7/10
FElepHánt 2011 febr. 13. - 13:39:22 7/10
(1/1)
FeHér Elephánt Kulturális Ajánló Portál------- www.toptipp.hu----------- McDONAGH-GYAKORLATOK------ Gothár Péter------ Máté-osztály ------ Ódry Színpad A Kripli majd' tíz éve fut a Radnótiban, lóugrásban játszani egy másik McDonagh-al vakmerõ, de sikeres vállalkozás. A két szörnyû testvér vaknyugati civakodásánál hálásabb a Csámpás Billy-re várakozó öreglányok ziccer-jelenete. De mi szükség van fogatlan naturalizmusra? Borbély Alexandra szögletes gesztusokkal, Pálos Hanna az anyáskodó aggodalom mélyen átélt mimikájával hitelesít, Simon Zoltán pedig csáléra torzult arcú félnótás helyett a gyermeki ártatlanság égi naivitását állítja elénk. Nemcsak a részeg szomszéd rúdja jár rá Tasnádi Bencé-re, süni-punk frizurája és a túlzott mozgékonyság elaprózza figuráját, amelyet bízvást képes lett volna szikárabb eszközökkel is megrajzolni. Varró Dániel textusa nagyon él, archaizáló akcentusa, a kifacsart szóhasználat már önmagában is nevetésre ingerel, Gothár Péter rendezése, a szituációk módszeres felépítésével, tárgyi játékokkal, a tempó avatott visszafogásával minden lehetõséget megad a groteszk humor érvényesüléséhez. Rétfalvi Tamás és Ficza István, a hajdani vígszínházi produkciónál sikeresebben gyõzi le a tömény dialógusok maratoni távját, takarékos erõbeosztás révén marad energia robbanékony kitörésekre is. A semmittevésbe bénult tunyaságról, az alig-létezés tetszhaláláról borostás arcuknál többet árulnak el a tétova mozdulatok, lassú szavak, réveteg szemek. Akinek nem kell smink, maszk és semmi ötletelés, aki két méteresnek látszik és mégis "kicsilány", aki a szélütött közegbe az eleven élet friss fuvallatát hozza: Huzella Júlia. A béna gyerek gátlásait nõiessége lendületes rohamával oldja fel, az egymásra támadóknak viszont konyhakésével forrasztja torkukra a szót. Felkiáltójel a színpadon: könnyed természetesség, sugárzó létezés. Indul hát a nyíltszíni vizsgák hosszú sora: úgy tûnik lesz minek örülni egy évig.