Programkereső

Most látható!

Divat & város

Kiscelli Múzeum, április 14-ig

A Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeuma a főváros 150. „születésnapja”, azaz Pest, Buda és Óbuda egyesítésének kerek évfordulója alkalmából átfogó kiállításon tárja a közönség elé Budapest divattörténetének legutóbbi 150 évét. A Divat & város című tárlat 2023. november 17-én nyílik meg, és nem csak a város fejlődésének állomásait mutatja be, hanem azt is, hogyan alakította és tükrözte a divat az egyes korok társadalmi és kulturális változásait, milyen szerepet játszott a város identitásának formálásában. A kiállításon a látogatók bepillantást nyerhetnek abba, hogyan fonódott össze a divat és a nagyvárosi élet az idők során. Ebben a történetben a történelmi-politikai események, a technológiai fejlődés, az életmód folyamatos változása és a divatvilág híreinek terjedése kulcsfontosságú volt. A kiállítás több mint 120 teljes öltözékkel, valamint divatkiegészítőkkel, dokumentumokkal, zászlókkal, jelvényekkel és más tárgyakkal kelti életre a múlt különböző korszakait. Az esemény színhelyéül szolgáló 18. századi barokk romtemplom lenyűgöző hátteret biztosít a másfél évszázadon átívelő történeti utazáshoz. A „Divat & város” kiállítás az 1873-tól 2023-ig terjedő időszakot öleli fel és mintegy 250 tárgyat tartalmaz, amelyek az egyes évekhez és azok eseményeihez kötődnek - így teszik még érzékletesebbé a múltat a látogatók számára. A tárlat darabjai főként a múzeum saját gyűjteményéből származnak, de a legnagyobb hazai kulturális intézmények, így például a Magyar Nemzeti Múzeum, a Magyar Nemzeti Galéria, az Iparművészeti Múzeum, valamint a Hadtörténeti Múzeum és az Országos Széchenyi Könyvtár is gazdagítják a kiállítást kölcsönzött tárgyakkal. "A ruha nem csupán viselet, hanem információhordozó is, megragadja egyedi társadalmi és gazdasági környezetét, a viselőjének státuszát, korát és egyéniségét is. A divat a korszellem lenyomata, megismerése által nem csak a múltat érthetjük meg jobban, hanem közelebb kerülhetünk a jelenhez, a jövőnkhöz és legfőképpen önmagunkhoz." (dr. Szatmári Judit Anna) A tárlatot népszerűsítő kampány középpontjában három kivételes nő áll, akik a divat három generációját képviselik: Pataki Ági modell és producer, Epres Panni divatmodell, valamint a világhírű modell és vállalkozó Axente Vanessa a „Divat & város” arcai. A kiállítás lenyűgöző kampányfotóit Tombor Zoltán készítette. A ruhák mesélnek a múltról A tárlat legrégebbi darabjai a kiegyezést követő évekbe repítik vissza a látogatót, amikor az újonnan egyesített magyar főváros hihetetlen fejlődésnek indult. A századforduló Budapestjét a kiállításban néhány csodálatos, 20. század elejéről származó szecessziós divat szerint készült női ruha, köztük egy ír csipkével díszített uszályos sétaruha képviseli. A kiállítás dokumentumaiból és tárgyaiból pedig az is kiderül, hogyan hatott a budapesti divatra az első és a második világháború, később pedig az államosítás és a szocializmus időszaka. A kiállítás hat témán keresztül vezeti a látogatókat, hogy megismerjék a budapesti divat, a helyi a textil- és ruhaipar múltját valamint, hogy megértsék az emberek életében és közösségében az öltözködés szerepét. A 2000-es évek határvonalat jelentenek a kiállítás koncepciójában, amely ettől kezdve már nem évek szerint szerveződik, hanem 23 kortárs, hazai divattervező Budapest ihlette munkáit mutatja be. A tárlat végén két különleges teremben a jövő divatját reprezentáló darabokat találhatunk. A tervezők itt környezettudatos megoldásokat, újrahasznosított anyagokat és etikus gyártási módszereket alkalmaznak.

