TOP10 BRAND
1
BLIKK 1 079 364 RU
2
24 980 084 RU
3
INDEX 908 140 RU
4
IDOKEP 898 076 RU
5
ORIGO 827 968 RU
6
PORTFOLIO 594 388 RU
7
TELEX 559 708 RU
8
BORSONLINE 496 944 RU
9
NLC 464 032 RU
10
FEMINA 453 968 RU
1
BLIKK 1 079 364 RU
2
24 980 084 RU
3
INDEX 908 140 RU
4
IDOKEP 898 076 RU
5
ORIGO 827 968 RU
6
PORTFOLIO 594 388 RU
7
TELEX 559 708 RU
8
BORSONLINE 496 944 RU
9
NLC 464 032 RU
10
FEMINA 453 968 RU

Programkereső

Hírek, érdekességek

Kis színes

Móra-múzeum arany lábvértje New Yorkban vendégeskedik

A Móra Ferenc Múzeum gyűjteményének kiemelkedő darabját, a bronzkori arany lábvértet New Yorkban, majd Chicagoban mutatják be egy rangos kiállításon. A különleges műtárgyat repülővel szállították New Yorkba és egészen 2024 januárjáig megcsodálhatja majd az amerikai közönség.

Art Market

Nemzetközi hallgatói alkotásokkal rukkol elő a Képző az Art Marketen

Rendhagyó módon a Magyar Képzőművészeti Egyetem idén egy különleges nemzetközi válogatással jelentkezik az Art Market Budapesten. A Képző Kelet-Európa legnagyobb nemzetközi kortárs képzőművészeti vásárán négy képzőművészeti egyetem – a római, a drezdai, a rigai és a budapesti - hallgatóinak munkáit mutatja be, melyek az EU4Art projekt keretében készültek.

Megnyílt! Idén is Újbudán - Megnyílt a 22. ARC kiállítás

A 22. ARC kiállítás idén is egy bárki számára nyitott, jeligés pályázat eredménye. A tárlat egy hónapon keresztül, szeptember 9-től október 9-ig az újbudai Bikás parkban lesz megtekinthető éjjel-nappal.

Híreket mondunk:

Jövő nyárig a Szépművészetiben marad a Bosch-kiállítás egyik fő műve

Hieronymus Bosch művészi örökségét idézi fel a Szépművészeti Múzeum állandó kiállításának új szekciója, amely a július közepén, a múzeum történetének egyik leglátogatottabb kiállításaként zárt, Menny és pokol között. Hieronymus Bosch rejtélyes világa című tárlat két - a bezárást követő, hosszabb időszakra kölcsönadott - műtárgya köré épül. Így továbbra is a múzeumban látható a kiállítás egyik fő műve, Bosch enigmatikus alkotásának, a Földi gyönyörök kertje-triptichon középső részének legkorábbi, fatáblára készült másolata.

LEGO®

THE ART OF THE BRICK – A legnépszerűbb LEGO® művészeti kiállítás végre Budapestre érkezik!

Nathan Sawaya elismert New York-i művész élethű szobrokat alkot, amelyekhez csakis LEGO® kockákat használ. Ő az első olyan művész a világon, aki a jól ismert LEGO® kockákat a művészetben használta fel. A kiállítást a CNN a Top 10 kötelezően megnézendő világkiállítás közé sorolta.

