéseim voltak a történet vezetéséről és pláne a befejezéséről, de az igaz, hogy a sorozat maga végig lebilincselő volt.

Én sajnos nem tudom olyan könnyedén felmenteni a főhőst az általa elkövetett bűnért, mert bár ténylegesen Kerim nem erőszakolta meg Fatmagült, de bizony elég aktivan részt vett a lány elkapásában, igy végül is ő tette lehetővé, hogy a többiek megbecstelenitsék. Én nem tudom őt felmenteni csak azért, mert időközben egymásba szerettek Fatmagüllel.

De a privát véleményem ne zavarjon, csak nézd végig a sorozatot, unatkozni nem fogsz. Majd néha benézek, hátha látom a véleményedet. Az enyémeket meg megtalálod a korábiak közt a jól látható napraforgós emblémával.

Üdv
napraforgó
10/10
Shela 2021 ápr. 07. - 19:59:06 10/10
(1519/1536)
Nagyon szép a zenéje is a filmnek.
10/10
Shela 2021 ápr. 05. - 18:06:47 10/10 Előzmény suxel new
(1518/1536)
Nem fogod megbánni és elfelejteni sem. Az érdeklődést végig fenntartja a sorozat. Az alaptörténetnek az írója 1919-ben született és már meg is halt. Az alapművet a sorozatírók átírták az úgymond modern korra, a jelenben játszódik, nyilván pont így nem történhetett volna meg, de sok minden a való életből van átvéve. Az egyik legszebb szerelmi történet, amit valaha filmen láttam, de mellette minden megvan benne, ami egy igazán jó, mély mondanivalójú és izgalmas filmhez kell. Egy kis kedvcsinálásnak szántam, hogy nekiindulj a 177 résznek.
suxel new 2021 ápr. 05. - 17:18:19
(1517/1536)
En most fogom elkezdeni, nagyon kivancsi vagyok belolem milyen reakciot, erzelmeket fog kivaltani.
A sorozat temaja alapjan valasztottam ki magamnak.

Egyesegyedul attol tartok, hogy birok ki en 177 epizodot belole, mert en mar 100 utan unni szoktam a sorozatokat. Nem birom a hosszu torteneteket, de a sztori igeretessege miatt belekezdek.