Téma: VaDULva

10/10
FElepHánt 2012 nov. 28. - 19:23:18 10/10
(1/1)
http://www.toptipp.hu/szinhaz/hiirleveel.htm#VADULVA

Vadukva Góbi Rita GOBE Társulat


Táncolt klasszikust, egy sereg alternatív produkcióban játszott változatosnál változato-
sabb szerepeket, volt Papagéna és Sün Balázs, tüzes fergeteg és szikrázó komika, - de
hogy mennyi minden rejtõzik angyali lényében, azt most, saját koreográfiájában mutatja
meg igazán.
Négy bakfis-nimfácskát vesz maga mellé, Rózsahegyi Orsolya, Sárai Rachel, Kõnig Lilla
Rovenszky Réka eggyéforrt teste mélytengeri növényként hullámzik, hajladozik a vörös
lepel-buborék ölelésében. Andrea T. Haamer áttört fekete jelmezeiben, kúszva, csúsz-
va, majd feszes dinamikával mozogva képezik a tér vizuális mozgalmasságát, az ellenpont-
ként szogáló klasszikus balett-elemek még jobban kiemelik energikus gesztusrendszerük
korszerûségét. Parti Péter herkulesi emelésekkel tûnik ki, pörgeti, dobálja õket, hár-
mójukat tartva is fauni könnyedséggel rugózik.
Nemcsak a koncepció és a koreográfia eredeti, a kísérõ kvintett is új színt képvisel: vég-
re klasszikusan komoly, akusztikusan élõ zenét hallhatunk! Dóczy Gabriella hárfahúrjain
Debussy, Kovács Bendegúz csellóján Bach-preludium szól, sárkánygyík-gallérba öltözve
az a Laborfalvi Soós Béla énekel Gluck és Handel-áriákat, aki saját megzenésítésében,
példás merészséggel ismertet meg Abaelardus szókimondó erotikájával. A jelen zenéjét
Arvo Part mellett a muzsikusok közös improvizációi képviselik, fölbecsülhetetlen ajándék,
hogy az extázist végre nem gépi dübögés, hanem tépett húrok, csattogó hangszerhátak,
dobbanó dobok artikulált hangjai kísérik!
Ha széttárja két karját, tenyerei között nagyfeszültség vibrál, amely cikázó szilfid-lényé-
nek heves villanásaiban sül ki. Gyorsasága kozmikus, energiája vulkáni, mozgása a legkö-
vethetetlenebb gesztusokban is muzikálisan arányos. Góbi Rita valóban égi tünemény,
fittyet hány a gravitációra, átírja Newton mozgás-törvényeit. Íjként feszül, pulzál, mint
lüktetõ szív, rezgõ húrként zenéli az örvénylõ testek dallamát. Koreográfusi invenciója
saját lehetõségeit teljesíti ki, de érzékenyen alkalmazkodik szûkebb dimenziókhoz is. A
fantázia egyre tágabb szféráit járja be, egy motívum veszett tempójú többszörözése fo-
kozza a hatást, de nem válik öncélúvá, mivel pillanatokon belül újabb variációk követik.
Átélni, nézni is kemény feladat, -azt meg elképzelni sem tudjuk, mikor vesz egyáltalán le-
vegõt... Indázó karokkal forgásban, talajon hengergõzve, vagy a légteret vetõdve uralva,
a tánc stilizált absztrakcióját testesíti meg. Öltözéke a férfitáncoséhoz hasonlít, filigrán
nõiességét ezüstös páncél takarja: androgén jellege hatványozza kifinomult erotikáját.
Félelmetes szólói után vijjogó sikollyal rogy össze, hogy rövidesen fõnixként szülessen
újjá egy még drámaibb fokozásban.
Nincs szüksége felesleges ballasztokra, elég csak önmagára és a táncosokra hagyatkozni.
Nyugodtan lehet rövidebb is, a csodát nem órával mérik, értékét inkább karátban lehet
kifejezni, mint a gyémántét: - már elsõre legalább 22 karát!