9/10
FElepHánt 2010 máj. 01. - 18:27:07 9/10
(2/2)
FeHér Elephánt Kulturális Ajánló Portál www.toptipp.hu
SZÍNHÁZKOMÉDIA Márton András Budapesti KamaraSzínház
Amikor a hóhért akasztják: amikor a színház önmagát mutatja be, ebben a szerencsés eset-
ben közvetlen, kedves öniróniával, háztáji humorral. Milyen is lehet egy nem vezetõ szí-
nésznek lenni: Lengyel Tamás, akinek "szerepe meghaladja lehetõségeit", elementáris ko-
médiázással mutatja meg, milyen egy sokat látott, egész életét a színházban töltõ ügyelõ:
Haás Vander Péter fõszereppé növekvõ figurájából tudhatjuk meg. Utóbbi beszólásai szin-
te a teljes drámairodalmat és színháztörténetet idézik, az elsõ perctõl az utolsóig biztosít-
va a derûs hangulatot. Márton András rutinosan fogja össze a cselekményt, rendezése tö-
kéletesen adja vissza a kulisszák mögötti világ atmoszféráját. Bengt Ahlfors nagyszerû já-
téklehetõségekkel ruházza fel figuráit, önmagát sem kíméli: az ügyefogyott írópalántában
kölyökkutyakorabeli önarcképét rajzolja meg, amelyet Dolmány Attila érzékeny átéléssel
jelenít meg. Nagy Adrienne botcsinálta súgónõjét a legnagyobb dicsérettel jellemezhet-
jük: olyan hiteles, mintha tényleg betévedt civil lenne. Stefanovics Angéla szemünk láttá-
ra válik "színész kettõ csop.szer."-bõl naivává, butuska bakfisból szerelmes lánnyá. A próba-
jelenetben, ahol nyolcszor/!!!/ futnak neki egy háromperces szituációnak, minden egyes
kísérlethez talál más és más találó gesztust, pózt, hangot,mimikát. Kifogyhatatlan eszköztá-
ra színészi tálentumának végtelen gazdagságát jelzi, de mindezek fölött átsüt az egyéniség
ellenállhatatlan varázsa. Bravúros a befejezõ kép: a társulat sikerre viszi rettenetes zûrök
között született produkcióját, látjuk a meghajlások után a függöny mögött egyre felszaba-
dultabban örvendezõ színészeket: "van még benne!" - és kijönnek meghajolni tizedszer is,
hiszen a Nagyérdemû lelkesen tapsol... Ahogy a friss lendülettel, pompásan szórakoztató
komédia után - mi is!
csuribuksi 2010 ápr. 26. - 14:10:54
(1/2)
Igazi tragikomédia, Lengyel Tamás és S. Angéla különösen jól játszanak, nézzétek meg !