Uray-Szépfalvi Ágnes és Nemes Csaba: Frissíté” - Storytelling

Inda Galéria, január 26-ig

Szépfalvi Ágnes (mai nevén Uray-Szépfalvi Ágnes) és Nemes Csaba legendás, 90-es években közös munkaként készült storyboardjai közül kettő lesz látható november 17-től 2024. január 26-ig az INDA Galéria projektszobájában. A filmgyártásban az egyes jelenetek beállításaihoz, a felvétel tervezéséhez eszközként használt storyboardokat a művészi karrierje induló éveiben járó, a képi történetmondás festészeti lehetőségeivel kísérletező alkotópáros önálló műfajjá fejlesztette. A film, a szöveges elbeszélés és a festészet narratív eszköztárának együttes használatából született sorozatok közül az Indában most a SONNTAG (Vasárnap), 1998 és a L'AME EST UN MARCHEUR (A lélek gyalog jár), 2001 című, egyenként 33 részből álló képsorok szerepelnek. A Magyar Nemzeti Galéria TechnoCool című kiállításába is beválogatott Szépfalvi-Nemes storyboarddal együtt tehát jelenleg három ilyen sorozat látható Budapesten – mindegyikük különleges, felfedezésre vagy újrafelfedezésre nagyon érdemes.

Pető István: De temps en temps / Időről időre

Várfok Galéria, december 22-ig

„Egy absztrakt festmény, egy festmény, amely színekből, foltokból, fények és árnyékok lüktetéséből, finom rétegekből, elhalványuló, majd önmagukhoz visszataláló vonalakból épül, hogy végül a képzelet ezer ajtaját szélesre tárva, mozgásba lendítse a szárnyaló vizuális fantáziát.” – így fogalmazza meg Henri-Alexis Baatsch író, műfordító találó gondolatait Pető István műveiről. A fent idézettek szellemével azonosulva a Várfok Galéria örömmel mutatja be új művészének, a Párizsban élő és alkotó Pető Istvánnak első egyéni várfokos kiállítását és egyben eddigi legnagyobb magyarországi tárlatát. Pető István művészete egyszerre hordozza magában a festészet érzéki szabadságát és az elmélyült, meditatív formai építkezést. A lírai és a nyers ellentéte, a vászon struktúráját láttató üres felületek, a több rétegben felvitt, végtelenül finom színátmenetek, az expresszív, vad gesztusok és az organikus, élettől lüktető formák egy különösen gazdag belső világ kivetülései, melyek a lélek különböző régióit pengetik meg a nézőben. Munkásságában a grafika és a festészet állandó kapcsolatban áll egymással. Alkotásmódjának fókusza az építkezés – lírai munkái valójában egy jól-strukturált, lépésről-lépésre átgondolt művészeti program eredményei, amelyben a rendezettségen keresztül nyilvánul meg a teljes formai szabadság. Pető István 1955-ben, Mezőkövesden született. Mérnöki diplomájának megszerzését követően Lenkey Zoltán és Máger Ágnes mellett folytatja művészeti tanulmányait. Később az Iparművészeti Főiskolát látogatja, majd 1984-ben Párizsba költözik. Festészetét az École des Beaux-Arts-on fejleszti tovább. Kezdetben a Porte de la Chapelle környékén, az aatoth franyoval szomszédos műteremben dolgozott, majd Párizs északi elővárosában, Saint-Denisben telepedett le, ahol 39 éve él és alkot. 1987-ben vált a Maison des Artistes tagjává. Pető István korai művészetének vonalvezetése Kondor Béla bonyolult, metaforikus rézkarcait idézi meg. A nyolcvanas években fő motívuma az emberi test, azonban már ekkor is kitűnik munkáiból a vonal, mint elem. Művészete organikusan jut el a figurálisból egy indiai utazás következtében a teljes absztrakcióig – emberalakjai végül foltokká, jelekké redukálódnak. Ettől fogva művein a kínai kalligráfiát és a szürrealista automatikus írást megidéző jelrendszereket hoz létre, amelyek azonban nem közvetítenek konkrét narrációt. A 90-es évek végén egy évre New York-ba költözik, ahol kizárólag fest – művészetének figyelme ekkortól fordult egyre határozottabban a belső kertképek irányába. Ezt a fantasztikus, lenyűgözően tágas belső művészi világot mutatja be a Garden, Now-sorozat, amely a művész által mentális sétái során bebarangolt metaforikus lélek-kerteket teszi a néző számára láthatóvá. Alkotásai kapcsolatteremtőek, hídként ívelnek át a nyugati avantgárdból sarjadó lírai absztrakció és az ősi, spirituális, keleti hagyomány között, olyan esztétikai vegyületet létrehozva, amely sűrű gondolatisággal telített. Munkáit számos egyéni és csoportos kiállításon bemutatták, többek között: Franciaországban, Németországban, Magyarországon, Belgiumban, Argentínában, Tajvanban és az USA-ban. Művei jelentős magán- és közgyűjteményekben is megtalálhatók.  

