zrts 2008 aug. 25. - 18:40:16 Előzmény aida8
(4/4)
Nem tudom miért bántjátok a XXI-dik század – talán egyetlen – reneszánsz emberét?
Integrált ember, stratégiai menedzser – üzleti tanácsadó…+ unitárius fõgondnok + nagy politikus + egyetemi oktató (nem sorolom tovább…).
Kedves aida8 miért felháborító, hogy ájtatos képpel imádkozik és énekel az unitárius templomban? Mutassatok egy olyan embert, aki a keresztelkedése után röpke 2 – 3 éven belül - még a konfirmálása elõtt - már az egyháza fõgondnoka tudott lenni! (A múlt évben konfirmált, mikor a mandátumából már csak egy év volt/van még hátra!)
Miért beszéltek bukott politikusról? Ö az egyetlen aki a Megmentési Fronttól a zöldekig minden erdélyi magyar pártban „befolyásos” pozíciót töltött be röpke 20 év alatt. Nem bukott az olyan politikus, aki mindig is az „élvonalhoz” tud tartozni (szükség van rá, nélkülözhetetlen). Ha nem hiszitek alakítsatok pártot és bízvást mondom néktek: számíthattok rá!
Nemtom59, nem tudod, hogy akit gyermekkorában a jövõ biztonsága vett körül, az felnõttként is a biztonságra vágyik? Mik kell a biztonsághoz? A szeretet kultusza, a meleg baráti táj ölelése. E szeretet leple alatt oszt zsoldot a helyi seregének (1 – 2, különös alkalmazkodó képességgel megáldott hangadó). A meleg baráti táj ölelését érzi(k) mindig, mikor a pszeudo-programok pénzügyi elszámolásait elkészíti(k). Hoz nekik valamit, amit máshol nem találnak meg (csak nála: a kertjeiben, a házaiban, stb.).
Emberi kapcsolatai valóban HITELESEK, NINCS BENNE MÛVI DOLOG; egyszerûen mûködik és lefordítható: megéri neki velünk barátkozni, vagy nem?
Ezt tanítani kell! Nem baj, hogy a tudományos fokozatai hiányoznak! E tapasztalatok átadására igen nagy szükség van: mert az õ dolga itt van, közöttünk. Nem a múltat õrzi a jövõt (ki jövõjét?) készíti elõ. Ne gondoljatok közösségekre, mert az ilyen hiteles emberek hatékony munkája következményeként azok már nincsenek.
Kérdezhetném én is a szerkesztõ úrral: Kell nektek ennél hitelesebb ember?
aida8 2008 febr. 08. - 16:53:44 Előzmény nemtom59
(3/4)
nemtom-teljesen igazad van,nem ilyen példakép kell a
székelységnek.
nemtom59 2008 febr. 07. - 09:49:47
(2/4)
Disszonáns felhangok
A filmben, mint példaképként illusztrált férfiú nyilván vállalta önmagát negyedórán keresztül, tehát valószínûleg a mûsor sugárzása elõtt szembesült a portréjával és „arcéle” valamennyi borostájával. Átsüt errõl az emberrõl hogy ragyogó elme, rendkívül szabatosan, választékosan beszél, jó elõadó lehet. Természetesen nem szép dolog belekapkodni a másik mondanivalójába, de a szememet nagyon szúrja a megalomán vonásokkal átszõtt idillikus életvitel, öntömjénezés, a Heuréka-effektussal átitatódott életmû hamisan csengõ tálalása.

Tehát szembesítsük a „fõszereplõt”, a gyertyafény mellett népviseletben mesélõ Székelyföldi Rémus bácsit néhány kijelentésével:

Gyermekkoromban a jövõ biztonsága vett körül (De jó lehetett neki, abban a korban –és jelenleg is- ez keveseknek adatott meg…)

Életem magja a szeretet kultusza, a meleg baráti táj ölelése (gyönyörû gondolatok…)

Fizikusság, mint békés szakma: (És Oppenheimer?)

Elnökhelyettesként 1. ház, elnökként 2. ház FELÚJÍTÁSA – ezek üzenet értékûek (ÉS HA FÕTITKÁR IS LETT VOLNA, AKKOR MIT ÜZEN?)