Mindent a szemnek

The Art of Brick – A legnépszerűbb LEGO®

Komplex, szeptember 30-tól

HE ART OF THE BRICK – A legnépszerűbb LEGO® művészeti kiállítás végre Budapestre érkezik!Nathan Sawaya elismert New York-i művész élethű szobrokat alkot, amelyekhez csakis LEGO® kockákat használ. Ő az első olyan művész a világon, aki a jól ismert LEGO® kockákat a művészetben használta fel. A kiállítást a CNN a Top 10 kötelezően megnézendő világkiállítás közé sorolta. A szeptember 30-án nyíló kiállítás kurátora Elter Tamás művészettörténész elmondta: Magyarországon, ahogy a világ számos más országában is, a LEGO® az egyik legnépszerűbb játék. A fejlesztő hatású szórakoztató időtöltés nemtől és életkortól függetlenül ejti rabul a család minden tagját, a titka az alkotás örömében rejlik. Ezt fejlesztette művészi szintre Nathan Sawaya, aki az egyes szobrokat több tízezer kockákból alkotta meg. A kiállításon több mint 100.000 LEGO® kockából épült, lenyűgöző műalkotásokat láthatunk, például Monet híres festményét is életre kelti 3D-ben. A művész szerint az álmok kockáról kockára épülnek, és a LEGO® sokkal több mint egy játék!

Mucsy Szilvia: Best Regards

Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ, szeptember 29.-január 5.

Mucsy Szilvia Best Regards című kiállítása azokat az időket idézi meg, amikor még képeslapokat kerestünk és találtunk szöveges üzeneteink küldéséhez. Tudtuk, hogy a képes levelezőlapok elsődleges funkciója a távolságot áthidaló üzenetközvetítés: valakitől valakinek, valahonnan valahová. A képeslap megvásárolható, illusztrált oldala kész van, míg a személyes üzenetet a feladó írja és általában nyitott formában – boríték nélkül – juttatta el a címzetthez. És a mostani azonnalisághoz képest idő is kellett ahhoz, hogy ez az üzenet célba érjen. Mucsy Szilvia a képeslapok világát megidéző munkáiban a kép és szöveg egyszerre való bemutatása minden esetben jelentéseik együtthatására épül, és bár külön-külön is értelmezhetőek, mindeközben egymásra reflektálnak. A fotókban megörökített pillanatok a világ csendjéhez tartoznak, értelmezésük pedig a hozzájuk tartozó egysorostól kap irányt. A jelentések lehetőségét nem szűkíti, hanem sokkal inkább formálja a szöveg. Játék ez a képi és a szöveges narratívával, e kettő egyenrangú viszonyával. A szövegek mintha az intimitás világához tartozó dialógusokból vagy monológokból kiragadott mondatok, versből kiemelt sorok, vagy éppen régi, esetleg új bölcsességek lennének. A rövid, néha lezáró írásjel nélküli állítások, olykor felkiáltások, kérdések már önmagukban is gyakran enigmatikusak és az általunk nem ismert történésre, helyzetre, mondatra való reagálás hatását keltik. Ezért is írhatjuk őket képzeletbeli ’valós’ történetté. Konkrét összefüggéseikből kiemelve ezek a mondatok veszítenek konkrétságukból és általános érvényük erősödik. A képek alatt olvasható sorok mintha a fotográfiák rejtett jelentéseit nyitnák meg, úgy, hogy az akár a saját történetünk is lehet(ne). Sokan közülünk választhatnának egy egysorost, amit valakinek el is küldhetnének postán, egy azonnal megkapott Messenger üzenet, egy SMS vagy egy emoji helyett. (Csizek Gabriella)

