BicskaMaxi 2011 nov. 11. - 00:33:33
(2/2)
Pilinszky János esszéi talán „emészthetõbbek” - már ha lehet ilyet egyáltalán mondani.
Emlékszem, hogy a nyolcvanas évek elején adták ki a Vigíliában megjelent esszéit összefoglaló „Szög és olaj” címû könyvet. Akkor, a szocializmus vége felé, milyen nagy szó volt, hogy ilyen témájú könyvet állami könyvesboltban lehetett kapni! Akkoriban jelent meg egy Simone Weil írásaiból összeállított könyv is, az „Ami személyes, és ami szent”. Mint tudjuk, Pilinszky – Dosztojevszkijen kívül - igen nagyra tartotta Simone Weilt, esszéiben igen gyakran utal rá. Érdekes, hogy szocializmus végnapjai közeledtével a keresztény témájú könyvek között itthon elsõ fecskeként, szinte egy idõben éppen az õ írásaik jelentek meg.
feketevipera 2011 nov. 10. - 21:20:47
(1/2)
Viszonylagos rövidsége ellenére sem feltétlenül könnyen befogadható alkotás ez, hiszen komoly témák kerülnek benne terítékre, olykor kissé (vagy nagyon) elvont megfogalmazásban. Éppen emiatt vélem úgy, hogy akár többszöri megnézést is megér a film, nem biztos, hogy elsõ hallásra mindent megértünk a mondanivalóból, legalábbis nekem nem sikerült. A Lírai riport nem is hagyományos értelemben vett portréfilm, hiszen nem térképezi fel Pilinszky egész életpályáját és munkásságát, sõt életrajzról nem is igazán beszélhetünk, sokkal inkább egyfajta "szellemi lenyomatot" ismerhetünk meg a diskurzus folyamán, hiszen Pilinszky boncolgatja pl. a költõ/író és a filozófus közötti hasonlóságot, a látszólagos banalitások komolyságát, az emberi lét kérdéseit. Eközben számos vers is elhangzik, amelyek szintén nem a könnyebbek közül valók, bár kétségtelenül jól megvilágítják az egyes problémákat. A filmet csak ajánlani tudom mindenkinek, hiszen közelebb vihet minket Pilinszky megismeréséhez, még ha valóban kihívást is jelent a nézõ számára.