9/10
FElepHánt 2009 márc. 14. - 12:59:30 9/10 Előzmény ciromka
(2/2)
FeHér Elephánt Kulturális Ajánló Portál www.toptipp.hu

LÁNY, KERTBEN Bozsik Yvette Kamra
Üvegbörtönbe zárta magát, egyetlen lendülettel a táncvilág csúcsára ugrott, azóta ontja
a mindig érdekes opuszokat, akárhova áll, ott a középpont..., - de honnan jött ez a meg-
foghatatlan csodalény, ki ez a lány? Másfél évtized múltán megszületett Bozsik Yvette
"Igy jöttem"-je, de a kíméletlen múltba nézés saját gyermekkorunk elfojtott traumáit is
elõhívja. Minden családi tûzfészekben találunk alkoholistát, pedofilt, hisztérikát, lúzert.
De mindannyian emlékszünk arra az egy-két emberre, aki élõ példaként meghatározta ké-
sõbbi választásainkat, még ha nem is merjük ennyire következetesen feltárni elõéletünk
mozzanatait.. A színpadon biztos kézzel rajzolt, erõteljes figurák elevenednek meg, meg-
személyesítõik kivétel nélkül plasztikusan jelenítik meg õket. Színész és táncos egyenran-
gúan mozog és játszik, a pantomim, a gesztusnyelv, a mimika és a tánc eszközeivel építve
fel az emlékképeket. Színészi-rendezõi telitalálat Tallós Andrea glamouros szépasszonya,
Czakó Klára mindannyiunk fõzõcskézõ Nagymamija, Mészáros Béla karakterábrázoló moz-
gás-készségét bizonyítja. A korabeli tangós-csacsasás slágerek nemcsak a történelmi hát-
teret színesítik, élõ adásban meg is szólalnak a hatásosan éneklõ színészek által. A komor
szeretõ Keresztes Tamás mácsós keménységgel, Szacsvay László utánozhatatlan szvinges
fílinggel énekel, Rajkai Zoltán maga a francia charme és elegancia. Vati Tamás több iz-
galmas karaktert is hoz, Fülöp Tímea, Vivien Ingrams és az ellenállhatatlan személyiségû
Krausz Alíz a kiútat jelentõ táncmûvészet esztétikumát képviseli.
Az elõadás kulcsfigurája az alkotót megszemélyesítõ Hasznos Dóra, aki tökéletes átlénye-
güléssel játssza a kiszolgáltatott gyermeket és a kitörést keresõ kamaszt. Helyzetének ta-
láló jellemzése a lábosból készült hintán való pörgés, forgattatás, a párkapcsolatok formá-
inak poétikus metamorfózisa. Végre színész-egyéniségéhez méltó szerepben örülhetünk a
külsõleg is a Csodálatos Mandarin fizikumához visszatalált Szabó Gyõzõ-nek, aki az Apa el-
lentmondásos alakjában a kiérlelt szerepformálás magasiskoláját mutatja be. Kedves, bo-
hókás ember, örök vesztes, akinek alkoholba málló leépülését együttérzéssel éljük át. A
"Hull az elsárgult..." levél-ária visszacsukló hangjaival, veszett kitöréseivel, torokszorító
fájdalmával, hosszú idõk egyik legnagyobb remeklése.
10/10
ciromka 2009 febr. 16. - 22:34:01 10/10
(1/2)
sokszor visszatapsoltuk!