Minták halmokban │ Tóth Anna Eszter kiállítása

Resident Art Galéria, október 26-ig

Tóth Anna Eszter művészetében a médiumok közötti szabad átjárás minden esetben összekapcsolódik a választott anyag természetének vizsgálatával és a hagyományos értelemben vett táblakép határainak folyamatos áthelyezésével. Művészete a festészeti alapfogalmak primer felhasználásával és ütköztetésével olyan hatásokat mutat meg, amelyek előzetes tudás és narratíva nélkül is ismerős látványként hatnak a szemlélőre; művei a közvetlen érzékiség tapasztalatát nyújtják.A matéria, szín, forma és méret kölcsönhatásából, olykor meghökkentő találkozások révén születő művek a harmadik dimenzióból a sík felé haladva a teljes befogadói teret birtokba veszik, és olyan totális élményt nyújtanak, amely a szemlélőt a látás, a tapintás és a térérzékelés komplex, szimultán élményével árasztják el.Kisplasztikáin a művész a hétköznapok jelentéktelen, véletlenek összhatásából születő jelenségeit emeli ki környezetükből, majd formába önti, installatív műtárgyként a galéria terébe helyezi és ezáltal alkotássá nemesíti. A mosatlan, vagy éppen száradó ruhakupacok, elhagyott zoknik, ruhahalmok változatos színei, egymásra rakódó mintái olyannyira részei a mindennapjainknak, hogy életünk rutincselekvéseiként – akárcsak a villanykapcsolás, a kézmosás, vagy a kávéfőzés – vizuális aspektusaikról nem veszünk tudomást, színeik és mintáik véletlenszerű tobzódásait figyelmen kívül hagyjuk. Tóth Anna Eszter művészi gyakorlatában e véletlenszerű kompozícióba rendeződő jelenségek különböző aspektusait vizsgálja, elemzi, majd alkotja újra.Munkamódszerétől nem idegen a kisajátítás (appropriation) módszere, melynek során, többek között a Sol LeWitt, Yayoi Kusama, vagy Simon Hantaï műveiből vett képtöredékeket saját kompozícióiban használja fel. A ’pattern’-szerű idézetek soha nem ismétlődő, véletlenszerű kollázsokba rendeződnek, az anyagok változatos gyűrődései festői minőségként élnek tovább a sík felületen. Az élénk színek egymás mellé rendezéséből így meglepő színtársítások és kontrasztos kompozíciók születnek. Alkotói gyakorlatában az első kompozíció frissessége, dinamizmusa fontos szerepet játszik, amely sok esetben meghatározó marad mű végső változatában is. Kompozíciói gyakran a befejezetlenség hatását keltik.Az életnagyság fölé nagyított minták felmutatásával, a különböző minőségű anyagok síkfelületen történő ütköztetésével, és a faktúrák párbeszédre léptetésével a nagyméretű vásznak, vagy a kisebb méretű kollázsok absztrakt kompozíciói egyaránt felszámolják a közvetlen kapcsolatot mű és valóság, kompozíció és kiinduló forma között. Kollázsai és festményei bár emlékeztetnek a látványvilág tárgyaira, de közvetlenül nem feleltethetők meg azoknak. Kiállításunkon a látogató a totális érzéki élménytől elárasztva, a művész útját visszafelé bejárva indulhat el a kollázsok érintésével a látványvilág élményeinek tárgyi lenyomataiig.Tóth Anna Eszter (1985) 2014-ben festőművészként diplomázott. 2016-ban Barcsay díjat kapott. Jelenleg a Magyar Képzőművészeti Egyetem DLA hallgatója.

Yorgos: Hommage - message à Kurtág György

Szentendrei Képtár, november 20-ig

Yorgosz összetett személyisége a szentendrei művészetnek – fest, fotózik, mindemellett a Vízöntő, Kolinda, Gépfolklór, Barbaro, most pedig a Balkán Fanatik meghatározó tagja.Yorgosz mondhatnánk kissé patetikusan, lényegében a beavatott odüsszeuszi ember, aki a technikai csábítás szirénjei közt hajózott ki a kreativitás tengerére. A zene/képi lejegyzés konvenciói régóta lehetővé teszik tér-zene-(meg)tapasztalás kvázi poétikai lehetőségeinek kiaknázását: ez hagyományosan is megtörténhet, mégpedig a notáción, a konvencionális jelrendszeren belül.A kvázi notáció(szerű)megközelítést és a zenei grafikát mert nem hagyhatjuk figyelmen kívül a zene keletkezését és fejlődését, az emberi beszéd, festőigesztus stb. és írás kialakulását, mint az emberi gondolatok közvetítésére, maradandó megőrzésére irányuló törekvést.Kurtág és Yorgosz együtt harmonikusan hajózik ezen a kiállításon.  

