10/10
FElepHánt 2015 jún. 28. - 17:32:51 10/10
(1/1)
De jó, hogy ott az a térkép! Hogyan ismernénk ki magunkat az egymásra acsarkodó oláh
vajda, a Habsburgok és az erdélyi fejedelem között, hát még ha Moldvát, a komor széke-
lyeket, meg a csélcsap magyarokat is bele kell kalkulálnunk... Székely Csaba rafinált dra-
maturgiával váltogatja a helyszíneket, a középpontban az ügyes üzletemberbõl országegye-
sítõ fejedelemmé avanzsáló román nemzeti hõs, Vitéz Mihály áll. Az epikureus élvhajhász
gyermeteg álarca mögött hataloméhes tudatosságot rejtegetõ vajdát ezerszínû, karizmati-
kus színészi erejével Bajomi Nagy György testesíti meg. A böhöm alak, a játszi ügyeske-
dés nagytehetségû politikust sejtet, aki komikusan groteszk tettekkel, ha csak pillanatok-
ra is, Transsylvania teljhatalmú urává válik. Ez a nagyszerû alakítás motorja, gyújtópontja
az elõadásnak, amely Béres Attila eredeti koncepciójában afféle 17. századi Übü királyt
teremt a színpadon.
Nehéz ráismerni a hiszteroid feleségben Csonka Szilviá-ra, három macbethi boszorkányt
helyettesít a tenyérbe köpve jósoló nagymama, a vajákos Németh Judit. A könnyen fel-
cserélhetõ bojár urak, Kálmánczhelyi Zoltán és Matusek Attila, Szabó Tibor vezetésé-
vel virtuózan forgatják a köpönyeget, még a Trianon-mezes magyarokon is túltesznek.
Balogh János elõbb gyengéd bíboros, majd a mindenre elszánt Sztojka bojár, Mihály fia-
ként kamaszkodik Jámbor Nándor, hogy aztán Báthory Zsigmondként fejedelmi fenséggel
triumfáljon.
Béres Attila ötletgazdag, invenciózus rendezése, a szerteágazó cselekmény ellenére, szi-
lárd szerkezetben építkezik, az egymásra licitáló jelenetek halmozzák az abszurd groteszk
imponáló elemeit. A sóval behintett padlat a csatákban zilált puszta országot jelzi, még a
harci dobok bõrén is szikrázó sókristályok táncolnak. Pilinyi Márta fantáziája tobzódik a
jelmez-karikatúrákban, Mihály vajda román trikolórszín fürdõköpenyben, fejedelemként
nevetséges attribútumokban pompáz, a császári udvarban egy tucat Merkel-parókás hiva-
talnok köntörfalaz, Horváth Ákos, a kongeniálisan formált katatón székely fõkapitány ne-
mez-mellényét cseréli Basta hadúrként Terminator-páncélra.
Hivatásos árulóként, Petrosz kém szerepében Mertz Tibor nyújt emlékezetes alakítást,
hitványsága ellenére mégiscsak az egyetlen európai a bunkó fehérek között. A prágai ud-
varnép a plazmatévék bódulatában, a nemzeti önérzet gyógyírjaként ünnepli a BEK. és az
Eurovízió-döntõ német-osztrák gyõzelmeit, Conchita Wurst, a trendi rendezések jócskán
elcsépelt ikonja beéri a pórázos kutya-státusszal.
Lehetetlen a nagyúri mulatság kicsapongásait követni, figyelmünket az atletikus Fekete
Linda és a bûbájos Edvi Henrietta lenyûgözõ táncprodukciója köti le. A remekül össze-
forrott együttes villámgyors átvedlésekkel teljesíti a sokszoros szerepkihívásokat, a ferge-
teges iram mellett tisztán érthetõ marad az igencsak összetett cselekmény. A kimunkált
szócsaták, a gegek tûzijátéka, a komikum vaskos áradata azonban egy pillanatig sem vet
árnyékot Vitéz Mihály nagyformátumú alakjára, amely a páratlan szuggesztivitású Bajomi
Nagy György által eminens helyre kerül az évad legjobb színészi munkái között.
A szombathelyi Weöres Sándor Színház, drámapályázatán kívül, ezzel a produkcióval vívta
ki egy új magyar, ráadásul történelmi dráma sikerét.