Szentpétery Ádám: Hálózatok / Networks

Vasarely Múzeum, január 21-ig

A Vasarely Múzeum Budapest idén ősszel is folytatja azt a hagyományt, mely szerint a nemzetközi geometrikus absztrakt festészet kiemelkedő kortárs alkotóit egyéni tárlaton mutatja be. November elejétől január végéig Szentpétery Ádám szlovákiai magyar művész Hálózatok című egyéni kiállítását láthatja a nagyközönség a múzeum kamaratermében.Szentpétery Ádám Munkácsy-díjas festőművészre, művészetpedagógusra pályája kezdetén Victor Vasarely stílusteremtő ereje és az optikai művészet szabadsága inspiráló erővel hatott. Az 1980-as évek nyomasztó kultúrpolitikai légkörében a szlovákiai absztrakt-geometrikus művészet egyik úttörő alakja, mára pedig a nonfiguratív szlovákiai képzőművészet origója lett. Életműve szervesen épül be a közép-európai konstruktivizmus és konkrét művészet hagyományába.Szentpétery festészetének alapja a klasszikus modern (avantgárd) konstruktivizmus, amelyet a hetvenes és nyolcvanas évek magyar neoavantgárd geometrikus festészeti nyelvével ötvöz. Alkotótevékenysége referenciálisan köthető Victor Vasarely munkájához is. A művészet kiterjesztése a szélesebb befogadói közeg felé ugyanúgy foglalkoztatta, mint a geometrikus és a kinetikus művészet, valamint az architektúra lehetséges kapcsolatának kérdései. Számos köztéri murális munkája mellett az elmúlt huszonöt évben készített nagy méretű festményei mára emblematikussá váltak, annak ellenére, hogy a kortárs szlovák festészet tágabb kulturális és esztétikai keretei között még ma sem sikerült a geometrikus absztrakt művészetnek elegendő referenciateret létrehoznia. Életművét így egy szélesebb magyar és európai festészeti tradíció folytatásaként tekinthetjük. Tondóinak vizualitása, optikai illúziója, valamint a centrális és decentrális kompozíciók egyensúlyának vizsgálatára épülő négyzetes festményei Victor Vasarely és Bridget Riley op-art festményeivel állíthatók párhuzamba.Szentpétery munkásságának korai időszakától kitüntetett szereplője a szabadkézzel húzott, maszkolásmentes, fegyelmezett gesztus. Művészetének ezen eleme folyamatosan változik, de a mai napig megőrizte jellegzetességét, amely az egyenes vonalú, lassan elhalványuló függőleges, vízszintes, vagy átlós vektor ábrázolása a festményen. 2007-től a képsík térmélységének valós és látens képzete foglalkoztatja, szögletes vásznai gyakran kör formátumúvá alakulnak és ezzel a látható tér megformázása is megváltozik. Korábbi egyeneseit projektív geometriával gömbfelszínre vetíti és mozgásba hozza. Ugyanakkor a tér síkba való „görbítése”, munkáinak háromdimenziós illúziója a technológiák – számítógépes modellezés, digitális manipulációk – fejlődésére is reflektál. Monumentális tondói vizuális „adatgömböként” is értelmezhetők. Festményein jellemzően a tiszta színek alkalmazását priorizálja, amelyeket gyakran fehérrel vagy feketével „megüt”, befed.Hálózatok című egyéni kiállítása az elmúlt tíz év négy, egymással párhuzamosan futó alkotói programjának fő műveit mutatja be. Címadó festményciklusát öt nagy méretű tondó és torzított kör (ovális) formájú kép reprezentálja. Rotáció és Monotón című, nagy homogén felületekkel komponált táblaképeinek szellemisége és tiszta színei kontextusba helyezhetők a konkrét művészet és Imi Knoebel minimalista festészetével: egyéni karakterű konstrukciójában ő is fontos szerepet ad a körívnek. Az életművében atipikus Covid-sorozat (2020–2022) mementóként emlékeztet az elmúlt száz év legnagyobb járványára.Színhasználatukban maradnak a klasszikus modern (avantgárd) tiszta színeknél, viszont festésmódjukban és kompozíciójukban számos jellemzőben eltérnek a többi alkotástól. A Covid-festmények mintái egymástól elválasztva, elszigetelve lebegnek a végtelenített térben, ezzel megszakítva a művészre jellemző összekapcsolt, hálózatos struktúrát.Szentpétery Ádám (1956, Rozsnyó, Szlovákia; Rozsnyón és Kassán él és dolgozik) festőművész, művészetpedagógus, évtizedek óta a szlovákiai magyar és a szlovák kortárs képzőművészeti színtér egyik legmeghatározóbb alakja.A kiállítás kurátora iski Kocsis Tibor.A kiállítás a VILTIN Galéria együttműködésével valósul meg