Vaszary - Az ismeretlen ismerős

Magyar Nemzeti Galéria, 2023. január 15-ig

A magyar képzőművészet egyik jelentős mesterének, a rendkívül változatos stílusokban alkotó Vaszary Jánosnak a műveit mutatja be a Magyar Nemzeti Galéria szeptember 14-én nyíló kiállítása. A tárlaton bemutatott mintegy 70 műből 24 mindeddig teljesen ismeretlen volt mind a szakma, mind a közönség számára. A festmények a teljes életmű szinte minden korszakát képviselik: a korai impresszionisztikus időszaktól az expresszív kompozíciókig, a párizsi art deco stílustól a Duna-korzó-képekig és a mediterrán hangulatú tengerparti jelenetekig.

múzeumi programok

Tárlatvezetés a Vaszary - Az ismeretlen ismerős kiállításban

Magyar Nemzeti Galéria, szeptember 29., 16:00

A magyar képzőművészet egyik jelentős mestere, a rendkívül változatos stílusokban alkotó Vaszary János kiállításán bemutatott mintegy 70 műből 24 mindeddig teljesen ismeretlen volt mind a szakma, mind a közönség számára. A tárlaton látható festmények a teljes életmű szinte minden korszakát képviselik: a korai impresszionisztikus időszaktól az expresszív kompozíciókig, a párizsi art deco stílustól a Duna-korzó-képekig és a mediterrán hangulatú tengerparti jelenetekig.Vaszary János (1867–1939) a 20. századi magyar művészet egyik legsokoldalúbb alakja. Az 1890-es évek végén a szecesszió egyik első hazai képviselője volt, később az impresszionizmus, az expresszionizmus, majd az art deco stílusában is alkotott. Művészetét már kortársai, a kritikusok és művészettörténészek is nagyra értékelték. Képeinek színessége, a formálás magabiztossága és ereje, a nagy, szintetikus formalátás képessége tette őt művészként és tanárként is kora egyik legnagyobb hatású mesterévé.Az egyórás tárlatvezetésen a kiállítás kiemelt műtárgyain keresztül mutatjuk be Vaszary János sokoldalú művészetét.A tárlatvezetéseken az időszaki kiállítási belépővel és a tárlatvezetési programjeggyel (1200 Ft/fő) lehet részt venni.

Mihály nap a Vajdahunyadvárban

Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár (MMGM), október 1., 10:00

Október első hétvégéjén új hagyományt teremtünk: a Mihály Napot ünnepeljük, mely a gazdálkodás és állattartás szempontjából kiemelt ünnep volt. Hangszer- és néptánc bemutatókkal, Kunkovács László a pásztorok életéről készült egyedülálló fotóival és a múzeumban őrzött tárgyakkal elevenítjük fel a pásztorok világát. Vendégeink lesznek azok, akik ezt a világot a legjobban ismerik és élik: a Hortobágy Örökös Pásztorai, a Naprózsa tánccsoport, a Hangra fel zenekar. Zenés produkciók, mesék és kézműves foglalkozások színesítik a napot. A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság világörökségi és természetvédelmi játékokat hoz el a múzeumba. Élő bemutatón hasonlíthatjátok  össze két pásztorkutya fajtákat, a pulit és a pumit.  Szent Mihály napján (szeptember 29.) hazahajtották a tavasszal legelőre terelt állatokat. Ez a nap a pásztorok számára az egyik legfontosabb dátum, hiszen az ősz a behajtás, az elszámolás és az elszámoltatás ideje volt.Mihály napjához legközelebb eső szombaton hangszer és néptánc bemutatókkal, a pásztorok életéről készült egyedülálló fotókkal, a múzeumban őrzött tárgyakkal és játékos feladatokkal elevenítjük fel a pásztorok világát. Vendégeink lesznek azok, akik ezt a világot a legjobban ismerik és élik: a Hortobágy Örökös Pásztorai, a Naprózsa tánccsoport, a Hangra fel zenekar. Zenés produkciók, mesék és kézműves foglalkozások színesítik a napot. Élő bemutatón ismerkedhetünk meg magyar pásztorkutyákkal: a pulival és a pumival. A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága világörökségi és természetvédelmi játékokat hoz el az érdeklődőknek. Programunkra a családokat, a felnőtteket, a hagyományok iránt érdeklődőket is szeretettel várják.