Nem a múltat õrizzük a jövõt készítjük elõ (A MÚLT NÉLKÜL NINCS JÖVÕ)

Nem a közösségre gondolok, mert az már nincs (MICSDA????????, akkor a küldetés?)

Természetközeli életfarm (ez igen!)

Magas spirituális életforma a globális korban (oximoron?)

Globális társadalom eluralja a földet (ha hagyjuk, és csak menekülünk)

Ki lehet menekülni a természetbe (oda nem menekülni kell, hanem beleolvadni és a felfedezett szépségeket asszimilálni)

Egészséges élet, teljes ember (ezzel közel sem teljes)

Integrált ember, stratégiai menedzser – üzleti tanácsadó (akkor a tûzben pattogó fahasábok mellett el tudja készíteni a differenciál egyenlet parciális megoldását is, mert bizony a skanzen-harmónia nem szül elég pénzt a tûzifára)

Befektetek a jövõbe, a globalizáció menekültjei számára építem a házaimat, de ez nem egy kivonulás (óh beh szép! Nem kivonulás, hanem menekülés, de közben befektetve hizlalom a globalizációt és annak „menekültjei” lesznek az albérlõim?)

Teljes ellenõrzés az életem felett (fõ az önkontroll…)

Hozok nekik valamit, amit máshol nem találnak meg (csak én tudom a titkot…)

Egészségbiztosítás – betoppantam (Gábor kirukkolt a farbával – megjött a megváltó?)

Hitvilág – falufejlesztési program amerikai alapítványokból (a hit és globalizáció harmóniája?)

Emberi kapcsolataim HITELESEK, NINCS BENNE MÛVI DOLOG (azt hiszem, akik ismerik K.G.-t, itt látják az égbekiáltó hazugsághegy csúcsát)

A KÉNYELEM FELADÁSA (ha nem vágod a fát, akkor megfagysz)

Egzisztenciális kényszer, éberen tart, van radikálisabb is kimenni az erdõbe (mint remete?)

A férfiembernek vannak ÜGYEI! Akinek nincs az ügyetlen (akinek vannak az „ügyes”? Hát neki aztán voltak ügyei!)

Évek óta nem utazom külföldre, nem szükséges (mintavétel szempontjából azért megpróbálhatna, hátha sikerülne még valamit ellesnie)

Az én dolgom itt van (és a stratégiai menedzsment?)

Székelyföldön a jövõ a természettel szoros, emberi kapcsolatokban rejlik az ún. TÁRSADALMI SZÖVET létrehozásában (nagyon silány minõségû fonalból szövi kedves Gábor)

A székelységnek nem ilyen példaképekre van szüksége.
aida8 2008 febr. 07. - 08:17:18
(1/4)
Arcélek

Értékvesztett világunkban tényleg egyszerû embereket,vagy
a közvéleményt formáló személyiségeket kell a médiának megszólaltatni.Olyanokat akik magatartásukkal, munkájuk-
kal,cselekedeteikkel példát mutatnak a közösségnek.
Ez így szépen hangzik és a valóság?
Önök (Csáky Úr) úgy gondolta elsõ adásában hogy ez a sze-
mély Kolumbán Gábor?
Az egész adás nem hiteles,bukott poli-
tikust és bukott embert népszerûsít,aki falura menekül a feladatok elõl.Lelkiismeretlen és erkölcstelen ember,aki már a harmadik nõt fogyasztja,az elsõ szült 3 fiút(meg sem említi õket),a második egyengette karrierjét,a harmadik
(a filmben szereplõ jelenlegi feleség) pedig a titkárnõ-
je és szeretõje volt tanácselnök korában. Ebbe bukott be-
le mint politikus. Az énlaki házat pedig nem a saját pén-zén újította fel,hanem egy program részeként kapott jelen-tõs anyagi támogatást. Ájtatos képpel most az unitárius templomban imádkozik és énekel? Felháborító...vagy talán tényleg õ ebben a világban az érték.
Példakép? Hatszor mutatnak Önök a nézõknek ilyen alakot?
Lakatos Mónika - Romanimo
2019. november 12., 19:30 Lakatos Mónika - Romanimo

Évszázados roma balladák és ritmusos pergetők a Müpában.

Jegyvásárlás