Pécs

Hiány és emlékezet - Breuer Marcell emlékkiállítás

M21 Galéria, január 14-ig

Breuer Marcell világhírű építész, a 20. századi modern építészet meghatározó alakja. November 9-től a pécsi Zsolnay Negyed m21 Galériájában látható emlékkiállítása olyan ikonikus tárgyakat is bemutat, mint a művész New York-i gránitasztala vagy a Vaszilij-szék. A kiállításon Breuer legismertebb épületeinek makettjein, tervrajzain és fotódokumentumain kívül az Iparművészeti Múzeum, a Janus Pannonius Múzeum, a Smithsonian American Art Museum archívumából, a Syracuse University Breuer-archívumából, illetve magángyűjteményekből kölcsönzött műtárgyak, dokumentumok és bútordarabok is láthatók. A bútorok közül olyan ikonikus modellek is helyet kapnak a teremben, mint a Vaszilij-szék vagy a Breuer New York-i irodájának egykori berendezéséhez tartozó, 1954-es gránit íróasztal, az Iparművészeti Múzeum bútorgyűjteményének egyik kulcsdarabja. Az életének fontosabb állomásait és műveinek kronológiáját felvonultató anyag különlegessége, hogy a korabeli sajtóanyagok segítségével a családtörténet fennmaradt dokumentumait is bemutatja, illetve felidézi annak a több mint harminc éven át zajló levélváltásnak néhány emlékezetes momentumát, amelyet Breuer pályatársával, Major Mátéval folytatott. A Janus Pannonius Múzeum birtokában található családi levelezése által családi -, magán és szakmai életébe is bepillanthatunk, továbbá a kiállítás annak a szellemi örökségnek is a nyomába ered, amelyet a mester életműve a pécsi építészek, építészhallgatók munkáiban, Pécs arculatán hagyott. Breuer 1902. május 21-én született Pécsett, és itt is nevelkedett. Húszéves sem volt, amikor szülővárosát elhagyva megkezdte tanulmányait a Bauhausban. A század első évtizedeiben bútortervezőként szerzett nevet magának, majd miután 1937-ben az Egyesült Államokba emigrált, építészként vált ismerté. De kapcsolatát a szülővárosával egészen haláláig megőrizte. A kiállítás ezeket a kettősségeket villantja fel: a bútortervező és brutalista építész stílusjegyei, a világpolgár és Magyarország kapcsolatát. Valamint kísérletet tesz a hiány pótlására, annak a felismerésére, hogy a világhírű építész haláláig megtartotta Magyarországhoz és szülővárosához való kötődését, tartotta a kapcsolatot személyes barátaival és a várossal, amely egy múzeum tervezésére kérte fel. Erre sajnos betegsége miatt már nem kerülhetett sor. Ő ismét egy olyan világhírű magyar, akire méltán lehetünk büszkék.