Barbár Napok

Aquincumi Múzeum, október 1., 10:00

Október első hétvégéjén ismét élettel telik meg az Aquincumi Múzeum romkertje, ám ezúttal a sarus eleganciát képviselő római polgárok helyett barbár törzsek vetik meg a lábukat az egykori polgárváros falain belül. Kelták, markomannok, szarmaták és gepidák építik fel táboraikat, hogy megismertessék veletek a Kárpát-medencében a római hódítás előtt és után megtelepedő népek történetét, valamint sokszínű kultúráját és szokásait.Hagyományőrző bemutatók, kézműves foglalkozások, ókori mesterségek bemutatói, rendhagyó tárlatvezetések és előadások várnak minden érdeklődőt, akik szeretnének bepillantani a barbárok izgalmas világába.A rendezvényen a hagyományos múzeumi belépők árai érvényesek. Belépés a III. kerületi lakosok számára - érvényes lakcímkártya felmutatásával - ingyenes.

beharangozó

El Greco

Szépművészeti Múzeum, október 27.-től

A kiállítás célja, hogy széles körű áttekintést adjon az európai művészet történetének egyik legkiemelkedőbb mestere, El Greco (1541–1614) életművéről, bemutatva a festő teljes formai komplexitását és nagy ívű stílusfejlődését. Ez lesz az első El Grecónak szentelt nagyszabású tárlat Magyarországon: ezzel régi adósságot törlesztünk, hiszen kivételes jelentőségű spanyol gyűjteményünk Spanyolországon kívül Európában a legtöbb El Greco-művet őrzi. A kiállításra a világ számos nagy presztízsű közgyűjteménye, például a madridi Museo Nacional del Prado és a Museo Thyssen-Bornemisza, a párizsi Musée du Louvre, a londoni National Gallery és a washingtoni National Gallery of Art kölcsönöz alkotásokat. El Greco munkássága mellett szándékunk bemutatni azt a környezetet is, amelyben a művész élt, tanult és alkotott, szemléltetve, miként sajátította el és építette be műveibe az őt ért hatásokat, több itáliai mester tanítását és a tőlük átvett mintaképeket. A tárlaton El Greco két legszorosabb követője, fia, Jorge Manuel Theotokopulosz és Luis Tristán munkái is szerepelni fognak. A mintegy nyolcvan alkotás, köztük több mint negyven saját kezű remekmű révén a látogatók az egész életművet átfogó módon ismerkedhetnek meg El Greco egyedülálló művészetével.A kiállítás kurátora dr. Leticia Ruiz Gómez, a spanyolországi Patrimonio Nacional Királyi Gyűjteményének igazgatója, a készülőben lévő új El Greco-életműkatalógus szerzője.

Hantai/Klee. Egy másik absztrakció

Szépművészeti Múzeum, december 7.-től

Kamarakiállítás Hantai Simon születésének századik évfordulóját 2022. december 7-én a budapesti Szépművészeti Múzeum kamarakiállítással ünnepli meg. A Biatorbágyról elszármazott nagy európai mester és családja 2016-ban nyolc festményt ajándékozott a múzeumnak. A tervezett kamarakiállítás bemutatja ezt a nagyvonalú, az életmű valamennyi állomását tükröző adományt, valamint az első párizsi évek inspirációs forrásait is vizsgálja.Hantai 1948 és 1952 között rendkívül újító módon nyúlt az európai modernista hagyományhoz. Az amerikai absztrakt expresszionista, késői szürrealista és colour-field festőkhöz hasonlóan a magyar származású alkotó festészetét is erősen inspirálta Paul Klee művészete.Klee, Miró és mások tanulmányozása nélkül Hantai Simon nem válhatott volna azzá a világhírű alkotóvá, akivé később, pliage-festményeinek elkészítésével vált. Klee szellemi öröksége, sajátos formavilága Hantai érett művein is csöndesen megbúvik, tápláló, tiszta forrásként.

lássátok, lássátok!

Megérkeztünk / We Have Arrived

A Néprajzi Múzeum 150 év után megérkezett: 2022-ben elfoglalhatja végleges helyét a Városliget kapujában felépített új otthonában. Első időszaki kiállításán a költözés jelképe, a zsúfolásig telt láda nyílik ki, amelyből meglepő tárgyak kerülnek elő.

Kerámiatér

Különleges élményt nyújt az épület főlépcsője mintegy 4000 műtárgyat felvonultató Kerámiatér. Ebben a lenyűgöző kiállításban és látványtárban a kerámia tárgyak a múzeum magyar és nemzetközi gyűjteményeiből kerülnek bemutatásra.A Kerámiatér a Néprajzi Múzeum két részből álló látványtára, mely a kiállítások nyitvatartási idején túl is látogatható lesz, ingyenesen. A két „féltekére” osztott tere az emberi agy működését képezi le. A bal agyfélteke rendszerez: földrészek, fazekasközpontok és formák szerint csoportosítja a világ kerámiáit. A jobb agyfélteke csapong, és a kerámiavilágokat inkább érzéki szempontból próbálja felfedezni és laza asszociációs láncba szervezni. Minden egyes kerámia egy kis világ: készítője, használója, funkciója, stílusa, anyaga, díszítése, színe, hangja, űrmértéke, felirata mind rejt valami titkot arról, hogyan köt össze az agyag embereket, korokat, társadalmakat, szokásokat.A Néprajzi Múzeum tárgygyűjteményében ez az egyik leggyakoribb anyagtípus, több mint 35,000 tárggyal, öt különböző földrészről. A kerámiatárgyaknak ebben a térben mindössze egytized kerül bemutatásra, de abban a reményben, hogy aki végigböngészi, benyomást nyer a múzeumi gyűjtőszenvedélyről, a tudományos feldolgozómunkáról és arról a végtelen számú témáról, amely a múzeumi tárgyakon keresztül tanulmányozható.

ZOOM tér

Az interaktív és látványos ZOOM tér egészen egyedi perspektívából tekint a múzeumi gyűjteményre.A Néprajzi Múzeum 225.000 tárgyat, több százezer fényképet, rajzot, kéziratot, hanganyagot, filmet őriz. Ez a gyűjtemény a Zoom térben külön értelmezés nélkül, csupaszon mutatja be a tárgycsoportokat és az egyes tárgyakat, játékos megközelítések segítségével. A nézőpont és közelítés itt fizikai, vizuális élmény. A kurátorok zoomolnak, felborítanak, feldarabolnak, kifordítanak, összekevernek. E nézőpontváltás, avagy a „zoomolás” módjait elsősorban fogalmi ellentétpárokon keresztül mutatják be, ezek rendezik össze az egyes témákat. Közel 700, a Néprajzi Múzeum sokszínűségét izgalmasan, újszerű formában bemutató tárgy mellett kiemelt szerepet kap és új összefüggésbe kerül például a világon fellelhető legrégebbi, 1673-as székelykapu s a Néprajzi Múzeum egyik legnagyobb tárgya, az egyetlen fatörzsből faragott, 7 méteres bödönhajó.

Irány kecskemét!

Sztárok kiállítása Kecskeméten

Világsztárok érkeznek Kecskemétre. A Katona József Múzeum és a Bozsó Gyűjtemény összefogásában két rendhagyó kiállítást lehet megtekinteni. A főszerepben Bob Dylan és Andy Warhol.