Szőnyi István: Dunakanyar – Zebegény – otthon – család

Kieselbach Galéria, november 30-ig

Márai Sándor szerint Szőnyi különleges életműve a magyarsághoz és a világhoz szól: „Elmondott rólunk a világnak és mi magunknak valamit, amit örökké érzünk, de csak ritkán tudunk kimondani." Ideális választás egy modell-értékű életmű-monográfiához, hiszen Szőnyi a 20. századi magyar festőművészet megkerülhetetlen nagy mestere. Finom színharmóniákra épülő látványfestészetét kortársai a férfilíra francia képviselőjéhez, Bonnard-hoz hasonlították. Kállai Ernő szavaival élve „a szelíd életharmóniák festője" volt. A Dunakanyar különleges szépségű települését, Zebegényt ő tette művészeti központtá. A műterme kertjéből elé táruló csodálatos látvány a magyar tájképfestészet gyöngyszemeit ihlette. Főiskolai tanárként több nemzedéknyi festőt oktatott, akik mind – köztük Keserü Ilona vagy Reigl Judit – felnéztek rá művészi kvalitása és etikai tisztasága miatt.A Kieselbach Galéria egy nagy szabású életmű-kiállítással tiszteleg a mester munkássága előtt, a három kötetes tanulmánygyűjtemény és életmű-katalógus megjelenése alkalmából.

Körforgásban: Buliash Todaeva

Ráth György-villa, január 7-ig

A Körforgásban című sorozat keretében arra kérünk kortárs designereket, hogy válasszanak ki egy tárgyat, tárgycsoportot a múzeum gyűjteményéből, és abból inspirálódva hozzanak létre saját designt. Az új tárgy(ak) bekerül(nek) a múzeum gyűjteményébe. A tervezés folyamatáról film készül, a kiállítást illusztrációkban gazdag katalógus kíséri. Az Iparművészeti Múzeum Körforgásban című kiállítás sorozatának hatodik résztvevője Buliash Todaeva, aki a fenntartható design szemlélet híve. Fontos számára, hogy a környezetünket veszélyeztető hulladékot alapanyagként felhasználja, és olyan tárgyakat tervezzen, amelyeknél már a tervezés első szakaszában megjelenik az a szempont, hogy a születő tárgy minél kevésbé terhelje a környezetet. Tehát figyelembe veszi, hogy mekkora lesz a tárgy ökológiai lábnyoma. Társadalmi szempontból is igyekszik újragondolni azokat a problémákat, melyeket a design- és divatipar okoz. Munkájával olyan tárgyakat hoz létre, melyek új technológiákkal, vizuális eszközökkel, illetve a kisszériás gyártás révén nemcsak regionális identitást hordoznak, de társadalmi hatással is bírnak. Megnyílt az Iparművészeti Múzeum legújabb időszaki kiállítása a Ráth-villában, a Körforgásban: Buliash Todaeva, a megnyitón személyesen is részt vett az orosz-kalmük származású, jelenleg Franciaországban élő alkotó, a Körforgásban-sorozat hatodik designere, valamint a Kaliforniában élő Szilvássy István formatervező is. A múzeum kortárs design gyűjteményének vezetője, Horváth Judit, a kiállítássorozat kurátora ugyanis a projekt kezdetén mindig arra kéri az alkotókat, az Iparművészeti gyűjteményéből válasszanak tárgyat vagy tárgycsoportot, amely ihletet ad egy új design létrehozásához. A friss alkotás pedig bekerül a múzeum kollekciójába. Polgár Judit nemzetközi nagymesterrel, minden idők legjobb női sakkozójával közösen nyitotta meg a tárlatot Horváth Judit, a kurátor ugyanis olyan nőt akart felkérni erre, akinek az egész pályáját az autoritáson való felülemelkedés jellemzi. Az orosz-kalmük származású Todaeva a hatvanas–hetvenes évek fordulójáról származó piros lakktáskát, valamint Szilvássy István 1985-ben készült, öt darabból álló Kentaur-bútorcsaládjából a karosszéket és az asztalt választotta. A kiállítás eredetileg 2022 márciusában nyílt volna meg, de mikor egy hónappal korábban az oroszok bevonultak Ukrajnába, jobbnak tartották ezt az eseményt elnapolni. A projektet még Moszkvában kezdte Buliash, de a háború kitörése után hamarosan Franciaországba költözött, mivel nem értett egyet az orosz kormány döntéseivel. Saint-Étienne-ben egy év alatt elvégzett egy mesterszakot. A múzeum vezetése úgy döntött, a 2023-as Budapest Design Week alatt bemutatja az elkészült anyagot, az újrahasznosított anyagból készült doboz- és övtáskákat – a háború tragikus hatásait is beépítve. A kiállítás katalógusát egy javítással adja közre a kortárs design főosztály, amely jelzi: a háború milyen folyamatokat indíthat el egy művész életében. A kötet a Körforgásban-sorozat korábbi kiadványaival együtt megvásárolható a Ráth-villában. A kísérőprogramok közül e hétvégén különösen izgalmasnak ígérkezik Buliash Todaeva szombat délután 16 órakor kezdődő, angol nyelvű tárlatvezetése, valamint a Szilvássy Istvánnal közös előadásuk vasárnap 16 órától - szintén angol nyelven. A későbbiekben több olyan program is várható, amely a recycling szemlélet erősítésére törekszik: november 4-én ökoruhatárat lehet készíteni újrahasznosítható anyagokból a múzeum családi programján, november 25-én rendhagyó kémiaóra lesz a PVC-től a PLA-ig címmel. A december 2-i családi napon doboztáskát lehet készíteni, a magyar nyelvű tárlatvezetéseket pedig szombatonként 16 órától tartja a kiállítás kurátora. A programokra  ITT lehet regisztrálni jegyvásárlással. A kiállítás 2024. január 7-ig látogatható.  

A koreai képregény, a manhva világa

Koreai Kulturális Központ, január 31-ig

A Budapesten először látható tárlaton megismerhetik a dél-koreai képregény műfaji sajátosságait, és a látogatók előtt kibontakozó történeteken keresztül beavat a koreai társadalomban élő emberek életébe is.

Képzőművészeti

Artist Talk - A kortárs művészet értékrendszere: Művészeti élmény és beszélgetés

Tér-Kép Galéria, november 29., 18:00

A kortárs műgyűjtés világába merülhetünk el, tapasztalt szakértők és szenvedélyes művészetkedvelők részvételével. Lehetőség nyílik betekinteni a kortárs művészet dinamikus és változékony világába, és együtt felfedezhetjük a művészeti piac legfrissebb trendjeit és irányait.Résztvevő: Kozák Gábor műgyűjtő, galériavezető,Horváth Károly magyar színész, bábszínész, író, látványtervező, művészeti és művelődési menedzser.Moderál: Nagy Nikolett Colette.

Tárlatvezetés - Barabás Miklós

Magyar Nemzeti Galéria, november 30., 16:00

Ismerje meg a kiállítást tárlatvezetéssel!Barabás Miklós a 19. századi nemzeti festészet egyik legfőbb képviselője. Portréin szinte minden jelentős kortársát megörökítette, így képein szinte megelevenedik a reformkor. A tárlatvezetésen néhány ismert festménye mellett elsősorban rajzokat és akvarelleket tekintünk meg, melyeket utazásai alatt készített.Szeretne többet tudni a reformkor nagy művészéről, aki Magyarországon elsőként tudott megélni kizárólag a művészi honoráriumából? Kíváncsi, hogy a korabeli közélet fontos szereplői közül (irodalmárok, művészek, politikusok vagy épp a közönség kedvenceinek számító színészek) kiket örökített meg a Barabás? Érdekli, hogy mely osztrák, német és angol művészek munkáiból állíthatók izgalmas párhuzamok Barabás Miklós művei mellé? Tárlatvezetésünkön minden kérdésre választ kap!

Tárlatvezetés

Műcsarnok, november 30., 17:00

A ’70-es évek végén, illetve a ’80-as évek legelején induló művészgeneráció egyik legtermékenyebb, legsokoldalúbb, folyamatosan és megszakítások, törések nélkül dolgozó figurája Gábor Áron, akinek a különféle médiumokban megvalósított életműve a mából visszatekintve mind a ’80-as évek radikális eklekticizmusa, mind az elmúlt két évtized introvertált, poétikus, meditatív attitűdje vonatkozásában tipikusnak tekinthető. A korszakra jellemzően kezdettől fogva párhuzamosan dolgozik a különféle médiumokban, kihangsúlyozva az egyes médium speciális technikai lehetőségeit, hatásmechanizmusát, illetve sajátos esztétikai irányultságát és a befogadóval folytatott párbeszéd különféle módszereit. Festészete, murális munkái, rajzművészete, objektjei és installációi, performanszai és videói mind módszerükben, mind az általuk közvetített jelentések vonatkozásában természetesen szorosan összekapcsolódnak, miközben – az egyes médiumok nyújtotta technikai lehetőségek miatt, illetve az egyes médiumok specifikus orientációja következtében – markánsan eltérő irányokba mutatnak és különböző gondolati tartományokat érintenek. (…) Hegyi Lóránd

Tárlatvezetés

Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ, december 7., 18:00

Tárlatvezető: Szász Balázs.A tárlatvezetés során a művész unokája és a hagyaték kezelője, Szász Balázs az egyes alkotásokról való diskurzus és személyes emlékek mellett felidézi a hagyaték művész halála utáni útját: egy kulccsal zárt pécsi szekrényből London, New York és Párizs első számú kiállítóhelyeire, kiemelkedő nemzetközi gyűjteményekbe.,,A fotográfia menedék lehet, különösen azokban az időkben amikor a valóság szabta keretek között nincs mivel azonosulni, vagy amivel lehet, az mérföldekre van a vágyottól és még az elfogadhatótól is nagyon messze. A fényképezés ilyenkor lehetőség a kilépésre ebből a külső meghatározottságból, és mint alkotófolyamat a szabadság megélésének lehetősége is. Teremtés.Dr. Szász János élete nemcsak azért érdemes a figyelemre, mert teremtő erővé tudta változtatni mindazt, ami akadályként állt az útjában, hanem mert ezt következetesen végig is vitte, még ha ez akkor a hazai közegben nem is kapott igazi elismerést. Életműve pedig már abban az időszakban is figyelmet érdemelt volna. Merész kompozíciói Moholy-Nagy László képeit idézik, letisztult tárgyiassága többek között Koncz Csaba munkáit, építészeti fotói Lucien Hervé képeit juttathatják eszünkbe. Hóval borított tájban készített felvételei pedig az olasz Giacomelli és a cseh Koudelka fotográfiáinak társai." – Csizek Gabriella, kurátor  

Hírek, érdekességek

Megjelent!

DrMáriás bekapcsolja a turmixot, és megszületik a festmény

Két és fél, aktív hírfogyasztással és festéssel töltött év eredménye látható DrMáriás új, igen vaskos albumában, amelyhez az új Tudósok-lemez is jár.

Boldog születésnapot, Robert Capa!

110 éve született Robert Capa. Ebből az alkalomból október 21-én és 22-én kedvezményes belépőjeggyel várja látogatóit a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ.

HBD2U

Műcsarnok